Tờ thông tin: Y tế

Speeches Shim

Trong một vài thập kỷ vừa qua, Chính phủ Việt Nam đã đạt những bước tiến đáng kể trong việc cải thiện sức khỏe của người dân. Tuy nhiên, những quan ngại về y tế công cộng vẫn có khả năng đe dọa việc duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững. Sự xuất hiện lao kháng thuốc, sự bùng phát dịch cúm gia cầm độc lực cao ở động vật và người, mối đe dọa đại dịch HIV trong các nhóm quần thể đích, hệ thống y tế yếu kém và những hạn chế về nguồn nhân lực có thể hạn chế sự tăng trưởng liên tục của Việt Nam. Ngoài ra, các dịch vụ y tế còn hạn chế dành cho các nhóm dân cư dễ bị tổn thương, như các nhóm dân tộc thiểu số, đã dẫn đến những khoảng trống đáng kể về cung cấp dịch vụ, làm giảm các chỉ số về y tế và giảm các cơ hội kinh tế.

Chương trình Y tế của USAID Việt Nam có mục tiêu tăng cường phòng ngừa và kiểm soát các bệnh truyền nhiễm thông qua xây dựng các hệ thống y tế bền vững hỗ trợ những nỗ lực của Việt Nam trong việc lập kế hoạch, cung cấp tài chính và thực hiện các giải pháp. USAID quản lý các hoạt động với quy mô lớn để giúp phòng chống HIV/AIDS cũng như điều trị và chăm sóc người có HIV. Ngoài ra, USAID phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam và các tổ chức dựa vào cộng đồng để cung cấp hỗ trợ tài chính và kỹ thuật nhằm mở rộng và cải thiện các dịch vụ phòng, chống HIV và lao, tăng cường sự làm chủ của địa phương đối với chương trình phòng chống và điều trị HIV và lao, đồng thời tăng tính hiệu quả của Việt Nam trong công tác kiểm soát các mối đe dọa sức khỏe toàn cầu ưu tiên do các bệnh truyền nhiễm gây ra.

Date 
06-05-2021 02:45

Last updated: June 11, 2021