USAID hỗ trợ Chấm dứt bệnh Lao

Speeches Shim

Việt Nam đứng thứ 11 trong số 30 quốc gia chiếm gần 90% gánh nặng bệnh lao trên thế giới. Mỗi năm, ước tính có 170.000 bệnh nhân lao mới, nhưng chỉ có khoảng 100.000 người được điều trị và báo cáo trong hệ thống lao quốc gia. Dự án USAID Hỗ trợ chấm dứt bệnh Lao sẽ giúp Chính phủ Việt Nam đạt được mục tiêu quốc gia chấm dứt bệnh lao vào năm 2030, cụ thể là giảm 90% tỷ lệ bệnh lao mới, giảm 95% tỷ lệ tử vong do lao và giảm gánh nặng chi phí cho bệnh nhân lao. Mục tiêu chính của dự án là hỗ trợ Chính phủ Việt Nam phát hiện, điều trị và dự phòng bệnh lao thành công và đảm bảo bệnh nhân được chăm sóc tốt mà không phải chịu gánh nặng chi phí thảm hoạ. Dự án sẽ dành ưu tiên cho hệ thống y tế công, đồng thời thu hút sự tham gia của cộng đồng, các nhà cung cấp dịch vụ y tế tư nhân và các đối tác khu vực tư nhân để tiếp cận được tất cả bệnh nhân lao. Chiến lược của dự án là phát triển và thực hiện các công cụ hướng dẫn quan trọng để cung cấp thông tin cập nhật về chính sách y tế cũng như cải tiến và đưa ra các cách tiếp cận mới nhằm chấm dứt bệnh lao.

TĂNG CƯỜNG PHÁT HIỆN, ĐIỀU TRỊ VÀ DỰ PHÒNG BỆNH LAO

Dự án sẽ mở rộng Chiến lược 2X, trong đó sử dụng X-quang ngực và GeneXpert (một công cụ phát hiện vi khuẩn lao nhanh chóng) để chẩn đoán lao hoạt động và lao tiềm ẩn. Nhiễm lao tiềm ẩn xảy ra khi một người tiếp xúc với bệnh lao nhưng chưa bị bệnh. Các nghiên cứu mô hình cho thấy điều trị cả lao hoạt động và lao tiềm ẩn là cần thiết để giảm tỷ lệ mắc lao. Năm 2020, USAID đã triển khai thí điểm Chiến lược 2X tại các cơ sở y tế và tại cộng đồng ở 18 huyện thuộc 7 tỉnh. Quy trình hoạt động chuẩn của dự án đã được phê duyệt thành Hướng dẫn quốc gia thực hiện Chiến lược 2X và trong năm 2021, mô hình này sẽ được nhân rộng ra 25 tỉnh thành dưới sự tài trợ của Quỹ Toàn cầu và hỗ trợ kỹ thuật từ USAID. Dự án cũng sẽ mở rộng Chiến lược 2X để hướng tới các nhóm đối tượng nguy cơ mới như người cao tuổi, người hút thuốc và người sử dụng rượu bia thường xuyên. Cán bộ y tế cũng sẽ được sàng lọc để phát hiện lao hoạt động và lao tiềm ẩn.

CHUYỂN ĐỔI KHÁM CHỮA BỆNH LAO SANG NGUỒN BẢO HIỂM Y TẾ 

Khi chi phí cho chăm sóc bệnh lao tiếp tục gia tăng ở Việt Nam, USAID sẽ hỗ trợ Chương trình Chống Lao Quốc gia và Vụ Bảo hiểm Y tế chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi sắp tới từ nguồn ngân sách nhà nước và kinh phí tài trợ sang nguồn bảo hiểm y tế (BHYT). Dự án sẽ xây dựng một văn bản hướng dẫn để thực hiện khám chữa bệnh lao bằng BHYT áp dụng cho cấp tỉnh, huyện và xã để có thể thanh toán BHYT cho các bệnh nhân lao.

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Dự án sẽ hợp tác với Chính phủ Việt Nam để đạt mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2030 thông qua cải thiện công tác phát hiện, điều trị và dự phòng lao. Dự án sẽ được thực hiện tại 7 tỉnh trọng điểm của USAID bằng cách xây dựng các mô hình đổi mới có tỷ lệ phát hiện cao nhằm phát hiện và điều trị hơn 90% người mắc lao và đảm bảo điều trị thành công cho ít nhất 90% tổng số người bệnh lao. Dự án cũng sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho việc mở rộng Chiến lược 2X của Chương trình Chống Lao Quốc gia tới 25 tỉnh thành nhằm tăng đáng kể khả năng phát hiện và điều trị ca bệnh, giúp Việt Nam tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu chấm dứt bệnh lao.

Date 
18-03-2021 02:30

Last updated: March 18, 2021