Flag of Vietnam

Biến đổi Khí hậu Toàn cầu

Ngôn ngữ: English | Vietnamese
Người dân địa phương tham dự lớp tập huấn trồng cây bo bo tại Nghệ An do USAID hỗ trợ.
Người dân địa phương tham dự lớp tập huấn trồng cây bo bo tại Nghệ An do USAID hỗ trợ.
USAID/VFD

Việt Nam là một trong những nước dễ bị tổn thương nhất thế giới trước những tác động của biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu de dọa tăng trưởng kinh tế dài hạn, giảm nghèo và phát triển bền vững. Tính dễ tổn thương của Việt Nam gia tăng do Việt Nam vốn đã chịu nhiều rủi ro thiên tai có liên quan đến khí hậu, do vị trí địa lý, mô hình phát triển kinh tế và các vùng đồng bằng và ven biển với mật độ dân cư cao cũng  như các nhóm dân cư là người dân tộc thiểu số tại các vùng cao và hẻo lánh. Nhiệt độ tăng, hạn hán và lụt lội ngày càng trầm trọng, mực nước biển dâng và tăng tần suất xuất hiện bão đe dọa tới an ninh lương thực, sinh kế và cuộc sống của hàng triệu người dân Việt Nam. Biến đổi khí hậu là một lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ Việt nam và Việt Nam là một quốc gia ưu tiên trong các chương trình hỗ trợ về biến đổi khí hậu của USAID.

USAID đang giúp giải quyết các thách thức về biến đổi khí hậu thông qua cách tiếp cận phối hợp giữa giảm nhẹ, thích ứng và giảm thiểu rủi ro thiên tai, với các dự án như dưới đây:

  • Dự án Tăng cường Năng lực và Cải cách Thể chế vì Tăng trưởng Xanh và Phát triển Bền vững ở Việt Nam (2014-2018) là công cụ quan trọng giúp Việt Nam tiến tới tăng trưởng xanh, phát triển phát thải thấp thông qua việc thực hiện Chiến lược Tăng trưởng Xanh Việt Nam ở cấp quốc gia và cấp tỉnh. Dự án được thực hiện thông qua quan hệ đối tác với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), đối tác phía Chính phủ Việt Nam là Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

  • Dự án Năng lượng Phát thải Thấp Việt Nam (2015-2020) tăng cường nền tảng cho hệ thống năng lượng phát thải thấp. Dự án đang xây dựng chiến lược phát thải thấp cho ngành năng lượng, đồng thời cải thiện môi trường thuận lợi cho phát triển năng lượng tái tạo và thúc đẩy đầu tư tư nhân cho năng lượng tái tạo trên quy mô lớn. Dự án hướng tới tăng cường việc áp dụng và tuân thủ hiệu quả năng lượng trong các ngành sử dụng nhiều năng lượng. Đối tác phía Chính phủ Việt Nam là Bộ Công Thương.

  • Dự án Năng lượng Sạch Việt Nam (2012-2017) giúp Việt Nam thúc đẩy hiệu quả năng lượng trong ngành xây dựng, một trong những ngành sử dụng năng nhiều nhất. Dự án nâng cao năng lực của Chính phủ Việt Nam và các bên liên quan khác nhằm thu thập, quản lý, phân tích và sử dụng dữ liệu ngành năng lượng trong việc ra quyết định, cũng như hỗ trợ xây dựng các kế hoạch hành động tăng trưởng xanh cho ngành xây dựng. Đối tác phía Chính phủ Việt Nam là Bộ Xây dựng.

  • Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam (2012-2018) đẩy nhanh quá trình Việt Nam chuyển đổi sang mô hình phát triển bền vững, phát thải thấp và tăng cường thích ứng với khí hậu bằng cách giúp Việt Nam giảm và đảo ngược phát thải từ tình trạng mất rừng và suy thoái rừng và các cảnh quan nông nghiệp và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long. Đối tác phía Chính phủ Việt Nam là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

  • Dự án Trường Sơn Xanh (2016-2020) hỗ trợ các hoạt động của tỉnh và địa phương ở khu vực cảnh quan Trung Trường Sơn với trọng tâm là tăng cường áp dụng thực hành sử dụng đất phát thải thấp, tăng cường bảo tồn đa dạng sinh họ và nâng cao khả năng thích ứng cho các cộng đồng dễ bị tổn thương. Dự án giúp bảo vệ người dân, cảnh quan và đa dạng sinh học ở các tỉnh có diện tích rừng lớn. Dự án hợp tác trực tiếp với chính quyền và người dân các tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế.  

  • Dự án Thanh niên và Thích ứng Biến đổi Khí hậu tại Đồng bằng sông Hồng (2015-2018) tăng cường năng lực cấp tỉnh nhằm thích ứng với tác động biện đổi khí hậu trong tương lai thông qua sự tham gia chủ động của thanh niên trong đánh giá rủi ro, lập kế hoạch và thực hiện các sáng kiến tăng cường khả năng thích ứng với khí hậu. Dự án được thực hiện bởi Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng, một tổ chức trong nước.

  • Dự án Phát triển Đô thị Bền vững và Thích ứng với Khí hậu (2015-2019) cải thiện khuôn khổ chính sách và thể chế cho phát triển đô thị bền vững và thích ứng khí hậu. USAID hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thông qua Ngân hàng Phát triển châu Á trong việc xây dựng Chiến lược Quốc gia về Phát triển Đô thị và Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Đô thị Ứng phó Biến đổi Khí hậu.

Xem danh sách dự án  |  Xem bản đồ dự án

Last updated: December 16, 2016

Share This Page