Flag of Vietnam

Môi trường

Ngôn ngữ: English | Vietnamese
USAID hỗ trợ mở rộng vùng trồng ớt tại Quảng Nam để giúp cải thiện sinh kế cho nhiều người dân địa phương, trong đó chủ yếu là người dân tộc Cơ Tu.
USAID hỗ trợ mở rộng vùng trồng ớt tại Quảng Nam để giúp cải thiện sinh kế cho nhiều người dân địa phương, trong đó chủ yếu là người dân tộc Cơ Tu.
USAID Green Annamites

Trong thập kỷ vừa qua, Việt Nam đã trải qua thời kỳ tăng trưởng kinh tế nhanh và đã vươn lên trở thành nền kinh tế có mức thu nhập trung bình thấp. Mặc dù đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực nhưng sự phát triển đã kéo theo những hệ lụy về môi trường, trong đó có sự suy thoái các nguồn tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm và nạn buôn bán trái phép các loài hoang dã. Ngoài những thách thức trong nước, Việt Nam cũng là một trong những nước dễ bị tổn thương nhất trên thế giới trước những tác động của biến đổi khí hậu. Những khu trung tâm tập trung đông dân cư và những vùng nông nghiệp chủ chốt đều tập trung dọc theo đường bờ biển dài hơn 3.000 km của Việt Nam khiến cho Việt Nam càng dễ bị tổn thương bởi thay đổi về thời tiết. Các hỗ trợ của USAID về giảm nhẹ, thích ứng với biển đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro thiên tai, chống nạn buôn lậu các loài hoang dã và bảo tồn đa dạng sinh học hỗ trợ Việt Nam trong các nỗ lực lựa chọn một con đường phát triển bền vững hơn.

Các lĩnh vực USAID tập trung hỗ trợ bao gồm:

Xem danh sách dự án  |  Xem bản đồ dự án

Last updated: July 22, 2020

Share This Page