Dự án Giám sát và Phát hiện bệnh truyền nhiễm - Cấu phần bệnh lao

Speeches Shim

Dự án Giám sát và Phát hiện bệnh truyền nhiễm (IDDS) - Cấu phần bệnh lao tại Việt Nam do USAID tài trợ sẽ hỗ trợ Chương trình Chống lao Quốc gia (CTCLQG) nâng cao năng lực hệ thống giám sát và mạng lưới phát hiện bệnh nhằm: (1) tăng cường phát hiện bệnh lao và xác định lao kháng thuốc trong hệ thống khám chữa bệnh và mạng lưới phòng xét nghiệm chẩn đoán; và (2) cải thiện chất lượng hệ thống giám sát bệnh lao theo thời gian thực.
 
TỐI ƯU MẠNG LƯỚI CHẨN ĐOÁN ĐỂ TĂNG MỨC ĐỘ TIẾP CẬN, KỊP THỜI VÀ CHÍNH XÁC
 
Năm 2020, dự án và CTCLQG đã tiến hành đánh giá mạng lưới chẩn đoán bệnh lao. Đánh giá đã đưa ra các khuyến nghị dựa trên bằng chứng để cải thiện năng lực chẩn đoán, đặc biệt là hệ thống chụp X Quang ngực và xét nghiệm GeneXpert (GX) (một xét nghiệm nhanh giúp phát hiện vi khuẩn lao), để gia tăng khả năng tiếp cận của bệnh nhân nghi lao với dịch vụ chẩn đoán chất lượng tại tuyến trung ương, tuyến tỉnh và tuyến cơ sở. IDDS sẽ tăng cường hệ thống vận chuyển mẫu bệnh phẩm, hỗ trợ mở rộng mạng lưới GX và triển khai hệ thống xét nghiệm Truenat cũng như các công cụ chẩn đoán lao tiên tiến khác để tăng cường khả năng phát hiện bệnh lao cho NTP. IDDS sẽ triển khai công cụ đọc phim X Quang sử dụng trí tuệ nhân tạo và lồng ghép xét nghiệm kiểu hình và kiểu gen kháng thuốc của vi khuẩn vào hệ thống chẩn đoán lao.
 
PHÁT HIỆN BỆNH LAO Ở TRẺ EM
 
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xếp hạng Việt Nam là quốc gia đứng thứ 16 trên thế giới về gánh nặng bệnh lao và ước tính trong năm 2019 Việt Nam có khoảng 170.000 ca bệnh lao mới, trong đó 10.000-12.000 ca bệnh là trẻ em bằng hoặc dưới 14 tuổi. Tuy nhiên, WHO ước tính chỉ có chưa đến 20% số ca bệnh lao trẻ em được phát hiện, đồng nghĩa với việc 80% số trẻ em mắc lao tại Việt Nam chưa được phát hiện, chẩn đoán và điều trị. Nhằm cải thiện việc phát hiện và chẩn đoán bệnh lao trẻ em tại Việt Nam, năm 2020 tại tỉnh Nghệ An, dự án đã thí điểm xét nghiệm lao thông qua mẫu bệnh phẩm phân trên nền tảng GX, kỹ thuật này đã được chứng thực toàn cầu. Phương pháp này giúp khắc phục khó khăn trong việc lấy mẫu đờm ở trẻ em để phát hiện vi khuẩn lao dễ dàng hơn. Dự án sẽ mở rộng việc sử dụng xét nghiệm dựa trên mẫu bệnh phẩm phân và lồng ghép kỹ thuật này vào chương trình sàng lọc lao chủ động tại cộng đồng.
 
TRIỂN KHAI CÁC CÔNG CỤ VÀ THIẾT BỊ MỚI ĐỂ CHẨN ĐOÁN LAO
 
Dự án sẽ hỗ trợ việc triển khai và mở rộng các công cụ xét nghiệm mới ở Việt Nam bao gồm sử dụng Cartridge Ultra cho GX và hệ thống Truenat mới được WHO khuyến cáo sử dụng. IDDS cũng sẽ hỗ trợ CTCLQG đánh giá tiềm năng sử dụng công nghệ giải trình tự toàn bộ hệ gen vi khuẩn và đồng hành cùng CTCLQG trong việc triển khai công nghệ này.
 
KẾT QUẢ DỰ KIẾN
 
Dự án sẽ: (1) Nâng cao năng lực mạng lưới chẩn đoán lao để tăng độ chính xác và khả năng tiếp cận với xét nghiệm lao; (2) Mở rộng và cải tiến hệ thống phòng xét nghiệm chẩn đoán lao kháng thuốc và xét nghiệm sinh học phân tử trên mẫu bệnh phẩm phân để tăng cường chẩn đoán lao ở trẻ em; (3) Cải thiện chất lượng đọc phim X Quang với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo và tập huấn chuyên môn cho các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh; và (4) Thiết lập nhóm kỹ thuật để tăng cường điều phối và tiếp cận khả năng ứng dụng công nghệ giải trình tự toàn bộ hệ gen vi khuẩn.
Date 
08-06-2021 23:15

Last updated: July 09, 2021