Thông tin mới

Last updated: March 20, 2020

March 20, 2020

Dự án Tiếp cận cho tất cả của USAID có mục tiêu hỗ trợ những nỗ lực vận động của các tổ chức người khuyết tật nhằm cải thiện nhu cầu tiếp cận, nâng cao nhận thức về tiếp cận cơ sở vật chất dành cho người khuyết tật tại các địa phương và tăng cường hiểu biết về quyền của người khuyết tật trong các cơ quan chính quyền địa phương và trong cộng đồng người khuyết tật. Ngày 17-18/3, dự án đã tổ chức tập huấn cho 40 cán bộ y tế và cán bộ công tác xã hội (12 nam, 28 nữ) tại Bệnh viện tỉnh Bến Tre. Đây là bệnh viện cung cấp dịch vụ cho gần 1,3 triệu người, trong đó có hơn 26.000 người khuyết tật. Tập huấn giúp nâng cao kiến thức cho học viên về người khuyết tật và các kỹ năng công tác xã hội nhằm hỗ trợ công việc hàng ngày của họ tại bệnh viện tỉnh.

March 20, 2020

Dự án “Hãy nắm lấy tay tôi” do USAID tài trợ có mục tiêu phát triển một mô hình bền vững và có thể mở rộng nhằm cải thiện các dịch vụ phục hồi chức năng tại tỉnh Bình Định và Quảng Nam. Trong thời gian từ tháng 12/2019 đến tháng 3/2020, Dự án đã hỗ trợ tập huấn sử dụng Hệ thống Thông tin Quản lý Người khuyết tật (DIS) cho 170 cán bộ y tế địa phương (71 nam, 99 nữ) tại tỉnh Bình Định, trong đó có 159 cán bộ cấp xã và 11 cán bộ cấp huyện. Hệ thống DIS là cơ sở dữ liệu chứa các thông tin về nhân khẩu học của khoảng 500.000 người khuyết tật tại Việt Nam và nhu cầu của họ về các dịch vụ xã hội và chăm sóc sức khỏe. Kiến thức và kỹ năng có được từ khóa tập huấn sẽ giúp các cán bộ y tế theo dõi và giám sát các bệnh nhân khuyết tật để cải thiện chất lượng hoạt động và dịch vụ khi cần thiết.

Tháng hai 28, 2020

Các tình huống khẩn cấp về dịch bệnh truyền nhiễm quy mô lớn có tác động tiêu cực đến gia đình, xã hội, các hệ thống và nền kinh tế các nước. Các dịch bệnh lớn trên thế giới trong những năm gần đây, đặc biệt là dịch COVID-19 (phát hiện đầu tiên tại Vũ Hán, Trung Quốc) tiếp tục cho thấy chính phủ, nhà tài trợ, và các cơ quan viện trợ đang bị thách thức nghiêm trọng trong khả năng ứng phó và điều phối, từ đó cho thấy rõ những khoảng trống trong năng lực ứng phó của cộng đồng nhân đạo quốc tế trước những dịch bệnh truyền nhiễm lớn.

Tháng hai 19, 2020

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị sử dụng liều kết hợp cố định Tenofovir–Lamivudine–Dolutegravir (TLD) để điều trị HIV/AIDS nhờ công dụng hiệu quả và ít gây tác dụng phụ hơn, góp phần làm giảm số lượng bệnh nhân bỏ điều trị. Nhờ những nỗ lực vận động của USAID và các đối tác khác, Bộ Y tế Việt Nam đã cấp Giấy phép Lưu hành Sản phẩm cho thuốc TLD trong tháng 10/2019, qua đó cho phép chương trình PEPFAR và Tổ chức Quỹ toàn cầu có thể ngay lập tức tiến hành điều trị cho một số lượng nhỏ bệnh nhân bằng thuốc TLD.

Tháng hai 19, 2020

Bộ Luật hình sự sửa đổi năm 2017 đã thắt chặt các quy định về môi trường và động vật hoang dã nhằm bảo vệ các loài động vật nguy cấp và quý hiếm cũng như áp dụng các hình phạt nghiêm khắc hơn. Nhằm hỗ trợ tập huấn cho các cán bộ của Tòa án Nhân dân Tối cao triển khai áp dụng những sửa đổi này và tăng cường năng lực cho các thẩm phán và cán bộ tư pháp, Dự án Bảo tồn các loài hoang dã của USAID đã hỗ trợ xây dựng tài liệu tập huấn và cung cấp tập huấn cho các cán bộ trên khắp cả nước.

Pages