Flag of Vietnam

Các điểm mốc

Ngôn ngữ: English | Vietnamese

Speeches Shim

2008

 • USAID bắt đầu làm việc với Văn phòng Ban Chỉ đạo 33 (Văn phòng 33), cơ quan phụ trách phối hợp các chương trình và chính sách của Chính phủ Việt Nam liên quan đến chất da cam. Tổ chức các cuộc thảo luận song phương về các phương pháp xử lý.

2009

 • USAID và Văn phòng 33 ký một Biên bản Ghi nhớ để thiết lập một khung chính sách cho Dự án Xử lý tại Sân bay Đà Nẵng.

 • USAID bắt đầu chuẩn bị báo cáo Đánh giá Môi trường (EA) để đánh giá mức độ ô nhiễm dioxin và các phương pháp để xử lý cho Sân bay Đà Nẵng. 

2010

 • USAID hoàn thành báo cáo Đánh giá Môi trường trong đó đề xuất công nghệ khử hấp thu nhiệt là công nghệ hiệu quả nhất và đã được minh chứng khoa học để xử lý ô nhiễm dioxin tại Sân bay Đà Nẵng.

 • USAID và BQP ký Biên bản Thỏa thuận về thực hiện Dự án Xử lý tại Sân bay Đà Nẵng. 

2011

 • Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và BQP phê duyệt các kế hoạch cho Dự án Xử lý tại Sân bay Đà Nẵng.

 • BQP thực hiện rà phá bom mìn khu vực công trường xử lý và trình báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường về lựa chọn công nghệ và kế hoạch triển khai dự án lên Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam (Bộ TNMT) để xem xét.

2012

 • Bộ TNMT phê duyệt báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường của dự án Xử lý tại sân bay Đà Nẵng tháng 5 năm 2012

 • USAID và BQP khởi công thực hiện Dự án Xử lý tại Sân bay Đà Nẵng ngày 9/8/2012.

2013

 • USAID thực hiện đào xúc đất và bùn được quy hoạch xử lý trong giai đoạn I của dự án Đà Nẵng

 • USAID xây dựng và lấp đầy kết cấu xử lý với gần 45.000 mét khối đất và bùn đã đào xúc

2014

 • USAID hoàn thành  việc xây dựng nhà máy xử lý hơi và chất lỏng

 • USAID và BQP tổ chức hội thảo cung cấp thông tin về dự án tại Đà Nẵng

 • Bắt đầu quá trình xử lý giai đoạn I dự án xử lý sân bay Đà Nẵng

 • USAID đào xúc phần lớn đất và bùn được quy hoạch xử lý trong giai đoạn 2 dự án Đà Nẵng

2015

 • Hoàn thành xử lý ô nhiễm giai đoạn I dự án Đà Nẵng

 • Vận chuyển đất và bùn đã xử lý ra khỏi kết cấu xử lý và đưa về khu vực tập kết để sử dụng cho hoạt động mở rộng sân bay

2016

 • USAID đưa đất và bùn xử lý giai đoạn II vào kết cấu xử lý và bắt đầu xử lý sau khi điều chỉnh kết cấu xử lý để giảm tình trạng thấm nước mưa đã gây khó khăn cho hoạt động xử lý ở giai đoạn I

2017

 • Hoàn thành xử lý giai đoạn II dự án Đà Nẵng

 • Vận chuyển đất và bùn đã xử lý ra khỏi kết cấu xử lý và đưa về khu vực tập kết để sử dụng cho hoạt động mở rộng sân bay

2018

 • USAID tháo dỡ kết cấu xử lý, dỡ bỏ nhà máy xử lý và khôi phục mặt bằng công trường dự án Đà Nẵng

 • USAID bàn giao mặt bằng công trường sân bay Đà nẵng cho Chính phủ Việt Nam

 • USAID và Cục Khoa học Quân sự Việt Nam ký Bản ghi nhớ Ý định hợp tác xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa.

2019

 • Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và BQP phê duyệt các kế hoạch cho dự án xử lý dioxin khu vực sân bay Biên Hòa. 
 • BQP rà phá bom mìn, vật nổ trong khu vực công trường xử lý, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án Biên Hòa.

2020

 • USAID phối hợp cùng Chính phủ Việt Nam hoàn thiện Kế hoạch Tổng thể dự án BIên hòa. 
 • USAID bắt đầu công việc đào xúc và xây dựng khu vực lưu chứa lâu dài đất và bùn nhiễm dioxin nồng độ thấp.

Last updated: May 12, 2022

Share This Page