Giới thiệu dự án Quản lý rừng Bền vững do USAID tài trợ

Speeches Shim

Dự án Quản lý rừng bền vững do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ hướng tới mục tiêu giảm phát thải do mất rừng, suy thoái rừng và các hoạt động quản lý còn bất cập đối với công tác trồng rừng lấy gỗ tại 7 tỉnh của Việt Nam.

Last updated: August 05, 2022

More Videos

Share This Page