Transforming Lives

Every day, all over the world, USAID brings peace to those who endure violence, health to those who struggle with sickness, and prosperity to those who live in poverty. It is these individuals — these uncounted thousands of lives — that are the true measure of USAID’s successes and the true face of USAID's programs.

In Belarus, over 20,000 children are members of at-risk families. Their parents struggle to comply with responsibilities that include addressing their children’s basic needs and providing proper supervision. Exposure to abuse and neglect early on adversely affects children’s physical, emotional and intellectual development.

Ruzhica Milutinoviqit nuk i duhet shumë kohë që të fillojë të flasë për të arriturat e burrit të saj si aktivist dhe kryetar i kuvendit të fshatit të tyre Graboc, fshat ky në pjesën rurale të veriut të Kosovës, mirëpo nuk duhet biseduar gjatë me te për të mësuar se edhe ajo vetë është një mbështetëse e përkushtuar e komunitetit.  

Ružica Milutinović je veoma brza u isticanju dostignuća njenog supruga kao aktiviste i predsednika seoskog saveta u Grabovcu, selu koje se nalazi u ruralnom delu severnog Kosova, ali ne treba dugo razgovarati s njom pa da se zaključi da je i ona sama značajan podržavalac zajednice. 

Открытые слушания по местному бюджету прошли в начале этого года в трех айыл окмоту Ноокатского района Ошской области Кыргызской Республики. Более 200 сельчан и три официально избранные инициативные группы, представляющие девять сообществ – по три от каждого айыл окмоту - приняли активное участие в открытых бюджетных слушаниях и предложили свои приоритетные направления, изменения и дополнения к бюджету 2014 года.

Thailand’s youth face a variety of challenges—crime, safety, difficulty completing their education, and support for those orphaned by insurgency-related violence. But efforts are underway to address the issues that significantly impact their lives.

Women living in the Deep South of Thailand struggle for acceptance as community leaders and many still need to fight for basic rights. Under the leadership of its founder and president, Pateemah Poh-itaeda-oh, the Women for Peace Association (WePeace) is working to ensure that women’s issues–such as access to education and freedom of expression–are recognized and addressed. Using support from the USAID Sapan Program, WePeace trains local women on how to improve their communities through “community scorecards,” which keep track of the activities that promote open government, and government-funded literacy training.

Për kryetarët e komunave që u zgjodhën për të përfaqësuar katër komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës – për herë të parë në historinë e këtij vendi të ri të pavarur – obligimi më i rëndësishëm pas marrjes së detyrës në fillim të vitit 2014 ishte që t’i kthenin besimin bazës së tyre zgjedhore. Atyre u duhej që t’u tregojnë qytetarëve të komuniteteve të tyre se ata jo vetëm se u’a kuptojnë mirë nevojat, por edhe se do të bëjnë çdo gjë për t’i plotësuar ato dhe për t’i mbajtur kështu premtimet e dhëna gjatë fushatës zgjedhore.    

Za gradonačelnike koji su izabrani da predstavljaju četiri severne većinski srpske opštine na Kosovu po prvi put u istoriji nove nezavisne zemlje, najvažniji zadatak nakon stupanja na dužnost početkom 2014. Je bio da uliju poverenje svojim biračima. Trebalo ja da pokažu građanima svojih zajednica da oni ne samo da dobro razumeju njihove potrebe, nego i da će uraditi sve što je potrebno da ih zadovolje i tako održe svoja predizborna obećanja.

 

Christopher and Ndaziona Kachingwe of Ng’ombe in Malawi’s Machinga district were having problems in their family when an HIV-prevention project was first introduced in the area five years ago. Now they are happier, healthier and better informed on how to remain so.

Pages

Last updated: January 14, 2015