Flag of Vietnam

Phòng tin tức

Ngôn ngữ: English | Vietnamese
Tọa đàm về những kết quả đạt được của dự án USAID STAR tại lễ tổng kết.
August 26, 2013

HÀ NỘI, 26/8/2013 – Hôm nay, Bộ Tư pháp Việt Nam và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức lễ tổng kết một dự án kéo dài 3 năm và đã hỗ trợ 19 bộ ngành và các cơ quan của chính phủ thi hành pháp luật về thương mại, nâng cao năng lực về tự do hóa thương mại và quản trị nhà nước, và tăng cường hội nhập kinh tế.

August 16, 2013

Chương trình hỗ trợ những người dễ bị tổn thương của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tập trung vào cung cấp dịch vụ cho người khuyết tật, những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai và nạn nhân của nạn buôn bán người. Từ năm 1989, USAID đã cung cấp khoảng 66.5 triệu đôla Mỹ trợ giúp các nhóm người dễ bị tổn thương ở Việt nam.

August 16, 2013

Nam là một trong những nước đầu tiên trên thế giới bị ảnh hưởng bởi dịch cúm gia cầm H5N1 và cũng là nước đầu tiên báo cáo ca bệnh cúm gia cầm ở người năm 2003. Tính đến nay, Việt Nam đã có hơn 3.000 dịch cúm trên gia cầm và 124 ca bệnh ở người, trong đó 62 người đã tử vong. Tuy Việt Nam được xem như một mô hình về ứng phó với cúm gia cầm, Việt Nam vẫn đứng thứ ba trên toàn cầu chỉ sau Indonesia và Ai Cập về tỷ lệ ca bệnh và tỷ lệ tử vong do cúm gia cầm ở người.

August 16, 2013

USAID đang giúp giảm nhẹ suy thoái môi trường và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Cụ thể, USAID đang hỗ trợ giảm phát thải gây ra do mất rừng và suy thoái rừng, tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của các cộng đồng dân cư sinh sống ở các vùng đồng bằng, cải thiện hiệu qủa sử dụng năng lượng trong các lĩnh vực có mức phát thải cao và xử lý ô nhiễm.

August 16, 2013

Khu vực sân bay Quốc tế Đà Nẵng được đề cập đến như là “điểm nóng” dioxin do mức độ tồn dư dioxin cao trong bùn đất còn sót lại ở sân bay sau cuộc chiến tranh Việt – Mỹ. Được sự phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam năm 2011, USAID và Bộ Quốc phòng Việt Nam (BQP) cùng phối hợp thực hiện Dự án Xử lý Môi trường tại Sân bay Đà Nẵng nhằm mục tiêu tẩy sạch dioxin và qua đó loại bỏ nguy cơ phơi nhiễm dioxin, đồng thời phát triển năng lực cho phía Việt Nam để họ có thể thực hiện các hoạt động xử lý tương tự tại các khu vực khác ở Việt Nam.

Pages

Last updated: August 09, 2017

Share This Page