Flag of Vietnam

Phòng tin tức

Ngôn ngữ: English | Vietnamese
April 3, 2020

Do sự lan rộng của đại dịch COVID-19 trên toàn quốc, hầu hết các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật của USAID đều đang bị trì hoãn và gặp nhiều hạn chế. Do đó, Dự án Hãy nắm lấy tay tôi của USAID đã thích ứng bằng cách sử dụng nhiều phương án thay thế để tiếp tục triển khai hoạt động. Dự án đã chuyển khóa tập huấn về Hệ thống Thông tin quản lý người khuyết tật (cơ sở dữ liệu chứa thông tin nhân khẩu học của khoảng 500.000 người khuyết tật tại Việt Nam và nhu cầu của họ về các dịch vụ y tế và xã hội) sang hình thức trực tuyến và đã thu hút gần 200 người tham gia là các đối tượng mục tiêu.

April 3, 2020

Theo một khảo sát người tiêu dùng do USAID thực hiện năm 2018, gần một nửa số người mua sản phẩm từ tê tê, voi và tê giác đều không hiểu rõ các hình phạt dành cho tội phạm động vật hoang dã quy định trong Bộ luật Hình sự sửa đổi. Ngoài ra, sự tham gia của các lĩnh vực du lịch và thương mại điện tử trong hoạt động bảo vệ động vật hoang dã vẫn còn hạn chế. Để giải quyết vấn đề này, Dự án Bảo tồn các loài hoang dã của USAID đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khởi động chiến dịch truyền thông đại chúng nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ động vật hoang dã nhằm phòng chống tội phạm trong lĩnh vực này.

March 24, 2020

Mặc dù nền kinh tế Việt Nam vẫn đang tiếp tục tăng trưởng nhưng vẫn còn những thách thức để Việt Nam có thể vươn xa hơn vị trí quốc gia thu nhập trung bình thấp. Để giải quyết vấn đề này, Việt Nam sẽ cần một thay đổi căn bản trong cấu trúc nền kinh tế và trong sự vận hành của môi trường thể chế hỗ trợ.

March 20, 2020

Dự án Tiếp cận cho tất cả của USAID có mục tiêu hỗ trợ những nỗ lực vận động của các tổ chức người khuyết tật nhằm cải thiện nhu cầu tiếp cận, nâng cao nhận thức về tiếp cận cơ sở vật chất dành cho người khuyết tật tại các địa phương và tăng cường hiểu biết về quyền của người khuyết tật trong các cơ quan chính quyền địa phương và trong cộng đồng người khuyết tật. Ngày 17-18/3, dự án đã tổ chức tập huấn cho 40 cán bộ y tế và cán bộ công tác xã hội (12 nam, 28 nữ) tại Bệnh viện tỉnh Bến Tre. Đây là bệnh viện cung cấp dịch vụ cho gần 1,3 triệu người, trong đó có hơn 26.000 người khuyết tật. Tập huấn giúp nâng cao kiến thức cho học viên về người khuyết tật và các kỹ năng công tác xã hội nhằm hỗ trợ công việc hàng ngày của họ tại bệnh viện tỉnh.

March 20, 2020

Dự án “Hãy nắm lấy tay tôi” do USAID tài trợ có mục tiêu phát triển một mô hình bền vững và có thể mở rộng nhằm cải thiện các dịch vụ phục hồi chức năng tại tỉnh Bình Định và Quảng Nam. Trong thời gian từ tháng 12/2019 đến tháng 3/2020, Dự án đã hỗ trợ tập huấn sử dụng Hệ thống Thông tin Quản lý Người khuyết tật (DIS) cho 170 cán bộ y tế địa phương (71 nam, 99 nữ) tại tỉnh Bình Định, trong đó có 159 cán bộ cấp xã và 11 cán bộ cấp huyện. Hệ thống DIS là cơ sở dữ liệu chứa các thông tin về nhân khẩu học của khoảng 500.000 người khuyết tật tại Việt Nam và nhu cầu của họ về các dịch vụ xã hội và chăm sóc sức khỏe. Kiến thức và kỹ năng có được từ khóa tập huấn sẽ giúp các cán bộ y tế theo dõi và giám sát các bệnh nhân khuyết tật để cải thiện chất lượng hoạt động và dịch vụ khi cần thiết.

Pages

Để xem các nội dung trong chuyên mục Phòng thông tin của USAID Việt Nam trước tháng 1/2017, vui lòng truy cập Trang lưu trữ 2012-2017

Last updated: April 03, 2020

Share This Page