Tờ thông tin: Dự án Kết nối Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa (LinkSME)

Speeches Shim

Mặc dù đại dịch COVID-19 gây nhiều xáo trộn nhưng Việt Nam vẫn tiếp tục thu hút một lượng đáng kể vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Việc các nhà đầu tư nước ngoài cũng như các doanh nghiệp đầu chuỗi lớn trong nước mua linh kiện, vật tư và hàng hóa trung gian khác từ các doanh nghiệp nội địa thay vì nhập khẩu đã đem lại nhiều lợi ích lan tỏa cho nền kinh tế Việt Nam. Dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa do USAID tài trợ (LinkSME) góp phần đẩy nhanh xu hướng này thông qua tăng cường năng lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) nhằm đáp ứng những yêu cầu khắt khe của các nhà đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp đầu chuỗi trong nước. Dự án USAID LinkSME phối hợp với các tổ chức trung gian tại Việt Nam như các hiệp hội doanh nghiệp, trung tâm hỗ trợ sản xuất và các đơn vị xúc tiến DNNVV và thông qua các mạng lưới của họ nhằm duy trì các hoạt động hỗ trợ một cách bền vững. Song song với nỗ lực này, dự án USAID LinkSME góp phần cải thiện môi trường kinh doanh thông qua hỗ trợ hoàn thiện khung chính sách và tăng cường tương tác giữa Chính phủ và doanh nghiệp. Sau cùng, dự án USAID LinkSME đóng góp cho tầm nhìn về tăng cường khả năng cạnh tranh kinh tế của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cũng như mục tiêu của USAID Việt Nam nhằm mở rộng tăng trưởng bao trùm, theo định hướng thị trường và do khu vực tư nhân dẫn dắt.

NÂNG CAO NĂNG LỰC VÀ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CHO DNNVV VIỆT NAM

Để thiết lập mối quan hệ cung ứng lâu dài với các doanh nghiệp đầu chuỗi trong nước và quốc tế, nhiều DNNVV Việt Nam đang không ngừng nâng cao năng lực. Chính phủ Việt Nam cũng đang thực hiện các cải cách pháp luật và xây dựng năng lực thể chế nhằm thúc đẩy những nỗ lực này. Dự án USAID LinkSME hỗ trợ Văn phòng Chính phủ cải thiện môi trường kinh doanh và cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, đồng thời đánh giá sự tiến triển hàng năm. Ngoài ra, dự án USAID LinkSME và các đối tác thực hiện cũng hỗ trợ DNNVV nâng cao năng lực sản xuất, tiếp cận nguồn tài chính và thực hiện chuyển đổi số. Những hỗ trợ này được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

KẾT QUẢ DỰ KIẾN

Dự án USAID LinkSME hướng tới đạt được các kết quả sau:

  • Môi trường kinh doanh được cải thiện, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của DNNVV;
  • Tương tác giữa Chính phủ và doanh nghiệp hiệu quả nhờ hiện đại hóa và số hóa;
  • DNNVV thiết lập các kết nối mới và quan hệ cung ứng với các doanh nghiệp đầu chuỗi thông qua các đơn đặt hàng, hợp đồng cung ứng lâu dài;
  • DNNVV đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số và tiếp cận nguồn tài chính nhờ sự hỗ trợ của dự án và các đối tác.
Issuing Country 
Date 
22-12-2020 03:30

Last updated: June 16, 2021