Liên minh Thúc đẩy Hợp tác Trường đại học – Doanh nghiệp thông qua Đổi với và Công nghệ (BUILD-IT)

Speeches Shim

Thông qua đối thoại hợp tác chiến lược với doanh nghiệp và Chính phủ Việt Nam (Bộ Giáo dục và Đào tạo), liên minh BUILD-IT tập trung vào việc tạo ra một mô hình đẳng cấp thế giới nhằm hiện đại hóa và đổi mới giáo dục đại học ngành công nghệ và kỹ thuật (T&E). BUILD-IT hợp tác với chính phủ, doanh nghiệp và các đối tác học thuật để kết nối trực tiếp giáo dục đại học với những nhu cầu của khu vực tư nhân. BUILD-IT xây dựng kỹ năng lãnh đạo chiến lược để hỗ trợ ban lãnh đạo nâng cao tính tự chủ của trường đại học, cải thiện chất lượng chương trình đào tạo và hoạt động giảng dạy, đồng thời xây dựng mối quan hệ đối tác lâu dài với khu vực tư nhân. Trong suốt thời gian thực hiện dự án, BUILD-IT đã hỗ trợ tăng quyền cho phụ nữ và cung cấp các diễn đàn lãnh đạo, sáng kiến học thuật và học bổng và tạo ra nền tảng giúp tăng cường năng lực của các trường đại học trong việc tích hợp kỹ năng tiếng Anh kỹ thuật và kỹ năng chuyên môn của thế kỷ 21 vào trong các chương trình đào tạo.

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO ĐỂ NÂNG CAO TÍNH TỰ CHỦ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC

BUILD-IT cung cấp các cơ hội phát triển kỹ năng lãnh đạo hợp tác cho Bộ Giáo dục và Đào tạo và các nhà lãnh đạo trường đại học và các nhà hoạch định chính sách để giúp họ đạt được tự chủ đại học hiệu quả. BUILD-IT hỗ trợ tập huấn cho các cán bộ điều  hành về các chiến lược để thực hiện quá trình kiểm định, phát triển quan hệ đối tác trường đại học – doanh nghiệp, tích hợp chứng nhận của khối doanh nghiệp, phát triển phương pháp học thẩm thấu kỹ thuật số và xây dựng điều lệ trường đại học làm kim chỉ nam phát triển cho từng cơ sở đào tạo.

CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY THÔNG QUA KIỂM ĐỊNH QUỐC TẾ

BUILD-IT triển khai các hệ thống mạnh mẽ và hiệu quả tại các trường đối tác để giúp các trường này được công nhận kiểm định quốc tế. Chương trình Huấn luyện Giảng viên nguồn tận dụng lực lượng giảng viên trong nước và các công nghệ từ xa để xây dựng kế hoạch phát triển giảng viên dài hạn bền vững và thực hiện đổi mới và áp dụng phương pháp hiện đại trên diện rộng. BUILD-IT hỗ trợ các trường đối tác trong việc hoạch định những chiến lược rõ ràng về giáo dục số và thiết kế chương trình giảng dạy cũng như thực hiện nội dung giảng dạy thông qua các phương tiện kỹ thuật số.

ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DỰA TRÊN DỰ ÁN THỰC TIỄN

Sinh viên tốt nghiệp các trường đại học Việt Nam trước đây được đào tạo nặng về lý thuyết công nghệ và kỹ thuật  mà thiếu một số kĩ năng thực tế. Các trường đại học đối tác của BUILD-IT đang áp dụng chương trình đào tạo có tích hợp chứng nhận của khối doanh nghiệp và dựa trên dự án thực tiễn, với trọng tâm là giải quyết vấn đề thông qua làm việc nhóm và khám phá các công nghệ.  BUILD-IT phát triển các mối quan hệ hợp tác về chương trình đào tạo, cố vấn, và những cơ hội tài trợ thực tiễn từ  doanh nghiệp để trang bị cho sinh viên những năng lực chuyên môn và kỹ thuật cần thiết cho sự nghiệp ngành công nghệ và kỹ thuật.

KẾT QUẢ

Hơn 6,1 triệu đô la đầu tư của khu vực tư nhân vào việc cải thiện chương trình giảng dạy, đào tạo giảng viên, cơ sở vật chất hiện đại và các trung tâm đổi mới sáng tạo sẽ có tác động tích cực đến hơn 9.000 giảng viên và cán bộ với trình độ được cải thiện và hơn 20.000 sinh viên ngành công nghệ và kỹ thuật thông qua việc áp dụng học tập dựa trên dự án. 69 chương trình STEM và 03 đại học đối tác đã được công nhận kiểm định quốc tế thông qua hỗ trợ của BUILD- IT. Dự kiến tới năm 2023, toàn bộ 6 trường đại học đối tác sẽ đạt chứng nhận kiểm định tại trường và thêm 30 chương trình đào tạo ngành công nghệ và kỹ thuật sẽ đạt kiểm định chương trình với sự hỗ trợ từ BUILD-IT.

Date 
15-09-2021 22:30

Last updated: February 09, 2022