Flag of Vietnam

Phòng tin tức

Ngôn ngữ: English | Vietnamese
August 16, 2013

USAID Việt Nam hợp tác với Chính Phủ Việt Nam trong việc thúc đẩy Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường. Theo đề nghị của chính phủ Việt Nam, USAID triển khai các hoạt động hỗ trợ cải thiện môi trường kinh doanh thông qua cải cách pháp luật và thể chế, tăng cường tính cạnh tranh, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, mô hình mới về cấp vốn cho cơ sở hạ tầng và phát triển nông nghiệp.

Các đại biểu thảo luận về môi trường chính sách liên quan đến HIV/AIDS tại Việt Nam.
August 14, 2013

Dự án Sáng kiến Chính sách Y tế của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID/HPI) đã hỗ trợ khung pháp lý của Việt Nam và tập huấn cho cán bộ của trên 300 cơ quan nhà nước và tổ chức cộng đồng tại địa phương trong vòng 5 năm qua để họ có thể tham gia hiệu quả hơn vào quá trình đối thoại và vận động chính sách nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cho những người có nguy cơ hoặc chung sống với HIV.

Dự án Sáng kiến Cúm gia cầm và Đại dịch của USAID giúp xây dựng các mô hình chợ và cơ sở giết mổ gia cầm kiểu mẫu và các chương
August 6, 2013

Trong khuôn khổ Dự án Sáng kiến Cúm gia cầm và Đại dịch của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa kỳ (Dự án USAID/APII), các mô hình tập huấn và mô hình trình diễn do Dự án USAID/APII xây dựng đã được sử dụng để đào tạo cho hàng nghìn cán bộ y tế, cán bộ thú y và người chăn nuôi gia cầm tại Việt Nam nhằm giúp phát hiện và kiểm soát dịch bệnh.

Cán bộ của USAID gặp gỡ đại diện các tổ chức phát triển tại Hà Nội.
July 24, 2013

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) gặp gỡ 150 đại diện của các tổ chức phi chính phủ (NGO), trong đó đa số là các tổ chức của Việt Nam, tại Hà Nội để mở rộng hợp tác thông qua một chương trình tài trợ mới.

USAID Mission Director Joakim Parker, second from left, helps hand over wheelchairs to people with disabilities in Danang.
July 16, 2013

Hôm nay, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng khánh thành khoa phục hồi chức năng trẻ em với giúp đỡ của dự án hỗ trợ người khuyết tật của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).

Pages

Last updated: August 01, 2016

Share This Page