Flag of Vietnam

Kết quả Giáo dục Hòa nhập (2005-2015)

Ngôn ngữ: English | Vietnamese

Kết quả Giáo dục Hòa nhập (2005-2015)

  • 1.450 thanh niên khuyết tật Việt Nam được đào tạo kỹ năng nâng cao về công nghệ thông, kỹ năng mềm và kỹ năng tìm kiếm việc làm; hơn 60% sinh viên được đào tạo kỹ năng nâng cao về công nghệ thông tin đã tìm được việc làm.
  • Hơn 5.400 trẻ em khuyết tật được hưởng lợi từ hỗ trợ giáo dục hòa nhập của dự án.
  • 882 nhà quản lý giáo dục, giáo viên trung học và cán bộ từ 5 tỉnh, Hội Người mù, Hội Người điếc và các Trung tâm phục hồi chức năng được đào tạo từ xa. Hơn 100 lớp học trực tuyến cho học sinh lớp 6 được xây dượng và thí điểm với 341 học sinh, và 40 bài giảng trực tuyến qua video cho học sinh điếc ở lớp 5 đã được xây dựng sử dụng ngôn ngữ ký hiệu. Nhờ kết quả này, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã sử dụng ngân sách tài trợ của Ngân hàng Phát triển châu Á để nhân rộng các công cụ học từ xa mà dự án phát triển dành cho giáo viên của trẻ có nhu cầu đặc biệt trên khắp 63 tỉnh, thành phố.
  • Trang web do dự án tài trợ (www.giaoduchoanhap.edu.vn) tới nay đã có hơn 76.000 lượt truy cập, phần lớn truy cập từ các cơ sở và trung tâm giáo dục tham gia thí điểm đào tạo công nghệ, thông tin và truyền thông và các chuyên gia giáo dục khác trong lĩnh vực này.  
  • Thư viện trực tuyến có hơn 100 tài liệu bao gồm tài liệu giảng dạy dành cho giáo viên, ấn phẩm về giảng dạy trẻ với một số hình thức khuyết tật cụ thể, quản lý giáo dục hòa nhập  
  • 3.469 giáo viên và nhà quản lý được đào tạo về giáo dục hòa nhập;
  • 76% trẻ khuyết tật trong độ tuổi đến trường trong Dự án Hòa nhập Người khuyết tật Việt Nam được đến trường;
  • 1.769 cha, mẹ của trẻ khuyết tật được chia thành 40 hội cha mẹ;
  • 1.222 cha, mẹ và giáo viên được tập huấn để cung cấp dịch vụ dựa vào cộng đồng cho trẻ khuyết tật và cha, mẹ của các em.

Last updated: May 13, 2020

Share This Page