Chung tay hành động vì không khí sạch

Speeches Shim

Ô nhiễm không khí được coi là mối đe dọa môi trường có ảnh hưởng lớn nhất tới sức khoẻ. Dự án Chung tay hành động vì không khí sạch do USAID tài trợ có mục tiêu thúc đẩy những hành động tập thể từ phía các tổ chức địa phương (Chính phủ Việt Nam, khu vực tư nhân, các tổ chức xã hội và người dân) nhằm giải quyết những vấn đề về ô nhiễm không khí và có trách nhiệm hơn trong việc đối phó với các vấn đề về sức khoẻ môi trường.

KẾT NỐI VÀ XÂY DỰNG LIÊN MINH VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ

Dự án được xây dựng dựa trên những động lực và hoạt động chung tay của các bên liên quan địa phương đã được khởi động từ năm 2017 với dự án Không khí sạch Thành phố xanh do USAID tài trợ. Thông qua duy trì và mở rộng mạng lưới hợp tác về không khí sạch đã được thiết lập, dự án sẽ thúc đẩy và hỗ trợ hoạt động chia sẻ kiến thức, các sự kiện kết nối và cơ hội hợp tác nhằm huy động sự tham gia của các bên liên quan vào công tác vận động cho các chính sách hiệu quả hơn về ô nhiễm không khí và sức khỏe môi trường.

HÀNH ĐỘNG TẬP THỂ THÚC ĐẨY THAY ĐỔI HÀNH VI, TẠO ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH VÀ ỦNG HỘ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ

Cùng với việc nâng cao nhận thức và hỗ trợ các hoạt động trong cộng đồng liên quan đến không khí sạch, dự án đi sâu hơn vào thúc đẩy sự quan tâm và tham gia của người dân trong công tác quản lý chất lượng không khí thông qua các chương trình Khoa Học Công Dân có mục tiêu đóng góp cho công tác giám sát và giảm thiểu những tác nhân gây ô nhiễm đô thị, đặc biệt ở những khu vực thiếu thông tin và nguồn lực. Các chương trình này hỗ trợ các nhà khoa học, các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp và các cơ quan chính phủ vận động và thúc đẩy các chính sách môi trường dựa trên bằng chứng.

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Dự án sẽ huy động và kết nối vào mạng lưới hiện có thêm 50 thành viên địa phương từ nhiều lĩnh vực để cùng tham gia vận động các chính sách mang đến những hiệu quả tích cực cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí và các vấn đề sức khỏe có liên quan khác tại Việt Nam, đồng thời cung cấp cho hơn 500.000 người dân, bao gồm hơn 100 nhóm thanh niên, các trường học và đại học tiếp cận thông tin và tài liệu giáo dục nhằm cải thiện nhận thức về ô nhiễm không khí và hành động ứng phó. Dự án cũng hỗ trợ xây dựng các chính sách quản lý chất lượng không khí ở cả cấp trung ương và địa phương thông qua phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam.

Date 
26-02-2021 02:30

Last updated: March 04, 2021