Nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo – Hệ sinh thái khởi nghiệp (WISE)

Speeches Shim

Hoạt động WISE do USAID tài trợ được thực hiện nhằm hỗ trợ Việt Nam trong Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 để đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế liên tục. Hoạt động này là nỗ lực chung của USAID và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, được thực hiện trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ Tăng trưởng Kinh tế ở Châu Á của USAID (US-SEGA) với mục tiêu cải thiện môi trường thể chế, hướng tới thịnh vượng và tăng trưởng kinh tế bền vững. WISE sẽ hỗ trợ các can thiệp nhằm mở rộng phân khúc kỹ năng chuyên biệt của thị trường lao động Việt Nam, qua đó thúc đẩy xu hướng đi lên và nâng cao năng lực cạnh tranh cho nguồn nhân lực của Việt Nam.

CẢI THIỆN KỸ NĂNG SỐ CƠ BẢN

WISE hướng tới những lao động trẻ chưa có cơ hội tiếp cận chương trình đào tạo truyền thống bậc đại học hoặc chưa có điều kiện theo học các chương trình giảng dạy về STEM. WISE sẽ hỗ trợ mở rộng các chương trình đào tạo kỹ năng số cơ bản dưới hình thức học trực tuyến hoặc tại lớp truyền thống và không chỉ giới hạn ở các đô thị lớn trọng điểm nhằm giảm thiểu bất bình đẳng giới cũng như thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn.

XÂY DỰNG MỘT THỊ TRƯỜNG ĐÀO TẠO NÂNG CAO KỸ NĂNG ĐA DẠNG, THEO NHU CẦU VÀ DO KHU VỰC TƯ NHÂN DẪN DẮT

WISE sẽ tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp sử dụng lao động và các cơ sở đào tạo để đảm bảo nội dung đào tạo bám sát nhu cầu thị trường dành cho những ai đang mong muốn nâng cấp và phát triển các kỹ năng cần thiết trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4IR). Đối tượng thụ hưởng bao gồm các sinh viên công nghệ muốn có thêm chứng chỉ kỹ thuật, và đặc biệt là người lao động đã đi làm và đang tìm kiếm cơ hội thăng tiến. Hai cấu phần quan trọng để phát triển kỹ năng bền vững bao gồm (a) phù hợp với nhu cầu của nhà tuyển dụng về các kỹ năng “được trả lương cao” cũng như các chương trình đào tạo tại chỗ và số hóa và các khóa đào tạo phát triển nguồn nhân lực; và (b) định kỳ cập nhật nhu cầu, dự báo và sự thiếu hụt lao động của thị trường để cung cấp dữ liệu về thị trường lao động 4.0 dễ tiếp cận cho lực lượng lao động trẻ, giúp họ lập kế hoạch nghề nghiệp hiệu quả.

THÚC ĐẨY CÁC GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH SÁNG TẠO

WISE sẽ hỗ trợ các tổ chức tài chính phát triển các công cụ tài chính và tiết kiệm sáng tạo nhằm tăng khả năng chi trả và mở rộng tiếp cận với việc học tập suốt đời cho nhiều người học trẻ tuổi.

XÂY DỰNG KẾT NỐI CÔNG - TƯ

WISE sẽ giúp nâng cao năng lực cho Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư để có thể hợp tác hiệu quả với các đối tác tư nhân trong thúc đẩy hoạt động đào tạo nâng cao và đào tạo lại kỹ năng STEM.

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Trong thời gian hai năm thực hiện, WISE dự kiến sẽ trang bị kỹ năng 4.0 cho 1.000 học viên; giải ngân cho vay giáo dục tương đương 400.000 đô la và tận dụng tới 600.000 đô la từ nguồn lực của khu vực tư nhân.

Date 
19-08-2021 07:00

Last updated: March 25, 2022