Tờ thông tin: Dự án Tạo thuận lợi Thương mại

Speeches Shim

Mặc dù nền kinh tế Việt Nam đã trở thành một trong những nền kinh tế có độ mở nhất trên thế giới, thủ tục xuất nhập khẩu rườm rà vẫn là một rào cản đáng kể đối với thương mại. Ví dụ, thủ tục kiểm tra chuyên ngành nhằm đảm bảo hàng hóa xuất nhập khẩu đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cần thiết tốn rất nhiều thời gian. Điều này là do hoạt động kiểm tra chuyên ngành ở Việt Nam có sự tham gia của nhiều bộ ngành. Thời gian thông quan kéo dài tại cửa khẩu gây tốn kém thời gian và tiền bạc của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Dự án Tạo thuận lợi Thương mại do USAID tài trợ đang hỗ trợ Chính phủ Việt Nam xây dựng một môi trường kinh doanh hấp dẫn hơn cho các doanh nghiệp, thương nhân và nhà đầu tư. Những nỗ lực này bao gồm việc đơn giản hóa thủ tục hải quan và giảm ùn tắc tại các cảng của Việt Nam, chẳng hạn như tại Cát Lái, cảng container nhộn nhịp nhất cả nước. Điều này ngày càng trở nên quan trọng khi thương mại phục hồi hậu COVID-19 và sẽ thúc đẩy việc thực hiện Hiệp định Tạo thuận lợi Thương mại (TFA) của Tổ chức Thương mại Thế giới mà cả Việt Nam và Hoa Kỳ đều là thành viên.

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC LIÊN NGÀNH

Chính phủ Việt Nam đã giao Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan Việt Nam (TCHQ) phối hợp với các bộ ngành để hợp lý hóa thủ tục hải quan và kiểm tra chuyên ngành. Để hỗ trợ những nỗ lực này, Dự án đang phối hợp với TCHQ để: tăng cường năng lực của Ủy ban Tạo thuận lợi Thương mại Quốc gia của Việt Nam; tăng cường sự phối hợp giữa trung ương và địa phương; và tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại giữa cơ quan hải quan và cộng đồng doanh nghiệp.

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Dự án Tạo thuận lợi Thương mại do USAID tài trợ hợp tác chặt chẽ với TCHQ và các cơ quan chính phủ khác của Việt Nam nhằm đạt được các kết quả sau:

  • Đơn giản hóa và hài hòa hóa các chính sách thủ tục giữa các cơ quan Chính phủ Việt Nam
  • Tăng cường phối hợp giữa trung ương và địa phương về chính sách tạo thuận lợi thương mại
  • Tăng cường việc thực thi ở cấp tỉnh và phối hợp cấp liên tỉnh tại ít nhất năm tỉnh được lựa chọn, và nâng cao năng lực cho cán bộ hải quan địa phương
  • Nâng cao quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp

Bản tin Dự án Tạo thuận lợi Thương mại do USAID tài trợ (Tháng 1-3/2022)

Issuing Country 
Date 
30-06-2022 03:30

Last updated: July 01, 2022