Flag of Vietnam

Môi trường và Biến đổi Khí hậu Toàn cầu

Ngôn ngữ: English | Vietnamese
USAID hỗ trợ áp dụng kỹ thuật canht tác giúp nông dân thích ứng với biến đổi khí hậu và cải thiện sinh kế.
USAID hỗ trợ áp dụng kỹ thuật canht tác giúp nông dân thích ứng với biến đổi khí hậu và cải thiện sinh kế.
USAID/Vietnam

Trong quá trình Việt Nam vươn lên trở thành một nước có mức thu nhập trung bình thấp, Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức khi áp dụng các tiêu chuẩn và thực hành quốc tế cần thiết để thúc đẩy chiến lược tăng trưởng hướng vào xuất khẩu. Đồng thời, Việt Nam cũng phải đặc biệt lưu tâm đến một số thách thức trong nước có liên quan đến tính bền vững của các nguồn tài nguyên thiên nhiên và sức khỏe môi trường. Do sản xuất công nghiệp đã gia tăng, Việt Nam bị ô nhiễm ngày càng tăng và các nguồn tài nguyên thiên nhiên trở nên khan hiếm và suy thoái. Những thách thức ngày càng lớn này giờ càng trở nên quan trọng trong bối cảnh biến đổi khí hậu, và đặc biệt là khả năng mực nước biển dâng và nguy cơ bão gia tăng tại các vùng đồng bằng trũng và dọc theo đường bờ biển dài của Việt Nam.

Các lĩnh vực USAID tập trung hỗ trợ bao gồm:

Xem danh sách dự án  |  Xem bản đồ dự án

Last updated: April 28, 2016

Share This Page