Flag of Vietnam

Tăng trưởng kinh tế và quản trị nhà nước

Ngôn ngữ: English | Vietnamese
Giám đốc USAID Việt Nam Michael Greene đến thăm nhà máy của Công ty Cổ phần Quốc tế Quang Điện (OEIC), một nhà sản xuất cáp quang điện chuyên nghiệp, tại thành phố Hồ Chí Minh. OEIC là một đối tác tham gia dự án Liên kết Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ (LinkSME) của USAID.
Giám đốc USAID Việt Nam Michael Greene đến thăm nhà máy của Công ty Cổ phần Quốc tế Quang Điện (OEIC), một nhà sản xuất cáp quang điện chuyên nghiệp, tại thành phố Hồ Chí Minh. OEIC là một đối tác tham gia dự án Liên kết Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ (LinkSME) của USAID.
Nguyễn Thạc Phương/USAID

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã đạt được thành công đáng kể về tăng trưởng kinh tế hướng vào xuất khẩu. Tuy nhiên, các vấn đề về quản trị nhà nước và khả năng cạnh tranh vẫn là những thách thức tiềm tàng cho tăng trưởng và hội nhập quốc tế của Việt Nam. USAID hỗ trợ Việt Nam cải thiện khuôn khổ pháp lý và các quy định để thúc đẩy đầu tư, tăng trưởng kinh tế và nâng cao thu nhập. Thông qua hợp tác trực tiếp với Chính phủ Việt Nam, khối tư nhân và các bên liên quan khác, USAID hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường và dựa trên nền tảng pháp quyền và phù hợp với các thị trường và tiêu chuẩn quốc tế. Những hỗ trợ này bao gồm hỗ trợ tăng cường tính minh bạch và thúc đẩy sự tham gia của người dân trong qúa trình xây dựng chính sách công, hỗ trợ để tạo ra các cơ hội kinh tế, đặc biệt cho nhóm dân cư ít có đại diện và bị thiệt thòi, đồng thời thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ.
    
ĐẨY MẠNH QUẢN TRỊ NHÀ NƯỚC BAO HÀM 

Thực hiện Chiến lược Hợp tác Phát triển Quốc gia của USAID tại Việt Nam giai đoạn 2014-2019, Chương trình Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện phối hợp với khối nhà nước và tư nhân để cải thiện các lĩnh vực quản trị nhà nước thúc đẩy tăng trưởng sâu rộng hơn, trong đó tập trung vào cải thiện môi trường thể chế, xây dựng các hệ thống để nâng cao trách nhiệm giải trình và tăng cường sự tham gia của mọi thành phần vào đời sống kinh tế, xã hội. Chương trình này giúp xây dựng năng lực nhằm cải thiện công tác hoạch định chính sách thông qua tăng cường tiếp cận thông tin phục vụ việc ra quyết định dựa trên bằng chứng (ví dụ như nghiên cứu đánh giá các vụ án để phòng, chống buôn bán động vật hoang dã), tăng cường sự tham gia của người dân (ví dụ như xây dựng Luật Hỗ trợ Pháp lý sửa đổi), tăng cường tính minh bạch và các cơ chế giám sát hiệu quả hơn (ví dụ như phát triển Hệ thống Hỗ trợ Tức thì được sử dụng cho công tác giám sát của các đại biểu Quốc hội). Dự án thứ hai – Tăng cường Tiếng nói Người lao động – hỗ trợ cho các tổ chức công đoàn Việt Nam thông qua giúp các tổ chức này đại diện hiệu quả hơn cho tiếng nói của người lao động, tập huấn cho họ về quyền của người lao động và cải thiện việc tiếp cận thông tin của họ. Khi mà tiếng nói của người lao động được đại diện tốt hơn và người lao động có nhiều thông tin hơn thì các tiêu chuẩn lao động quốc tế sẽ được tuân thủ tốt hơn và người lao động Việt Nam sẽ có tiếng nói lớn hơn.

TẠO MÔI TRƯỜNG THUẬN LỢI CHO KINH DOANH

Bước sang năm thứ 13, Chỉ số Năng lực Cạnh tranh Cấp tỉnh (PCI) là chỉ số xếp hạng được Việt Nam và quốc tế công nhận để đo lường hiệu quả chất lượng điều hành kinh tế tại 63 tỉnh thành của Việt Nam. Khảo sát thường niên trên toàn quốc này được thực hiện với các  doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách các chỉ số đáng tin cậy và đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng thể chế và chính sách  để  thúc đẩy sự phát triển của khối tư nhân. Hàng năm, các hội thảo phân tích PCI cấp tỉnh đã tạo ra kênh đặc biệt  cho đối thoại công – tư. Năm 2013, chương trình đã xây dựng và triển khai ứng dụng trên điện thoại di động nhằm thúc đẩy khả năng tiếp cận rộng rãi các bảng xếp hạng, báo cáo và số liệu  của PCI và đến nay tất cả 63 tỉnh thành đã có kế hoạch cải thiện chỉ số PCI.

Xem danh sách dự án  |  Xem bản đồ dự án

Last updated: August 12, 2019

Share This Page