Phát biểu của Giám đốc USAID Việt Nam Yastishock nhân Ngày Quốc tế Người khuyết tật

Speeches Shim

Xin chào, tôi là Ann Marie Yastishock, Giám đốc USAID Việt Nam. Nhân dịp Ngày Quốc tế Người khuyết tật năm nay, tôi muốn gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến mỗi người khuyết tật trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam.

Đây là ngày có ý nghĩa quan trọng ghi nhận sự hòa nhập, nghị lực và khả năng vượt khó vươn lên của người khuyết tật.

Hôm nay, tôi kêu gọi mọi người hãy tập trung nhìn nhận năng lực của từng cá nhân thay vì chú ý đến khiếm khuyết của họ.

Đây là mục tiêu mà chương trình hỗ trợ người khuyết tật của USAID hướng đến. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy quyền và sự hòa nhập của các nhóm yếu thế trong xã hội trong quá trình phát triển của Việt Nam.

Chúc mừng Ngày Quốc tế Người khuyết tật!

Video Transcript 
Xin chào, tôi là Ann Marie Yastishock, Giám đốc USAID Việt Nam. Nhân dịp Ngày Quốc tế Người khuyết tật năm nay, tôi muốn gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến mỗi người khuyết tật trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam. Đây là ngày có ý nghĩa quan trọng ghi nhận sự hòa nhập, nghị lực và khả năng vượt khó vươn lên của người khuyết tật. Hôm nay, tôi kêu gọi mọi người hãy tập trung nhìn nhận năng lực của từng cá nhân thay vì chú ý đến khiếm khuyết của họ. Đây là mục tiêu mà chương trình hỗ trợ người khuyết tật của USAID hướng đến. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy quyền và sự hòa nhập của các nhóm yếu thế trong xã hội trong quá trình phát triển của Việt Nam. Chúc mừng Ngày Quốc tế Người khuyết tật!

Last updated: June 22, 2022

More Videos

Share This Page