Flag of Vietnam

Phòng tin tức

Language: English | Vietnamese
August 21, 2015

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 21/8/2015 – Hôm nay, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã khởi động Quỹ Sáng tạo thuộc Dự án Thúc đẩy Tăng trưởng Thị trường – một sáng kiến nhằm tìm kiếm và đầu tư vào các ý tưởng sáng tạo của các doanh nghiệp xã hội về các hàng hóa và dịch vụ dự phòng HIV tại Việt Nam.

Quỹ Sáng tạo này có mục tiêu tăng cường cung và cầu về hàng hóa và dịch vụ dự phòng HIV. Được triển khai thông qua Dự án Thúc đẩy Tăng trưởng Thị trường của USAID, Quỹ Sáng tạo là một cuộc thi ý tưởng dành cho các nhóm thuộc các doanh nghiệp xã hội, tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp tại Việt Nam. Những ứng viên xuất sắc nhất sẽ được các chuyên gia về lĩnh vực xã hội và HIV lựa chọn để trao hỗ trợ tài chính và phi tài chính, bao gồm tư vấn kinh doanh và hỗ trợ kỹ thuật để thực hiện hoạt động kinh doanh.

USAID Mission Director Joakim Parker addresses the National Assembly symposium.
November 10, 2012

 
NINH BINH, Vietnam -- Ladies and Gentlemen, members of the National Assembly and staff: This collaboration between USAID, its project implementer partners and the Institute for Legislative Studies is one of the most exciting that we have in Vietnam. The bringing together of legislative leaders such as yourselves and experts to discuss this important subject is highly timely. Many of the reasons were elucidated so nicely by Dr. Thao.

USAID Mission Director Joakim Parker announces the Social Work Education Enhancement Program.
November 9, 2012

HANOI-- I am here on behalf of U.S. Ambassador David Shear to celebrate the 15th Social Work Day. And I am pleased to be here to participate and see the experience, talent, and creativity in Vietnam's youth.

Giám đốc USAID Việt Nam Joakim Parker công bố Dự án Thúc đẩy Đào tạo Công tác Xã Hội.
November 9, 2012

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) hôm nay công bố một dự án hợp tác kéo dài 3 năm với các trường đại học của Việt Nam để thúc đẩy đào tạo ngành công tác xã hội tại Việt Nam.

Kỹ thuật viên xét nghiệm tại Điện Biên học cách sử dụng hệ thống xét nghiệm Xpert.
November 1, 2012

Các kỹ thuật viên xét nghiệm vừa hoàn thành khóa tập huấn về thiết bị xét nghiệm tiên tiến được cung cấp cho Chương trình Phòng chống Lao Quốc gia của Việt Nam với hỗ trợ của Hoa Kỳ nhằm giúp kiểm soát sự lây lan bệnh lao bằng cách rút ngắn thời gian chẩn đoán lao và lao kháng thuốc rifampicin từ vài tháng xuống còn dưới 2 giờ.

Học sinh Điện Biên được phát thuốc tẩy giun.
October 31, 2012

Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam hôm nay triển khai cấp phát thuốc đại trà cho trẻ em và phụ nữ trong độ tuổi sinh sản tại các vùng khó khăn để phòng chống giun sán với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ.

Pages

Last updated: August 28, 2015

Share This Page