Flag of Vietnam

Phòng tin tức

Ngôn ngữ: English | Vietnamese
March 7, 2013

Hôm nay, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố phát động cuộc thi viết luận nhằm nêu bật vai trò quan trọng mà phụ nữ đóng góp để thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và công nghệ.

Công trường dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại Sân bay Đà Nằng.
February 19, 2013

Hôm nay, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố USAID đã ký hợp đồng với công ty TerraTherm để thực hiện gói thầu xử lý dioxin tại Sân bay Đà Nẵng của Việt Nam bằng công nghệ xử lý nhiệt. 

Phái đoàn Hoa Kỳ tại cuộc họp trao đổi các cách phát triển cơ sở hạ tầng tốt nhất trong khuôn khổ LMI.
January 14, 2013

Bộ Ngoại giao và Thương mại Hoa Kỳ và Bộ Ngoại giao và Giao thông Vận tải Việt Nam cộng tác với Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN đã tổ chức chương trình Trao đổi các cách phát triển Cơ sở hạ tầng tốt nhất trong khuôn khổ Sáng kiến Hạ lưu Mê Kông (LMI) tại Hà Nội trong hai ngày 14-15/1/2013. Chương trình Trao đổi các cách phát triển Cơ sở hạ tầng tốt nhất đã quy tụ các quan chức chính phủ cao cấp của Hoa Kỳ và trong khu vực, và đại diện khu vực tư nhân tham gia lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng tại Hoa Kỳ và các nước đối tác LMI của Campuchia, Lào, Myanma, Thái Lan và Việt Nam.

Randy Flay of USAID speaks at the symposium in Can Tho.
January 10, 2013

Since the Legislative Research Program began more than a year ago, USAID has worked with the to strengthen the capacity to provide National Assembly members and staff with greater in-depth information and analysis on critical laws and policies.

Rosario Chato Calderon of USAID addresses the workshop on renewable resources in Hanoi.
January 9, 2013

The U.S. Government launched the EC-LEDS initiative more than two years ago to support developing country-led efforts to accelerate their economic growth, achieve their development goals, and address climate change. Vietnam was one of our first partners and we are privileged to work with you in this endeavor.

Pages

Last updated: December 10, 2015

Share This Page