Flag of Uzbekistan

Qisqa ma'lumotlar

Speeches Shim

USAIDning O'zbekistondagi ikki tomonlama loyihalari:

Iqtisodiy Rivojlanish

Demokratiya va boshqaruv

Sog'liqni saqlash

Last updated: January 04, 2022

Share This Page