Flag of Chad

Chad

Ngôn ngữ: English

Country contact shim

Speeches Shim

Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ tại Việt Nam

USAID Country Representative
N'Djamena
Chad

Thông tin liên hệ tại Washington

Chris Merriman
1300 Pennsylvania Avenue NW
Washington
, DC 
USA

Last updated: September 07, 2021

Share This Page