Flag of Vietnam

Phòng tin tức

Ngôn ngữ: English | Vietnamese
Giám đốc USAID Việt Nam Joakim Parker phát biểu tại lễ tổng kết Dự án HIV nơi làm việc.
June 20, 2013

Hơn 1.400 người sống chung hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV tại Việt Nam đã tìm được việc làm hoặc đạt được ước mơ tự kinh doanh riêng với hỗ trợ từ Chính phủ Hoa Kỳ. Đây là một trong những thành công của dự án phòng chống HIV nơi làm việc của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) được tài trợ trong khuôn khổ Kế hoạch Khẩn cấp về Phòng chống AIDS của Tổng thống Hoa Kỳ (PEPFAR).

USAID và FAO hỗ trợ cán bộ phòng xét nghiệm của Việt Nam phát hiện vi-rút.
June 19, 2013

Việt Nam sẽ cải thiện khả năng sẵn sàng phòng ngừa và ứng phó với dịch cúm gia cầm nhờ một dự án mới được Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) cấp thêm 1,7 triệu đôla Mỹ và do Tổ chức Lương Nông (FAO) thực hiện.

Giám đốc USAID Việt Nam Joakim Parker cho trẻ uống thuốc tẩy giun tại một trường mầm non của tỉnh Nam Định.
June 4, 2013

Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam hôm nay hoàn thành đợt cấp phát thuốc tẩy giun đại trà do Hoa Kỳ hỗ trợ nhằm giúp trên 918.000 trẻ em tại các tỉnh khó khăn phòng chống giun sán.

Giám đốc USAID Việt Nam Joakim Parker trao giải thưởng cho người lao động khuyết tật.
April 17, 2013

Hôm nay, Đại sứ Hoa Kỳ David Shear chính thức công bố một dự án mới do Hoa Kỳ hỗ trợ nhằm cung cấp một loạt các dịch vụ toàn diện sẽ phục vụ khoảng 10.000 người khuyết tật.

Đại sứ Hoa Kỳ David Shear phát biểu tại lễ công bố dự án mới của USAID.
April 17, 2013

Tôi vinh dự được cùng quý vị kỷ niệm Ngày người Khuyết tật Việt nam 2013 và phát biểu về nỗ lực chung của chúng ta nhằm khuyến khích và hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam.

Pages

Last updated: August 01, 2016

Share This Page