Flag of Vietnam

Biến đổi Khí hậu Toàn cầu

Ngôn ngữ: English | Vietnamese
Người dân địa phương tham dự lớp tập huấn trồng cây bo bo tại Nghệ An do USAID hỗ trợ.
Người dân địa phương tham dự lớp tập huấn trồng cây bo bo tại Nghệ An do USAID hỗ trợ.
USAID/VFD

Việt Nam là một trong những nước dễ bị tổn thương nhất thế giới trước tác động của biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu đe dọa tăng trưởng kinh tế dài hạn, giảm nghèo và phát triển bền vững. Tính dễ tổn thương của Việt Nam gia tăng do Việt Nam vốn đã chịu nhiều rủi ro thiên tai có liên quan đến khí hậu, do vị trí địa lý, mô hình phát triển kinh tế và các vùng đồng bằng và ven biển mặt độ dân cư cao cũng như các nhóm dân cư là người dân tộc thiểu số tại các vùng cao và hẻo lánh. Nhiệt độ tăng, hạn hán và lụt lội ngày càng trầm trọng, mực nước biển dâng và tăng tần suất các cơn bão đe dọa an ninh lương thực, sinh kế và cuộc sống của hàng triệu người Việt Nam. Biến đổi khí hậu là một lĩnh vực ưu tiên đối với Chính phủ Việt Nam và Việt Nam là một nước ưu tiên đối với các chương trình hỗ trợ về biến đổi khí hậu của USAID.

USAID đang giúp giải quyết các thách thức về biến đổi khí hậu thông qua cách tiếp cận phối hợp giữa giảm nhẹ, thích ứng và giảm thiểu rủi ro thiên tai, trong đó có các hoạt động như:

  • Chương trình Tăng trưởng Xanh (2014-2018) là một công cụ chính nhằm giúp Việt Nam tiến tới tăng trưởng xanh, phát triển phát thải thấp thông qua việc thực hiện Chiến lược Tăng trưởng Xanh Việt Nam (CLPTT của Việt Nam) và Kế hoạch Hành động Tăng trưởng Xanh ở cấp quốc gia và cấp tỉnh. Dự án được thực hiện thông qua quan hệ đối tác với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, đối tác phía Chính phủ Việt Nam là Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
  • Dự án Năng lượng Sạch - Hiệu quả Năng lượng (2012-2017) giúp Việt Nam thúc đẩy hiệu quả năng lượng trong ngành xây dựng, một trong những lĩnh vực sử dụng năng lượng nhiều nhất. Dự án nâng cao năng lực của Chính phủ Việt Nam và các bên liên quan khác nhằm thu thập, quản lý, phân tích và sử dụng dữ liệu ngành năng lượng trong việc ra quyết định, cũng như hỗ trợ xây dựng các kế hoạch hành động tăng trưởng xanh cho ngành xây dựng. Đối tác phía Chính phủ Việt Nam là Bộ Xây dựng.
  • Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam (2015-2020) tăng cường nền tảng cho hệ thống năng lượng phát thải thấp. Dự án đang xây dựng chiến lược phát thải thấp cho ngành năng lượng, đồng thời nâng cao năng lực và cải thiện môi trường thuận lợi cho phát triển năng lượng tái tạo. Dự án hướng tới tăng cường áp dụng hiệu quả năng lượng và tuân thủ trong các ngành sử dụng nhiều năng lượng. Đối tác phía Chính phủ Việt Nam là Bộ Công thương.
  • Dự án Thanh niên và Thích ứng Biến đổi Khí hậu tại Đồng bằng sông Hồng (2015-2018) tăng cường năng lực cấp tỉnh nhằm thích ứng với tác động biến đổi khí hậu trong tương lai thông qua sự tham gia chủ động của thanh niên trong đánh giá rủi ro, lập kế hoạch và thực hiện các sáng kiến tăng cường khả năng chống chịu khí hậu. Dự án được thực hiện bởi Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và Phát triển cộng đồng, một tổ chức trong nước.
  • Dự án Phát triển Đô thị Bền vững và Thích ứng với Khí hậu (2015-2019) cải thiện khuôn khổ chính sách và thể chế cho phát triển đô thị bền vững và thích ứng khí hậu. USAID hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thông qua Ngân hàng Phát triển châu Á trong việc xây dựng Chiến lược Quốc gia về Phát triển Đô thị và Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Đô thị Ứng phó Biến đổi Khí hậu.

Xem danh sách dự án  |  Xem bản đồ dự án

Last updated: July 19, 2016

Share This Page