Flag of Vietnam

Phòng tin tức

Ngôn ngữ: English | Vietnamese
August 16, 2013

USAID đang giúp giảm nhẹ suy thoái môi trường và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Cụ thể, USAID đang hỗ trợ giảm phát thải gây ra do mất rừng và suy thoái rừng, tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của các cộng đồng dân cư sinh sống ở các vùng đồng bằng, cải thiện hiệu qủa sử dụng năng lượng trong các lĩnh vực có mức phát thải cao và xử lý ô nhiễm.

August 16, 2013

Khu vực sân bay Quốc tế Đà Nẵng được đề cập đến như là “điểm nóng” dioxin do mức độ tồn dư dioxin cao trong bùn đất còn sót lại ở sân bay sau cuộc chiến tranh Việt – Mỹ. Được sự phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam năm 2011, USAID và Bộ Quốc phòng Việt Nam (BQP) cùng phối hợp thực hiện Dự án Xử lý Môi trường tại Sân bay Đà Nẵng nhằm mục tiêu tẩy sạch dioxin và qua đó loại bỏ nguy cơ phơi nhiễm dioxin, đồng thời phát triển năng lực cho phía Việt Nam để họ có thể thực hiện các hoạt động xử lý tương tự tại các khu vực khác ở Việt Nam.

August 16, 2013

Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) bắt đầu hỗ trợ các chương trình phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam từ giữa thập niên 1990. Vào tháng 6 năm 2004, kinh phí phòng phống HIV/AIDS cho Việt Nam tăng lên đáng kể cùng với Kế hoạch cứu trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về phòng chống HIV/AIDS (PEPFAR). Trong khuôn khổ PEPFAR, USAID phối hợp chặt chẽ với các cơ quan khác của Chính phủ Hoa Kỳ bao gồm Bộ Y tế Phúc lợi Con người/Trung tâm Kiểm soát và Dự phòng Dịch bệnh, Cục quản lý các chất gây nghiện và sức khỏe tâm thần, Bộ Ngoại giao, và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. USAID phối hợp cùng và thông qua Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở cấp trung ương, tỉnh, huyện và xã để hỗ trợ các mục tiêu đã xác định trong Chiến lược y tế quốc gia. Cùng với các nhóm xã hội dân sự, các tổ chức phi chính phủ và đoàn thể như Hội phụ nữ, USAID hỗ trợ các hoạt động phòng chống, chăm sóc và điều trị, cũng như vận động chính sách nhằm tăng khả năng tiếp cận và chất lượng của các dịch vụ HIV/AIDS và củng cố toàn diện hệ thống y tế.

August 16, 2013

USAID Việt Nam hợp tác với Chính Phủ Việt Nam trong việc thúc đẩy Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường. Theo đề nghị của chính phủ Việt Nam, USAID triển khai các hoạt động hỗ trợ cải thiện môi trường kinh doanh thông qua cải cách pháp luật và thể chế, tăng cường tính cạnh tranh, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, mô hình mới về cấp vốn cho cơ sở hạ tầng và phát triển nông nghiệp.

Vietnam API Program Overview (Vietnamese)

Pages

Để xem các nội dung trong chuyên mục Phòng thông tin của USAID Việt Nam trước tháng 1/2017, vui lòng truy cập Trang lưu trữ 2012-2017

Last updated: November 09, 2017

Share This Page