Dự án Quản lý rừng bền vững do USAID tài trợ

Speeches Shim

Dự án Quản lý rừng bền vững do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ hướng tới mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính từ các nỗ lực giảm mất rừng và suy thoái rừng tự nhiên và quản lý hiệu quả hơn rừng sản xuất tại 7 tỉnh bao gồm Lào Cai, Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị và Quảng Nam theo các mục tiêu cụ thể dưới đây.

CẢI THIỆN VÀ MỞ RỘNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ RỪNG CỘNG ĐỒNG

USAID hợp tác với Chính phủ Việt Nam, Hội chủ rừng Việt Nam (VIFORA) và các chủ rừng triển khai những mô hình quản lý rừng cộng đồng nhằm tăng cường sự tham gia hiệu quả của người dân.

THÚC ĐẨY DOANH NGHIỆP THÂN THIỆN VỚI BẢO TỒN TẠI CÁC CỘNG ĐỒNG SỐNG PHỤ THUỘC
VÀO RỪNG

Để hạn chế sự phụ thuộc của cộng đồng vào rừng và giảm áp lực lên tài nguyên rừng, dự án hỗ trợ các doanh nghiệp thân thiện với bảo tồn phát triển các chuỗi giá trị dựa vào thị trường, tạo các cơ hội có thêm thu nhập bền vững ở tại các cảnh quan vùng dự án.

ĂNG CƯỜNG HỆ THỐNG THỰC THI PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI CÁC VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

USAID hỗ trợ Chính phủ Việt Nam tăng cường công tác thi pháp luật nhằm xử lý hiệu quả các vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp thông qua xác định và khắc phục những rào cản trong công tác thực thi hiệu quả các quy định của Luật Lâm nghiệp, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan thực thi pháp luật; thúc đẩy sự tự quản tại cộng đồng; và nâng cao năng lực chuyên môn trong giám sát và xử lý các vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.

CẢI TIẾN CÁC THỰC HÀNH QUẢN LÝ RỪNG SẢN XUẤT

Thông qua các khóa tập huấn về thực hành tốt nhất và hỗ trợ phát triển các hợp tác xã và chủ rừng kinh doanh gỗ có chứng chỉ, dự án hướng tới mục tiêu nâng cao năng suất và chất lượng gỗ bền vững cho người trồng rừng quy mô nhỏ. Dự án cũng hỗ trợ tăng cường khả năng tiếp cận thị trường đối với gỗ có chứng chỉ và phát triển mối liên kết thị trường giữa các doanh nghiệp sản xuất, chế biến gỗ và ngành công nghiệp đồ gỗ.

HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC TRONG NƯỚC CHO QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ RỪNG

USAID phối hợp với Chính phủ Việt Nam, các doanh nghiệp và chủ rừng địa phương mở rộng Chương trình Chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES) và xây dựng chính sách Các bon-PFES, hai cơ chế được xây dựng nhằm chi trả cho các cộng đồng bảo vệ và phát triển rừng đồng thời giúp giảm phát thải các bon.

KẾT QUẢ DỰ KIẾN

USAID sẽ hỗ trợ nâng cao năng lực về quản lý rừng bền vững và phát triển sinh kế cho 25.000 người và 70 tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác quản lý rừng bền vững. Đồng thời, USAID sẽ hỗ trợ 35 doanh nghiệp thân thiện với bảo tồn và thúc đẩy mô hình hợp tác giữa công ty chế biến gỗ và các chủ rừng quy mô nhỏ nhằm góp phần cải thiện sinh kế cho hơn 60.000 người dân sống phụ thuộc vào rừng. Ước tính 12,5 triệu đô la sẽ được huy động để hỗ trợ cho công tác quản lý rừng bền vững với hơn 260.000 ha diện tích rừng được giám sát thông qua cơ chế quản lý tài nguyên thiên nhiên hiệu quả hơn. Sau 5 năm thực hiện, dự án sẽ góp phần giảm ít nhất 7,8 triệu tấn CO2 từ các can thiệp trực tiếp và khoảng 45,6 triệu tấn CO2 gián tiếp thông qua việc xây dựng và triển khai 34 văn bản chính sách của dự án.  

Date 
25-03-2021 06:30

Last updated: June 15, 2021