Dự án do Hoa Kỳ tài trợ giúp duy trì bền vững công tác phòng chống HIV/AIDS thông qua tăng cường tiếp cận các dịch vụ

Dùng để đăng ngay

Thứ Ba, August 5, 2014

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, ngày 5/8/2014 – Hôm nay, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) khởi động một dự án kéo dài hai năm có mục tiêu tăng cường ứng phó dựa vào cộng đồng đối với đại dịch HIV thông qua việc nâng cao năng lực của các tổ chức địa phương để tiếp cận được những nhóm dân số có nguy cơ cao nhất và kết nối họ với các dịch vụ HIV phù hợp.

 “Dự án Kết nối cộng đồng Phòng chống HIV phía Nam” do Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (LIFE) thực hiện tại TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ và An Giang với tài trợ từ Kế hoạch Cứu trợ Khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về Phòng chống AIDS (PEPFAR) thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Dự án này có mục tiêu cung cấp dịch vụ HIV/AIDS hiệu quả, dựa vào cộng đồng cho tổng số 4.000 người thuộc các nhóm có nguy cơ cao (người tiêm chích ma túy, phụ nữ bán dâm và nam quan hệ tình dục với nam) và 2.000 người chung sống với HIV.

 “Dự án Kết nối cộng đồng Phòng chống HIV sẽ đem đến một cách tiếp cận hiệu quả để phát hiện các ca HIV và kết nối các nhóm dân cư dễ bị tổn thương tới các dịch vụ chăm sóc sức khỏe,” Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ Rena Bitter cho biết. “Chúng tôi rất tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ủy ban Phòng chống AIDS TP. Hồ Chí Minh. Năng lực chuyên môn và sự tận tâm của Ủy ban có vai trò quan trọng để đảm bảo rằng các tổ chức cộng đồng sẽ hỗ trợ cho chiến lược phòng chống HIV ở cấp cuốc gia, cấp tỉnh và địa phương.”

Dự án Kết nối cộng đồng Phòng chống HIV sẽ huy động thành viên của các tổ chức dựa vào cộng đồng tại địa phương và thúc đẩy họ tham gia nhiều hơn nữa trong việc cung cấp các dịch vụ HIV cho các nhóm dân cư có nguy cơ cao nhất đồng thời nâng cao năng lực cho cá cá nhân cũng như năng lực của các tổ chức đại diện của họ. Để đạt được mục tiêu này, dự án sẽ ưu tiên và tập trung vào các nỗ lực của các tổ chức nhằm huy động sự tham gia của những người có nguy cơ cao và nâng cao vai trò của họ trong việc cung cấp các dịch vụ HIV cho những người này.

USAID bắt đầu hỗ trợ các chương tình HIV/AIDS tại Việt Nam từ giữa những năm 1990. Cùng với các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức quần chúng, ví dụ như Hội Phụ nữ, USAID giúp cung cấp các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị và vận động xây dựng các chính sách làm tăng khả năng tiếp cận và tăng chất lượng của các dịch vụ HIV/AIDS và củng cố hệ thống y tế nói chung.

Last updated: October 18, 2016

Share This Page