Flag of Vietnam

HIV/AIDS

Ngôn ngữ: English | Vietnamese
Hoa Kỳ và Việt Nam kỷ niệm những bệnh nhân HIV đầu tiên được điều trị bằng thuốc kháng virus từ nguồn bảo hiểm y tế vào tháng 3/2019.
Hoa Kỳ và Việt Nam kỷ niệm những bệnh nhân HIV đầu tiên được điều trị bằng thuốc kháng virus từ nguồn bảo hiểm y tế vào tháng 3/2019.
USAID/Vietnam

USAID bắt đầu hỗ trợ các chương trình phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam từ giữa thập niên 90. Tháng 6/2004, ngân sách phòng, chống HIV/AIDS cho Việt Nam tăng lên trong khuôn khổ Kế hoạch Cứu trợ Khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về phòng chống HIV/AIDS (PEPFAR). USAID phối hợp cùng và thông qua Chính phủ Việt Nam ở cấp trung ương, cấp tỉnh và huyện để hỗ trợ các mục tiêu được xác định trong Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS. Cùng với các tổ chức xã hội dân sự và tổ chức phi chính phủ, USAID giúp kiểm soát đại dịch thông qua các hoạt động dự phòng, chăm sóc và điều trị, đồng thời vận động chính sách nhằm nâng cao tính bền vững, tăng khả năng tiếp cận và chất lượng của các dịch vụ và củng cố toàn diện hệ thống y tế. USAID cũng đang tìm hiểu sự quan tâm ngày càng tăng của khu vực tư nhân trong việc cung cấp các hàng hóa và dịch vụ liên quan đến HIV nhằm đóng góp vào hoạt động phòng, chống HIV/AIDS của quốc gia. Trong khuôn khổ PEPFAR, USAID phối hợp chặt chẽ với các cơ quan khác của Chính phủ Hoa Kỳ bao gồm Bộ Y tế và Phúc lợi Con người, Trung tâm Kiểm soát và Dự phòng Bệnh dịch, Cơ quan Quản lý các Chất gây nghiện và Sức khỏe Tâm thần, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. 

TẬP TRUNG VÀO CÁC NHÓM NGUY CƠ CAO 

USAID hỗ trợ các hoạt động can thiệp HIV hiệu quả để tiếp cận và xét nghiệm cho các nhóm nguy cơ cao, bao gồm nhóm nghiện chích ma túy và bạn tình của họ, nhóm hành nghề mại dâm và nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới, đồng thời tiến hành điều trị và duy trì điều trị bằng thuốc kháng virut (ARV) cho những người nhiễm HIV. Các hoạt động hỗ trợ tại cộng đồng và cơ sở điều trị giúp kéo dài cuộc sống, nâng cao sức khỏe và chất lượng sống cho những người nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV, đồng thời củng cố hệ thống y tế tại Việt Nam. USAID hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam nhằm đảm bảo rằng bảo hiểm y tế và các nguồn lực trong nước có thể chi trả cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. Dựa vào tình hình dịch tễ học và phối hợp với chính quyền địa phương, các hoạt động phòng, chống HIV của USAID hỗ trợ mục tiêu “90-90-90” của Việt Nam (90% người nhiễm HIV biết được tình trạng của mình; 90% người được chẩn đoán nhiễm HIV được duy trì điều trị ARV; và 90% người được điều trị ARV kiểm soát được tải lượng vi-rút ở mức thấp và ổn định) và tập trung vào các tỉnh thuộc hai vùng địa lý chiếm trên một nửa dịch: Hà Nội và Quảng Ninh thuộc khu vực kinh tế phía Bắc và thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh và Tiền Giang thuộc khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Sau những hỗ trợ mở rộng thành công chương trình điều trị bằng methadone tại Việt Nam, thông qua chương trình PEPFAR, USAID tiếp tục phối hợp với Chính phủ Việt Nam để hỗ trợ hệ thống điều trị bằng methadone do quốc gia tự chủ, đồng thời chủ động hợp tác với Chính phủ và các bên liên quan trong nước duy trì các biện pháp can thiệp HIV thông qua hệ thống y tế được tăng cường.

CÁC KẾT QUẢ CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH PEPFAR

Từ năm 2005, PEPFAR đã hỗ trợ điều trị bằng thuốc kháng virut giúp kéo dài cuộc sống cho hơn 71.000 người. Trong năm 2017, USAID đã mua thuốc kháng virut cho 55.500 bệnh nhân HIV. Cũng trong năm 2017, gần 44.000 người đã được điều trị duy trì bằng methadone với hỗ trợ kỹ thuật từ PEPFAR.

Xem danh sách dự án  |  Xem bản đồ dự án

ĐỐI TÁC PHÍA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM

Last updated: May 13, 2020

Share This Page