Dự án Hoàn thành Mục tiêu và Duy trì kiểm soát dịch HIV/AIDS (EpiC)

Speeches Shim

Hoàn thành Mục tiêu và Duy trì kiểm soát dịch HIV/AIDS (EpiC) là dự án toàn cầu có thời hạn 5 năm, được tài trợ bởi Kế hoạch cứu trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về Phòng, chống HIV/AIDS (PEPFAR) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Mục tiêu của dự án EpiC Việt Nam là cung cấp hỗ trợ kỹ thuật dựa trên kết quả, hợp lý và hiệu quả, cùng với các dịch vụ hỗ trợ trực tiếp nhằm thu hẹp khoảng cách trong các nỗ lực hướng tới hoàn thành các mục tiêu 95-95-95 của Việt Nam: 95% số người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình; 95% số người biết tình trạng HIV của mình đang được điều trị và 95% trong số những người đang được điều trị có tải lượng HIV được ức chế và giảm khả năng lây truyền virut HIV cho người khác.

CHUYỂN GIAO HỖ TRỢ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRỰC TIẾP & HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Dự án EpiC phát hiện và chẩn đoán các ca nhiễm HIV trong các nhóm có nguy cơ cao thông qua việc triển khai hoạt động tiếp cận trực tuyến và trực tiếp, cung cấp đa dạng các loại hình xét nghiệm và kết nối những người có kết quả dương tính với các cơ sở xét nghiệm khẳng định và điều trị. Dự án cũng hỗ trợ những người có kết quả âm tính với HIV nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm HIV sử dụng dịch vụ điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) - một phương pháp điều trị dự phòng rất hiệu quả. Ngay khi bệnh nhân được đưa vào điều trị, các nhân viên hỗ trợ cộng đồng của dự án có trách nhiệm đảm bảo mỗi bệnh nhân đều được chăm sóc tốt nhất, bao gồm cả việc hỗ trợ tuân thủ điều trị lâu dài. Dự án triển khai các can thiệp lâm sàng tại 6 tỉnh/thành, đồng thời với hoạt động xét nghiệm HIV, điều trị PrEP và tiếp cận cộng đồng tại 5 tỉnh/thành. Các nỗ lực cung cấp dịch vụ trực tiếp được hỗ trợ thông qua hoạt động hỗ trợ kỹ thuật phù hợp dành cho các cơ quan có thẩm quyền của nhà nước, lãnh đạo các tỉnh, các cơ sở y tế và các đối tác cộng đồng, giúp họ hoàn thành các mục tiêu tiếp cận, xét nghiệm, và điều trị.

HỆ THỐNG HÓA ĐỂ ĐÁP ỨNG Y TẾ CÔNG CỘNG

Nhằm hỗ trợ các hoạt động trên, dự án EpiC sẽ mở rộng các nỗ lực cải thiện chất lượng liên tục (CTCL), giám sát chất lượng chương trình và sử dụng nguồn lực địa phương để chi trả cho việc chăm sóc, điều trị HIV tại 6 tỉnh/thành. Các nhóm chuyên trách CTCL sẽ huy động sự tham gia của các cơ quan hữu quan ở các tỉnh/thành, tổ chức đánh giá định kỳ dữ liệu chương trình HIV của tỉnh, ưu tiên xử lý các vấn đề mà khách hàng phản hồi và liên tục cải thiện công tác triển khai, thực hiện. Bên cạnh đó, EpiC cũng phối hợp với các đơn vị thực hiện chương trình của PEPFAR triển khai hệ thống giám sát ca bệnh cấp quốc gia và các tiêu chuẩn giám sát chất lượng chương trình nhằm cải thiện các nỗ lực theo dõi và xử lý tình hình dịch HIV cấp tỉnh/thành cũng như cấp quốc gia và quốc tế.

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Trong phạm vi những nỗ lực hỗ trợ cung cấp dịch vụ trực tiếp của dự án, năm nay EpiC Việt Nam sẽ tiếp cận và xét nghiệm cho khoảng 25.000 khách hàng, khẳng định và kết nối điều trị cho 4.500 trường hợp, đăng ký và duy trì điều trị PrEP cho 1.800 ca và chăm sóc theo nhu cầu cho 40.000 bệnh nhân đang điều trị ARV.

Date 
21-02-2021 23:15

Last updated: February 26, 2021