Flag of Vietnam

Phòng tin tức

Ngôn ngữ: English | Vietnamese
August 16, 2013

Chương trình hỗ trợ những người dễ bị tổn thương của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tập trung vào cung cấp dịch vụ cho người khuyết tật, những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai và nạn nhân của nạn buôn bán người. Từ năm 1989, USAID đã cung cấp khoảng 66.5 triệu đôla Mỹ trợ giúp các nhóm người dễ bị tổn thương ở Việt nam.

August 16, 2013

Nam là một trong những nước đầu tiên trên thế giới bị ảnh hưởng bởi dịch cúm gia cầm H5N1 và cũng là nước đầu tiên báo cáo ca bệnh cúm gia cầm ở người năm 2003. Tính đến nay, Việt Nam đã có hơn 3.000 dịch cúm trên gia cầm và 124 ca bệnh ở người, trong đó 62 người đã tử vong. Tuy Việt Nam được xem như một mô hình về ứng phó với cúm gia cầm, Việt Nam vẫn đứng thứ ba trên toàn cầu chỉ sau Indonesia và Ai Cập về tỷ lệ ca bệnh và tỷ lệ tử vong do cúm gia cầm ở người.

August 16, 2013

Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) bắt đầu hỗ trợ các chương trình phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam từ giữa thập niên 1990. Vào tháng 6 năm 2004, kinh phí phòng phống HIV/AIDS cho Việt Nam tăng lên đáng kể cùng với Kế hoạch cứu trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về phòng chống HIV/AIDS (PEPFAR). Trong khuôn khổ PEPFAR, USAID phối hợp chặt chẽ với các cơ quan khác của Chính phủ Hoa Kỳ bao gồm Bộ Y tế Phúc lợi Con người/Trung tâm Kiểm soát và Dự phòng Dịch bệnh, Cục quản lý các chất gây nghiện và sức khỏe tâm thần, Bộ Ngoại giao, và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. USAID phối hợp cùng và thông qua Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở cấp trung ương, tỉnh, huyện và xã để hỗ trợ các mục tiêu đã xác định trong Chiến lược y tế quốc gia. Cùng với các nhóm xã hội dân sự, các tổ chức phi chính phủ và đoàn thể như Hội phụ nữ, USAID hỗ trợ các hoạt động phòng chống, chăm sóc và điều trị, cũng như vận động chính sách nhằm tăng khả năng tiếp cận và chất lượng của các dịch vụ HIV/AIDS và củng cố toàn diện hệ thống y tế.

August 16, 2013

Từ năm 2008, USAID đã phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam và khu vực tư nhân để giúp cải cách hệ thống giáo dục đại học để đào tạo được sinh viên ra trường có tay nghề, đủ khả năng sẵn sàng làm việc và cạnh tranh trong thị trường ngày càng toàn cầu hóa. Các dự án hỗ trợ của USAID trong lĩnh vực giáo dục đại học đã có tác động tới trên 30.000 sinh viên đại học thông qua hỗ trợ về cải tiến chương trình học, đào tạo và vâng cao năng lực ở các khoa và các cấp quản lý trong lĩnh vực đào tạo kỹ thuật và công tác xã hội.

August 16, 2013

USAID đang giúp giảm nhẹ suy thoái môi trường và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Cụ thể, USAID đang hỗ trợ giảm phát thải gây ra do mất rừng và suy thoái rừng, tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của các cộng đồng dân cư sinh sống ở các vùng đồng bằng, cải thiện hiệu qủa sử dụng năng lượng trong các lĩnh vực có mức phát thải cao và xử lý ô nhiễm.

Pages

Để xem các nội dung trong chuyên mục Phòng thông tin của USAID Việt Nam trước tháng 1/2017, vui lòng truy cập Trang lưu trữ 2012-2017

Last updated: December 01, 2017

Share This Page