Hỗ trợ người khuyết tật

Speeches Shim

Trong 30 năm qua, Chính phủ Hoa Kỳ đã đóng góp hơn 125 triệu đô la cho các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật tại Việt Nam. Kể từ năm 1989, với việc thành lập Quỹ Nạn nhân Chiến tranh Patrick Leahy của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), USAID đã nỗ lực mở rộng phạm vi bao phủ và khả năng tiếp cận tới nhiều chương trình hỗ trợ khác nhau đem lại lợi ích cho người khuyết tật ở các quốc gia bị ảnh hưởng bởi xung đột. Tại Việt Nam, hỗ trợ của Hoa Kỳ đã giúp nâng cao chất lượng sống cho người khuyết tật thông qua giải quyết các nhu cầu về y tế và xã hội, cải thiện chính sách về người khuyết tật và giảm thiểu các rào cản xã hội và môi trường.

USAID Việt Nam hiện đang tập trung hỗ trợ cung cấp các dịch vụ cho người khuyết tật nặng, bất kể nguyên nhân, ở những khu vực bị phun rải nặng chất da cam. Dự án này là một phần trong những nỗ lực của Chính phủ Hoa Kỳ nhằm khắc phục hậu quả từ cuộc chiến tranh tại Việt Nam. Hoạt động này đóng góp vào nỗ lực của cả hai quốc gia trong việc vượt lên quá khứ, xây dựng lòng tin và củng cố quan hệ song phương, đồng thời tạo thuận lợi cho quan hệ hợp tác an ninh không ngừng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ và củng cố mối quan hệ bền chặt nhằm đạt được những mục tiêu phát triển khác của USAID.

Date 
18-11-2020 21:15

Last updated: May 27, 2021