Flag of Vietnam

Biến đổi Khí hậu Toàn cầu

Ngôn ngữ: English | Vietnamese
Các dự án đầu tiên của USAID tại Việt Nam trong lĩnh vực biến đổi khí hậu là về năng lượng sạch, thích ứng, cảnh quan bền vững.
Các dự án quan trọng đầu tiên của USAID tại Việt Nam trong lĩnh vực biến đổi khí hậu là về năng lượng sạch, thích ứng, cảnh quan bền vững và sử dụng đất.
Richard Nyberg/USAID

Chính phủ Việt Nam đã xác định biến đổi khí hậu là một lĩnh vực ưu tiên cần hỗ trợ phát triển do Việt Nam cực kỳ dễ bị tổn thương bởi các tác động của biến đổi khí hậu.

USAID xác định Việt Nam là một nước ưu tiên khi xây dựng các chương trình về biến đổi khí hậu. Các sáng kiến về biến đổi khí hậu của USAID tại Việt Nam tuân thủ khuôn khổ được quy định trong Chiến lược Phát triển và Biến đổi Khí hậu của USAID được ban hành tháng 1/2012. Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam của USAID thúc đẩy việc áp dụng các thực hành sử dụng đất nhằm giải quyết tình trạng mất rừng và suy thoái rừng cũng như những cảnh quan khác và tăng khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu của người dân, các khu vực và sinh kế của các vùng đồng bằng thông qua hỗ trợ để thích ứng và quản lý rủi ro thiên tai. Dự án Năng lượng Sạch Việt Nam phối hợp với các cơ quan chính phủ có liên quan của Việt Nam để tìm kiếm các giải pháp thu thập, quản lý, phân tích và sử dụng hiệu quả các dữ liệu trong lĩnh vực năng lượng và nâng cao hiệu suất năng lượng trong các lĩnh vực sử dụng nhiều năng lượng. Dự án này cũng sẽ thúc đẩy đầu tư của nhà nước và tư nhân vào công nghệ hiệu quả về năng lượng có ích cho Việt Nam trong những năm tới. Thông qua Chiến lược Nâng cao Năng lực nhằm Phát triển Phát thải thấp (EC-LEDS), USAID cũng hỗ trợ Việt Nam theo đuổi tăng trưởng kinh tế dài hạn, bền vững và thích ứng với khí hậu đồng thời giảm bớt tốc độ gia tăng phát thải khí nhà kính.

Last updated: December 10, 2015

Share This Page