Dự án Bảo tồn Môi trường sống Đồng bằng sông Cửu Long

Speeches Shim

Dự án Bảo tồn Môi trường sống Đồng bằng sông Cửu Long sẽ hợp tác cùng các cơ quan chính phủ Việt Nam, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp, ban quản lý, các đối tác phát triển và cộng đồng ngưƒå dân nhằm giảm thiểu các mối đe dọa đối với đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản ven biển, đồng thời tăng cường sức chống chịu vùng ven biển ở Đồng bằng sông Cửu Long.
 
Đồng bằng sông Cửu Long và các cụm đảo xung quanh là nơi sinh trưởng của 70% rừng ngập mặn và 90% diện tích thảm cỏ biển tại Việt Nam. Được bồi đắp bởi trầm tích và chất dinh dưỡng từ sông Cửu Long, khu vực này trở thành môi trường thuận lợi phát triển nguồn lợi thủy sản phong phú nhất tại Việt Nam. Tuy nhiên, khu vực sinh cảnh này đang đối mặt với các mối đe doạ ngày càng lớn. Tình trạng đánh bắt gần bờ đang làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản, gây ra hiện tượng đánh bắt tận diệt với những tác động tàn phá lên sinh thái. Các khu rừng ngập mặn của đồng bằng- nơi mang lại môi trường sống cho các loài như cá chẽm, cá hồng và nhiều loài thuỷ sản có ý nghĩa thương mại quan trọng khác cũng như đóng vai trò quan trọng bảo vệ cộng đồng ven biển trước triều cường do bão - đang bị thu hẹp lại do mắc kẹt giữa mực nước biển dâng cao và đê biển. Những tác động khác từ biến đổi khí hậu như hạn hán kéo dài và nhiệt độ trung bình môi trường tăng cao đang trở nên trầm trọng hơn do tình trạng mất dần các cánh rừng ngập mặn và cơ chế điều hòa vi khí hậu mà rừng ngập mặn đem lại, điều này đe doạ nghiêm trọng đến hoạt động nuôi tôm. Người nuôi tôm phải bơm và sử dụng nguồn nước ngầm để duy trì nhiệt độ nước biển cần thiết, dẫn đến hậu quả sụt lún đất và mất rừng ngập mặn nhanh hơn.

Dự án sẽ tập trung triển khai tại các vùng bờ biển thấp nhất và dễ bị tổn thương nhất của đồng bằng dọc theo Biển Đông, Biển Tây và Khu bảo tồn biển Phú Quốc thuộc Vườn Quốc gia Phú Quốc cũng như tại ba cụm đảo nhỏ ở vùng biển Tây (Hải Tặc, Ba Lụa, Nam Du).

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NGUỒN TÀI NGUYÊN BIỂN

Dự án sẽ giới thiệu mô hình đồng quản lý nguồn lợi thủy sản tại ba cụm đảo nhỏ vùng biển Tây (Hải Tặc, Ba Lụa, Nam Du) và hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học tại ba cụm đảo trên cùng khu bảo tồn biển Phú Quốc với sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương và doanh nghiệp. Dự án cũng hoàn thiện các nghiên cứu với những khuyến nghị cụ thể hướng tới tăng cường quản lý tài nguyên biển, cũng như hỗ trợ Nhóm Doanh nghiệp Phú Quốc thúc đẩy và điều phối nguồn vốn đầu tư vào các hoạt động bảo tồn loài và môi trường sống ven biển.

BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC BIỂN VÀ VEN BIỂN

Dự án sẽ tìm kiếm và thử nghiệm các giải pháp để bảo tồn và mở rộng diện tích rừng ngập mặn để gia tăng môi trường bãi ương cho cá và đa dạng sinh học ven biển, bao gồm cả mở rộng diện tích rừng ngập mặn đằng sau đê biển.

KẾT QUẢ DỰ KIẾN

Dự án sẽ tăng cường quản lý nguồn tài nguyên biển, giảm thiểu các hoạt động đánh bắt thủy sản bất hợp pháp, không được báo cáo và không theo quy định, mở rộng khu vực bảo tồn đa dạng sinh học biển và ven biển khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời góp phần tăng cường sức chống chịu cho cộng đồng địa phương trong bối cảnh biến đổi khí hậu..

Date 
27-10-2021 03:00

Last updated: November 18, 2021