Flag of Vietnam

Phòng tin tức

Ngôn ngữ: English | Vietnamese
January 15, 2020

Dịch HIV tại Việt Nam có ảnh hưởng đến các nhóm dân số khác nhau tại nhiều địa phương trên cả nước. Tuy nhiên, dịch vẫn chủ yếu tập trung ở 3 nhóm nguy cơ cao: người tiêm chích ma túy, nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) và phụ nữ hành nghề mại dâm. Nhóm MSM thường khó tiếp cận do những kỳ thị về HIV và họ miễn cưỡng đến các cơ sở y tế công cộng. Nhóm MSM có tỷ lệ nhiễm HIV cao hơn và nhiều nghiên cứu đã chỉ ra hành vi nguy cơ trong cộng đồng MSM, do vậy dự án tập trung phát hiện những người thuộc nhóm MSM có nguy cơ cao và khó tiếp cận cũng như những người đang sống chung với HIV tại thành phố Hồ Chí Minh và kết nối họ với các dịch vụ xét nghiệm và điều trị.

January 15, 2020

Phát huy thành công của các dự án Cộng đồng phòng chống HIV/AIDS tại các tỉnh duyên hải và miền núi phía Bắc thực hiện từ năm 2014 đến 2017, dự án 5 năm “Nâng cao năng lực cộng đồng phòng chống HIV/AIDS tại các tỉnh phía Bắc” sẽ tiếp tục mở rộng các dịch vụ phòng chống HIV do các tổ chức xã hội và các nhóm cộng đồng (CSO/CBO) cung cấp. Mục đích của dự án là giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu 90-90-90[1] tại Hà Nội, Điện Biên, Nghệ An và Quảng Ninh đồng thời thúc đẩy sự phát triển của các CSO/CBO bằng cách chứng minh năng lực và hiệu quả của các CSO/CBO trong chương trình phòng chống HIV tại cộng đồng.

January 15, 2020

Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật hướng tới Chương trình Phòng, Chống HIV và Lao bền vững (SHIFT) của USAID hỗ trợ tăng cường và thực hiện đổi mới sáng tạo trong các dịch vụ HIV và Lao, giúp chuyển giao hoạt động phòng, chống HIV/AIDS cho Việt Nam quản lý thông qua hỗ trợ kỹ thuật tập trung tại 6 tỉnh để đạt được các  mục tiêu “90-90-90” đầy tham vọng của Việt Nam. Dự án SHIFT dự kiến sẽ hoàn thành mục tiêu này thông qua cung cấp các dịch vụ trực tiếp và hỗ trợ kỹ thuật về HIV và lao cho Cục Phòng, Chống HIV/AIDS và Chương trình Chống Lao Quốc gia của Việt Nam, cũng như các bên liên quan chủ chốt khác tại những tỉnh ưu tiên nhằm đảm bảo chuyển giao thành công các dịch vụ HIV và lao do USAID hỗ trợ sang chính quyền địa phương quản lý khi dự án kết thúc.

December 25, 2019

Các dự án hỗ trợ người khuyết tật tại Việt Nam giai đoạn 2015 - 2023

December 18, 2019

Việt Nam đã có những thay đổi về kinh tế và xã hội: giao thông được cải thiện, tuổi thọ dân số tăng và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Kèm theo đó là nhu cầu giải quyết các thách thức về y tế cộng đồng, trong đó có vấn đề dị tật não bẩm sinh và tổn thương não mắc phải.

Pages

Để xem các nội dung trong chuyên mục Phòng thông tin của USAID Việt Nam trước tháng 1/2017, vui lòng truy cập Trang lưu trữ 2012-2017

Last updated: January 16, 2020

Share This Page