Flag of Vietnam

Sức khoẻ và an toàn

Ngôn ngữ: English | Vietnamese

Speeches Shim

Đảm bảo sức khỏe và an toàn lao động cho công nhân làm việc cho hoạt động xử lý ô nhiễm dioxin của USAID cũng như các cán bộ công nhân viên tại sân bay và cư dân địa phương là quan tâm hàng đầu trong hoạt động của chúng tôi. Các biện pháp giảm thiểu bao gồm:

Bom mìn chưa nổ (UXO)

USAID giám sát công tác rà phá bom mìn do BQP thực hiện ở tất cả các khu vực thực hiện dự án trước khi bắt đầu thi công.

Ra vào công trường 

USAID phối hợp với BQP và các cán bộ chính quyền địa phương quản lý nghiêm ngặt việc ra vào mà không có phận sự đối với tất cả các khu vực đang tiến hành xử lý dioxin cho đến khi hoạt động xử lý được hoàn tất.  

Quản lý đất và bùn bị ô nhiễm

USAID tuân thủ các thông lệ quốc tế tốt nhất để đảm bảo đất và bùn nhiễm dioxin không phát tán ra khu vực dự án. Chẳng hạn như:

  • Lắp đặt hàng rào chắn bùn để giữ lại đất/bùn trong nước mưa rửa trôi;

  • Giảm thiểu các hoạt động thi công trong mùa mưa;

  • Bảo vệ khu vực dự án trong thời gian mưa to; và 

  • Làm sạch tất cả xe cộ, thiết bị và nhân công trước khi chuyển từ khu vực nhiễm dioxin đến khu vực sạch.

Quản lý Bụi

USAID áp dụng các thông lệ và kiểm soát kỹ thuật quốc tế tốt nhất để đảm bảo rằng bụi nhiễm dioxin không phát tán ra khu vực dự án. Chẳng hạn như:

  • Theo dõi tốc độ gió và đảm bảo không tiến hành các hoạt động xử lý lúc gió to; 

  • Phun nước để khử bụi; và 

  • Che đậy đất trên xe tải trong khi vận chuyển.

USAID tiến hành quan trắc bụi và lấy mẫu khí tại các khu vực đào đất để đảm bảo rằng bụi không phát tán ra khu vực dự án. BQP và các cơ quan quản lý môi trường của Việt Nam có thể thực hiện kiểm tra đột xuất đối với hoạt động quan trắc này.

Quản lý nước thải

USAID thu gom, kiểm tra và xử lý, nếu cần, toàn bộ nước thải phát sinh từ các hoạt động xử lý trước khi cho chảy ra khỏi khu vực dự án. BQP và các cơ quan quản lý môi trường của Việt Nam có thể thực hiện kiểm tra đột xuất đối với các hoạt động này.

Mùa mưa

Trong mùa mưa, khu vực Đà Nẵng và Biên Hòa chịu ảnh hưởng nặng nề của thời tiết khắc nghiệt như bão lớn. USAID giới hạn hoạt động của dự án trong giai đoạn này nhằm đảm bảo rằng các thiết bị của dự án đều được bảo trì và không xảy ra bất kỳ sự cố nào về môi trường do thời tiết có mưa to.

Công nhân tại công trường

USAID giám sát các vấn đề về sức khỏe và an toàn đối với tất cả công nhân tại công trường và yêu cầu họ phải mang các trang bị bảo hộ cá nhân phù hợp với nhiệm vụ thực hiện, đồng thời yêu cầu các nhà thầu phải tuân thủ các biện pháp an toàn lao động được quốc tế công nhận ở các khu vực có chất thải nguy hại

Last updated: May 12, 2022

Share This Page