Flag of Ukraine

Гуманітарна допомога та допомога у перехідний період

Language: English | Ukrainian

Гуманітарна підтримка, яку надає Бюро USAID з допомоги у випадку надзвичайних ситуацій (OFDA), допомагає рятувати життя вимушених переселенців та інших вразливих категорій громадян, які потерпіли від конфлікту. Ці заходи допомоги здійснюються у східних регіонах України, а також у Київській області.    

Програма, яку впроваджує Бюро ініціатив перехідного періоду (OTI), покликана сприяти усуненню можливих дестабілізуючих наслідків кризи на Сході України за рахунок підтримки заходів місцевої влади та громадянського суспільства з розміщення й інтеграції вимушених переселенців, а також надання достовірної інформації через місцеві ЗМІ. 

Поточні проекти:

Проект «Українська ініціатива з підвищення громадської довіри»
Виконавець: «Кемонікс Інтернешнл Інк.»
11 липня 2014 року - 10 липня 2017 року

Проект «Українська ініціатива з підвищення громадської довіри» стала доповненням до тих заходів, які USAID вже здійснює в Україні, аби сприяти досягненню стабільності у державі та забезпеченню її заможного майбутнього. Ця програма використовуватиме гнучкі механізми, які дозволять швидко надавати українським партнерам короткотермінову допомогу на підтримку успішних, мирних перехідних процесів та досягнення суспільної згоди на рівні місцевих громад для того, щоб подолати наслідки конфлікту та поглиблення соціальної напруги у Східній Україні. Головні завдання проекту полягають у тому, щоб допомогти місцевим громадам та органам влади у пом’якшенні дестабілізуючих наслідків конфлікту, сприяти активнішій участі громадян у заходах влади з реагування на кризову ситуацію, а також у здійсненні більш широкого перехідного політичного процесу. Допомогою проекту, що надаватиметься у вигляді негрошових грантів малого розміру (товарів, послуг та технічної підтримки), зможе скористатися ціла низка українських партнерів – зокрема, національні та місцеві органи цивільної влади, органи місцевого самоврядування, організації громадянського суспільства та лідери місцевих громад.

Проект «Навчання, забезпечення економічної самостійності, допоміжні технології та медико-фізична реабілітація» (TEAM)
Виконавець: UCP Wheels for Humanity
1 жовтня 2015 року - 30 вересня 2017 року

Проект сприяє вдосконаленню системи реабілітаційних послуг в Україні на основі спеціалізованого навчання фахівців з реабілітації, професійного та ділового навчання внутрішніх переселенців та членів їх родин, а також розширення доступу до допоміжного обладнання (протезів, візків тощо). Спеціалісти з реабілітації (невропатологи, урологи, психологи, фізіотерапевти, профпатологи, логопеди, медсестри, соціальні працівники  та ін.) отримують фахову підготовку з метою підвищення якості реабілітаційних послуг, що надаються у медичних закладах України. Окрім доступу до допоміжного обладнання, внутрішні переселенці та члени їх родин отримують можливості для професійного та ділового навчання, яке дозволить їм легше знайти роботу чи розпочати власну справу.

Проект «Покращення психосоціальної допомоги та допомоги у сфері розумового здоров'я в Україні»
Виконавець: John Hopkins University 
30 вересня 2015 року - 30 вересня 2018 року

Проект покликаний сприяти загальнонаціональному впровадженню в Україні рекомендацій Міжвідомчого постійного комітету (МПК) ООН щодо забезпечення психосоціальної допомоги та допомоги  у сфері розумового здоров'я шляхом зміцнення систем соціального захисту та інтеграції до них відповідних механізмів надання допомоги. Ще одним напрямом його діяльності є зміцнення потенціалу відповідних місцевих структур (державних установ і громадських організацій) до застосування рекомендацій МПК принаймні у одному з міст Східної України, а також розбудова, на місцевому рівні, механізмів направлення потерпілих для отримання допомоги з питань розумового здоров'я та інших видів посттравматичної допомоги. 

Удосконалення психічного здоров'я та психосоціальної підтримки населення України, постраждалого  від конфлікту
Виконавець: International Medical Corps
1 вересня 2015 року – 31 серпня 2017 року

Проект забезпечує надання належної та своєчасної психосоціальної підтримки постраждалим від конфлікту на сході України, підвищуючи рівень координування та обміну інформацією між організаціями громадського сектору та державними органами-виконавцями послуг, а також  забезпечуючи розширення діапазону та підвищення якості задоволення потреб у сфері охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки. Спільно з Національним університетом «Києво-Могилянська академія» він здійснює розробку й акредитацію програм навчання у сфері психосоціальної підтримки для організацій, які надаватимуть таку допомогу. Одним з напрямків діяльності проекту є надання фахівцям з психосоціальної підтримки навичок з визначення пацієнтів, які потребують більш спеціалізованої психіатричної допомоги, та направлення їх до відповідних спеціалістів. Проект співпрацює з громадськими організаціями, охоплюючи регіони: БФ Наснага (м. Бахмут та м. Дружківка), ГО Ресурс (м. Запоріжжя), ГО «Студена» (м. Краматорськ) з метою застосування Керівних принципів з питань психічного здоров'я та психосоціальної підтримки, вироблених Міжвідомчим постійним комітетом (IASC) для підвищення якості послуг тим громадянам, що потребують психосоціальної підтримки та реабілітації.

Одне з найголовніших завдань проекту полягає у сприянні практичному застосуванню Керівних принципів МПК в Україні через створення Міжвідомчої робочої групи – платформи для координації і співробітництва між державною системою, міжнародними неурядовими організаціями, місцевими українськими НУО та академічними інститутами, які працюють у сфері надання психологічної підтримки постраждалому населенню.

Міжвідомча робоча група має на метірозширити обізнаність і поглибити розуміння Керівних принципів на національному і регіональному рівнях, а також сформує Додаток до Керівних принципів МПК з урахуванням специфіки українського питання задля можливості впровадження діяльності з покращення психічного здоров’я і забезпечення психосоціальної підтримки.

Програма «Єдина громада»
Виконавець: IREX
9 вересня 2016 року – 18 вересня 2018 року

Програма «Єдина громада» має на меті подолати розмежування та сприяти розбудові єдності та довіри у тих територіальних громадах, які потерпіли від конфлікту в Україні. Її заходи також передбачають залучення основних впливових учасників – таких, як керівники місцевих органів влади, працівники ЗМІ, громадські активісти тощо. Програма працюватиме у 12 визначених громадах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Луганської та Донецької областей.  Її основою стане триєдиний підхід, побудований на безпосередньому спілкуванні та взаємодії усередині громад, який уможливить обмін досвідом і навичками, забезпечення довіри та єдності між внутрішньо переміщеними особами (ВПО) та місцевими мешканцями. Засобами цього стануть публічні обговорення та співпраця з метою вирішення проблем, які є нагальними для громад – що, у свою чергу, зробить їх більш стійкими та сприятиме єдності. 

Last updated: November 07, 2016

Share This Page