USAID thích ứng để tiếp tục hỗ trợ người khuyết tật giữa đại dịch COVID-19

Friday, April 3, 2020

Do sự lan rộng của đại dịch COVID-19 trên toàn quốc, hầu hết các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật của USAID đều đang bị trì hoãn và gặp nhiều hạn chế. Do đó, Dự án Hãy nắm lấy tay tôi của USAID đã thích ứng bằng cách sử dụng nhiều phương án thay thế để tiếp tục triển khai hoạt động. Dự án đã chuyển khóa tập huấn về Hệ thống Thông tin quản lý người khuyết tật (cơ sở dữ liệu chứa thông tin nhân khẩu học của khoảng 500.000 người khuyết tật tại Việt Nam và nhu cầu của họ về các dịch vụ y tế và xã hội) sang hình thức trực tuyến và đã thu hút gần 200 người tham gia là các đối tượng mục tiêu. Bên cạnh đó, dự án cũng sẽ tiến hành tập huấn trực tuyến về chăm sóc tại nhà cho người khuyết tật trong những tháng tới đây. Trong những tháng khó khăn này, đặc biệt là đối với các nhóm có nguy cơ cao như người khuyết tật, dự án sẽ thực hiện các biện pháp dự phòng và tuân thủ hạn chế tiếp xúc xã hội.

Hoạt động này có ý nghĩa gì? Thông qua tư duy đổi mới sáng tạo, cam kết mạnh mẽ, hợp tác chặt chẽ và đối tác tin cậy, Dự án Hãy nắm lấy tay tôi của USAID và các đối tác địa phương đang tiếp tục cải thiện các dịch vụ phục hồi chức năng và chăm sóc tại nhà cho người khuyết tật nặng trong thời kỳ khó khăn này.

Last updated: May 22, 2020

Share This Page