Flag of Vietnam

Y tế Toàn cầu

Ngôn ngữ: English | Vietnamese
Mảng hoạt động lớn nhất của USAID tại Việt Nam là y tế, chiếm khoảng 55% tổng viện trợ mà chúng tôi đang cung cấp.
Mảng hoạt động lớn nhất của USAID tại Việt Nam là y tế, chiếm khoảng 55% tổng viện trợ mà chúng tôi đang cung cấp.
Richard Nyberg/USAID

Trong một vài thập kỷ qua, Chính phủ Việt Nam đã đạt những bước tiến ấn tượng trong việc cải thiện sức khỏe của người dân. Tuy nhiên, những quan ngại về y tế công cộng vẫn có khả năng đe dọa việc duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững. Sự xuất hiện lao kháng thuốc, sự bùng phát dịch cúm gia cầm độc lực cao ở động vật và ở người, sự đe dọa của đại dịch HIV chuyển từ một đại dịch tập trung sang một đại dịch phổ biến tại những tỉnh bị tác động nhiều nhất, hệ thống y tế yếu kém và những hạn chế về nguồn nhân lực có thể hạn chế sự tăng trưởng liên tục của Việt Nam. Hơn nữa, các dịch vụ y tế còn bất cập đối với những người dễ bị tổn thương, bao gồm người dân tộc thiểu số, đã dẫn tới những khoảng trống đáng kể trong cung cấp dịch vụ, hậu quả lày làm giảm các chỉ số y tế và giảm các cơ hội kinh tế.

Trong khuôn khổ Kế hoạch Cứu trợ Khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về Phòng chống AIDS (PEPFAR), USAID quản lý các hoạt động với quy mô lớn để giúp phòng chống HIV/AIDS cũng như điều trị và chăm sóc người có HIV. Ngoài ra, USAID phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam và các tổ chức xã hội dân sự để cung cấp hỗ trợ tài chính và kỹ thuật để ngăn chặn, phát hiện và ứng phó với dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm và các nguy cơ dịch bệnh mới nổi khác và phòng chống các bệnh nhiệt đới bị lãng quên.

●     Chương trình methadone thí điểm do USAID hỗ trợ đã giúp tăng gần gấp ba lần số cơ sở điều trị cai nghiện heroin (từ 6 cơ sở thành 17 cơ sở) trong vòng một năm, cung cấp điều trị duy trì bằng methadone cho trên 4.000 người chích ma túy và cung cấp thuốc methadone cho trên 10.000 bệnh nhân cho tất cả các cơ sở điều trị methadone tại Việt Nam do USAID cũng như các nhà tài trợ khác hỗ trợ.

●     Hỗ trợ của USAID trong lĩnh vực phòng chống dịch cúm gia cầm độc lực cao đã giúp giảm số đợt bùng phát dịch cúm gia cầm tại Việt Nam xuống từ gần 2.000 ổ dịch năm 2005 xuống còn dưới 50 ổ dịch năm 2011.

●     USAID hỗ trợ chương trình uống thuộc tẩy giun làng loạt cho gần 2 triệu học sinh và phụ nữ trong độ tuổi sinh sản tại các 13 tỉnh có khó khăn.

Các lĩnh vực hỗ trợ chủ yếu bao gồm:

Last updated: December 10, 2015

Share This Page