Dự án Hòa nhập

Speeches Shim

Dự án Hòa nhập do USAID tài trợ hướng tới mục tiêu cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam (Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Định, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh và Kon Tum) thông qua mở rộng và cải thiện các dịch vụ phục hồi chức năng và xã hội, tăng cường thực thi chính sách và nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ cho các cơ quan về người khuyết tật ở cấp quốc gia và cấp địa phương, cũng như cho các tổ chức hoạt động vì người khuyết tật tại cộng đồng.

MỞ RỘNG CÁC DỊCH VỤ Y TẾ, XÃ HỘI VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

Thông qua các đối tác, dự án sẽ xây dựng hệ thống dịch vụ phục hồi chức năng đa chuyên ngành và cung cấp các dịch vụ phục hồi chức năng cho người khuyết tật; cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà và đào tạo cho thành viên gia đình người khuyết tật phương pháp chăm sóc, dinh dưỡng và an toàn. Dự án sẽ tiếp tục khuyến khích người khuyết tật tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng các kỹ năng sống độc lập, cung cấp cho người khuyết tật và gia đình họ hỗ trợ đồng đẳng và hỗ trợ tâm lý.

TĂNG CƯỜNG THỰC THI CHÍNH SÁCH VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC

Thông qua hợp tác với Chính phủ Việt Nam, các tổ chức xã hội dân sự và khu vực tư nhân, dự án sẽ hỗ trợ tăng cường thực thi các chính sách về người khuyết tật, bao gồm điều chỉnh các chính sách hiện hành, thực hiện các chiến dịch vận động thực thi các quy định về chống phân biệt đối xử và xây dựng các hướng dẫn mới về hỗ trợ người khuyết tật. Dự án cũng hỗ trợ các đối tác nâng cao năng lực về chuyên môn và quản lý.

KẾT QUẢ (DỰ KIẾN)

Đến cuối năm 2022, 15.000 người khuyết tật sẽ được hưởng lợi từ các hỗ trợ trực tiếp, đồng thời các hệ thống dịch vụ phục hồi chức năng và xã hội sẽ được xây dựng tại 8 tỉnh dự án. Dự án cũng sẽ hỗ trợ Chính phủ Việt Nam tiếp tục tăng cường các chính sách về người khuyết tật. Thông qua cung cấp các dịch vụ trực tiếp cho người khuyết tật và xây dựng hệ thống cung cấp các dịch vụ công của Việt Nam, dự án sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa các cơ hội về chính trị, kinh tế và xã hội cho những nhóm dân dễ bị tổn thương nhất và đẩy mạnh sự tham gia, hòa nhập của họ vào xã hội. 

Date 
15-03-2021 04:15

Last updated: May 11, 2022