USAID Việt Nam Chương trình: Hỗ trợ những người dễ bị tổn thương

Chương trình hỗ trợ những người dễ bị tổn thương của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tập trung vào cung cấp dịch vụ cho người khuyết tật, những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai và nạn nhân của nạn buôn bán người. Từ năm 1989, USAID đã cung cấp khoảng 66.5 triệu đôla Mỹ trợ giúp các nhóm người dễ bị tổn thương ở Việt nam.

Issuing Country 
Date 
Thứ Sáu, August 16, 2013 - 5:00am

Last updated: August 16, 2013