USAID hỗ trợ các cộng đồng dễ bị tổn thương bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại Việt Nam

Speeches Shim

Thứ Sáu, 27 November, 2020
Giám đốc Ann Marie Yastishock tới thăm một gia đình người khuyết tật tại Thừa Thiên-Huế..
Nguyễn Thạc Phương/USAID

Tính đến nay, USAID đã cam kết hơn 2,3 triệu đô la ngân sách cứu trợ thiên tai nhằm đáp ứng các nhu cầu nhân đạo khẩn cấp cho các cộng đồng dễ bị tổn thương bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại miền Trung Việt Nam, trong đó có cộng đồng người khuyết tật. Hỗ trợ này bao gồm việc điều chỉnh phân bổ 234.000 từ nguồn ngân sách hỗ trợ phát triển của dự án Nâng cao tiếng nói và Tạo cơ hội cho người khuyết tật do USAID tài trợ để hỗ trợ cho 2.000 người khuyết tật tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Hỗ trợ bao gồm thực phẩm, vật dụng nấu bếp, đồ dùng vệ sinh và ít nhất 400 bình lọc nước. Bên cạnh đó, các học sinh dễ bị tổn thương, trong đó có trẻ khuyết tật, tại 6 trường học được hỗ trợ chỗ học thay thế, sách vở và đồ dùng học tập.

Ngày 25/11, Giám đốc USAID Việt Nam Ann Marie Yastishock đã tham dự một sự kiện để trao tặng bộ dụng cụ khẩn cấp cho người khuyết tật và gia đình của họ tại tỉnh Thừa Thiên-Huế. Các hoạt động cứu trợ khẩn cấp này đã được khởi động tại tỉnh Quảng Trị cách đây một tuần và sẽ được tiếp tục triển khai ở tỉnh Quảng Nam trong những ngày tới.

Hoạt động này có ý nghĩa gì? Người khuyết tật thường ở nhà và ít ra ngoài, do đó việc tiếp cận thông tin rất hạn chế và họ không thể hưởng lợi đầy đủ từ các hoạt động dự phòng và sơ tán khẩn cấp. Theo ước tính, các tỉnh bị ảnh hưởng bởi đợt lũ này là nơi sinh sống của hơn 200.000 người khuyết tật, trong đó có 61.000 người chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi đợt thiên tai này.

Last updated: June 25, 2021

Share This Page