Flag of Ukraine

Охорона здоров'я

Language: English | Ukrainian
Соціальний працівник Наталія Галібіна видає талони на отримання харчових продуктів пацієнтові Сергію, який страждає на туберкульоз зі множинною лікарською стійкістю (МЛС-ТБ); це допомагає підвищити рівень прихильності пацієнтів до лікування.
Соціальний працівник Наталія Галібіна видає талони на отримання харчових продуктів пацієнтові Сергію, який страждає на туберкульоз зі множинною лікарською стійкістю (МЛС-ТБ); це допомагає підвищити рівень прихильності пацієнтів до лікування.
Інесса Протащик, "Світло надії"

У співпраці з органами влади та організаціями громадянського суспільства України, іншими міжнародними інституціями та партнерами, Місія USAID сприяє загальному розвитку системи охорони здоров'я України. Ми робимо свій внесок до побудови системи, яка слугує потребам громадян України та забезпечує медикам необхідні засоби, знання і ресурси для того, щоб надавати сучасні, високоякісні медичні послуги всім українцям.  

Ще одним завданням, що його ставить перед собою Місія USAID в Україні, є забезпечити тим українцям, які потерпіли від конфлікту на сході країни, доступ до психосоціальної підтримки та лікування, що довело свою ефективність у інших конфліктних середовищах та – за участю місцевих партнерів – є адаптованим до умов України.

Одним з найважливіших аспектів діяльності Місії USAID є реагування на прояви інфекційних хвороб – таких, як ВІЛ/СНІД, туберкульоз та гепатит типу С, а також ширше охоплення українців заходами з імунізації проти таких захворювань, як поліомієліт. На сьогодні в Україні існує найвищий тягар захворюваності на ВІЛ/СНІД у Східній Європі, та один з найвищих світових показників захворюваності на туберкульоз з множинною лікарською стійкістю (МЛС-ТБ).  З метою належного реагування на ці епідемії, USAID спільно з Надзвичайною ініціативою Президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR) працює з низкою партнерів, аби забезпечити появу в Україні покоління, вільного від СНІДу, та стримати розповсюдження туберкульозу. Ще одним напрямом діяльності Агентства є підтримка заходів з розбудови програми планової імунізації, що має захистити українських дітей від тих хвороб, яким можна запобігти – таких, як поліомієліт та кір. 

ВІЛ/СНІД

Україна має другий найвищий показник захворюваності на ВІЛ-інфекцію/СНІД у своєму регіоні. Сьогодні у країні мешкає майже 250 тис. людей, які живуть з ВІЛ (ЛЖВ), багато з яких не знають про свій ВІЛ-статус.  Епідемія є зосередженою серед груп найвищого ризику (ГНР) – таких, як споживачі ін'єкційних наркотиків, працівниці секс-бізнесу та чоловіки, які мають статеві зносини з чоловіками. За підтримки з боку PEPFAR, USAID надає технічну допомогу у розвитку системи охорони здоров'я, яка дозволяє підвищити потенціал українських організацій до надання всім громадянам країни високоякісних послуг з протидії ВІЛ, та забезпечує ЛЖВ доступ до лікування і піклування.  Агентство  впроваджує заходи технічної допомоги, що зміцнюють механізми управління програмами з протидії ВІЛ та забезпечують наявність необхідних фінансових і кадрових ресурсів. Окрім того, разом з партнерами USAID працює над розширенням доступу до послуг з діагностування коінфекції «ТБ-ВІЛ», а також з кращої профілактики та лікування туберкульозу, до якого ЛЖВ є дуже уразливими.

Програми, що здійснюються за підтримки USAID, скорочують кількість випадків стигматизації та дискримінації у зв'язку з ВІЛ, з якими стикаються представники ГНР – споживачі ін'єкційних наркотиків (СІН), працівниці секс-бізнесу, чоловіки, які мають статеві зносини з чоловіками, та люди, які живуть з ВІЛ.  Наші програми забезпечують зниження стигматизації та дискримінації – передусім  у сфері послуг з протидії ВІЛ – аби представники ГНР відчували менше незручностей та виявляли більше бажання звертатися за такими послугами, зокрема, за лікуванням антиретровірусними препаратами, що дозволяє суттєво скоротити обсяги передачі ВІЛ-інфекції.

Туберкульоз

У 2016 р. в Україні було зареєстровано 7778 нових випадків захворювання на туберкульоз з множинною лікарською стійкістю (МЛС-ТБ), з яких у 1,195 пацієнтів (15,4%) був виявлений туберкульоз з широкою лікарською стійкістю (ШЛС-ТБ). Сьогодні показник успішності лікування туберкульозу в Україні становить лише 74%, оскільки частина пацієнтів припиняє лікування з тих чи інших причин (зокрема деякі хворі вважають, що стан їхнього здоров'я не погіршиться, якщо вони перестануть лікуватися); інші розпочинають лікування на пізній стадії хвороби чи пізно отримують діагноз «туберкульоз», що робить їх дуже вразливими до захворювання; окрім того, серед випадків туберкульозу значною є частка МЛС-ТБ, який важко піддається лікуванню.  Спільно з іншими установами Уряду США та ще низкою партнерів, USAID працює над тим, щоб зупинити розповсюдження туберкульозу в України – передусім найскладніших різновидів цієї хвороби. 

Імунізація

Україна має один з найнижчих рівнів планової імунізації населення у світі, що пов'язано з відсутністю необхідної кількості вакцин та високим ступенем недовіри до них з боку медиків і батьків. Разом зі своїми партнерами USAID розповсюджує серед цих категорій населення доказову інформацію про корисність вакцин, прагне забезпечити доступність високоякісних вакцин та сприяє розробці національного графіку імунізації.

Заходи у сфері розумового здоров'я та допомога людям з інвалідністю

Конфлікт у Східній Україні вже спричинив, та продовжує чинити негативний вплив на розумове здоров'я та психосоціальне благополуччя потерпілих. Відсутність послідовних стандартів та ефективної мережі направлень залишає ці групи населення вразливими до довготривалих проблем у сфері розумового здоров'я.    

ПОТОЧНІ ПРОЕКТИ:

Протидія ВІЛ-інфекції /СНІДу:

Проект «Покращення послуг у сфері протидії ВІЛ/СНІД серед представників груп найвищого ризику в Україні» (RESPOND)
Виконавець: Pact, Inc. у партнерстві з Family Health International (FHI 360)
Період реалізації: 15 червня 2012 року – 31 грудня 2017 року
http://respond.org.ua/

За підтримки з боку PEPFAR, проект допомагає органам влади та громадянському суспільству України зменшити обсяги передачі ВІЛ-інфекції серед представників груп найвищого ризику (які мають вищі ризики ВІЛ-інфікування), зокрема таких, як споживачі ін’єкційних наркотиків (СІН), працівники секс-бізнесу та чоловіки, які мають статеві стосунки з чоловіками. Проект підвищує якість послуг з протидії ВІЛ/СНІД, які спрямовані на СІН та їх статевих партнерів, а також зміцнює потенціал українських організацій та установ до розробки й впровадження програм боротьби з ВІЛ/СНІД. Аби сприяти виконанню нових загальносвітових завдань, що мають забезпечити появу покоління, вільного від СНІДу, проект застосовує метод підвищення контролю якості, який збільшує обсяги тестування та лікування поряд зі зростанням прихильності пацієнтів до лікувальних програм і режимів піклування. Ще одним завданням проекту є збільшення кількості осіб, які проходять тестування на ВІЛ, починають та стабільно продовжують лікування – що дозволяє уникнути погіршення стану здоров'я ЛЖВ та подальшого розповсюдження ВІЛ-інфекції.

Зміцнення систем охорони здоров'я для забезпечення сталої відповіді на епідемію ВІЛ/СНІД в Україні (Проект «ВІЛ-реформа у дії»)
Виконавець: «Делойт Консалтинг»
Період реалізації: 1 жовтня 2013 року – 30 вересня 2018 року

http://www.hivreforminaction.org/eng/

За підтримки з боку PEPFAR, проект «ВІЛ-реформа у дії» зміцнює системи охорони здоров'я України, аби забезпечити реалізацію дієвих та сталих заходів для профілактики ВІЛ-інфекції та СНІД, а також надання відповідних послуг представникам груп найвищого ризику. Основні завдання проекту є наступними: 1) Сприяти посиленню провідної ролі української сторони, а також її здатності до розробки та реалізації заходів державної політики на протидію ВІЛ/СНІД, що базуються на принципах доказової медицини та враховують гендерні питання; 2) Оптимізувати розподіл ресурсів для впровадження національних та регіональних програм протидії ВІЛ/СНІД, спрямованих на групи найвищого ризику; 3) Зміцнити кадрові ресурси у сфері надання послуг у сфері протидії ВІЛ/СНІД, спрямованих на групи найвищого ризику. Проект працює на загальнонаціональному рівні, а також у семи регіонах України, де показники захворюваності на ВІЛ/СНІД є найвищими.

Зниження стигматизації та дискримінації представників груп найвищого ризику в установах охорони здоров'я
Виконавець: All-Ukrainian Network of People Living with HIV (PLWH)
Період реалізації: 19 вересня 2013 року – 31 грудня 2017 року

http://www.network.org.ua/home-en/

Проект працює над зниженням обсягів стигматизації та дискримінації, пов’язаних з ВІЛ, з якими стикаються представники основних груп ризику (ГНР) (зокрема, з боку персоналу медичних закладів) при отриманні послуг, пов'язаних з ВІЛ. Він працює на загальнонаціональному рівні та у чотирьох визначених регіонах України, аби забезпечити виконання наступних завдань: 1) розробка та впровадження стратегічних заходів і практики, які відповідають потребам основних груп ризику; та 2) розробка, апробація та інституціоналізація навчальних модулів з врахуванням гендерних міркувань для закладів до- та післядипломної медичної освіти, які допоможуть знизити обсяги стигматизації та дискримінації серед медичних працівників.

Ще одним напрямом діяльності проекту RESPECT є допомога у вдосконаленні механізмів управління та посилення спроможності ВБО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ» (ЛЖВ) та її виконавчих партнерів до впровадження заходів зі зменшення стигматизації та дискримінації ЛЖВ і представників ГНР серед медичних працівників; зміцнення потенціалу громадянського суспільства до моніторингової та правозахисної діяльності, спрямованої на боротьбу з корупцією у сфері державних закупівель для охорони здоров'я; підвищення рівня інформованості суспільства про обсяги коштів, що витрачаються на державні закупівлі у сфері охорони здоров'я; 6) вдосконалення нормативно-правової бази, на якій ґрунтуються процедури державних закупівель медикаментів.    

Протидія інфекційним захворюванням:

Проект «Подолання мульти-резистентного туберкульозу в Україні»
Виконавець: PATH (Program for Appropriate Technology in Health)
Період реалізації: 1 січня 2015 року – 30 вересня 2019 року

Мета проекту «Подолання мульти-резистентного туберкульозу в Україні» полягає у тому, щоб удосконалити виявлення та діагностику пацієнтів хворих на ТБ з множинною лікарською стійкістю (MDR-TB) та забезпечити успішність лікування – завдяки чому менше пацієнтів дочасно припиняють лікування, та знижується смертність від туберкульозу. У рамках проекту плануються адресні заходи, які сприятимуть забезпеченню виконання національної програми протидії ТБ, удосконалення систем протидії ТБ з використанням інноваційних підходів, які спрямовані на покращання надання послуг пацієнтам. Проект працює над покращенням сприятливого середовища, щоб пацієнти могли пройти тест на туберкульоз та отримати відповідне лікування; забезпеченням заходів з піклування та лікування пацієнтів; посилення контролю за інфекцією туберкульозу; забезпечення політичної підтримки та лідерських позицій у цих заходах Уряду України; удосконалення системи підготовки кадрів.

Зміцнення заходів з планової імунізації
Виконавець: ЮНІСЕФ 
Період реалізації: Вересень 2016 року – грудень 2017 року

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) прагне збільшити частку населення України, охоплену заходами з імунізації, через відновлення програми планової імунізації в Україні на основі заходів у сфері політичної адвокації, комунікацій та мобілізації громадської активності, розвитку потенціалу та вдосконаленню освітніх програм для надавачів медичних послуг. За підтримки USAID, ЮНІСЕФ працює з надавачами медичних послуг, батьками та організаціями громадянського суспільства, щоб змінити ті негативні уявлення, що помилково склалися в Україні щодо імунізації, та забезпечити імунізацію дітей, аби захистити їх від тих хвороб, яким можна запобігти – таких, як поліомієліт та кір.

Healthlink
Виконавець: Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ/СНІД
Період реалізації: 27 вересня 2017 року – 26 вересня 2022 року

Проект HealthLink має прискорити втілення в Україні заходів, які до 2030 р. дозволять ліквідувати ВІЛ-інфекцію як загрозу для громадського здоров'я. Проект спрямовує свою діяльність на людей, які живуть з ВІЛ (ЛЖВ), та на основні групи найвищого ризику, аби сприяти підвищенню попиту та розширенню доступу до ВІЛ-послуг, підвищити кількість ЛЖВ, які знають про свій ВІЛ-статус і мають доступ до лікування та піклування, усунути прогалини у комплексі надання ВІЛ-послуг, а також знизити обсяги стигматизації та дискримінації. 

Serving Life («Заради життя»)
Виконавець: PATH («Програма оптимальних технологій в охороні здоров'я»)
Період реалізації: 27 вересня 2017 року – 26 вересня 2022 року

Проект Serving Life має сприяти зниженню захворюваності на ВІЛ-інфекцію, туберкульоз та гепатит С шляхом впровадження більш досконалих механізмів виявлення, лікування та піклування у слідчих ізоляторах і закладах виконання покарань, а також серед колишніх в'язнів в Україні. Некомерційна організація PATH стане виконавцем цього проекту у дванадцяти регіонах України, які мають найвищі рівні захворюваності на ВІЛ, туберкульоз та коінфекцію цих двох хвороб – це Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Херсонська, Черкаська та Чернігівська області, а також м. Київ та Київська область.  

Розширення доступу до тестування на віл та гепатит с для основних груп ризику  в україні
Виконавець: EQUIP
Період реалізації: 1 жовтня 2016 року – 30 вересня 2019 року

В рамках цього проекту USAID надає допомогу Міністерству охорони здоров'я та пацієнтським організаціям України в обґрунтуванні економічної доцільності та вкладення коштів у заходи з застосування оптимальної клінічної практики лікування ВІЛ і гепатиту С.  Проект передбачає розширення доступу до експрес-тестування на ВІЛ і гепатит С для споживачів ін'єкційних наркотиків, спрощення передлікувальної діагностики та спостереження за лікуванням хворих на гепатит С, тестування на ВІЛ всіх осіб, які проходять тестування на гепатит С, а також негайне забезпечення доступу до лікування для ВІЛ-позитивних пацієнтів.

Реформа охорони здоров'я

Проект «Безпечні, доступні та ефективні ліки для українців» (SAFEMed)
Виконавець: Management Sciences for Health (MSH)
Період реалізації: 1 вересня 2017 року – 30 серпня 2022 року

Проект «Безпечні, доступні та ефективні ліки для українців» (SAFEMed) допомагатиме зміцненню фармацевтичної системи в Україні завдяки підвищенню її прозорості та забезпеченню економічно обґрунтованої вартості ліків. Проект SAFEMed сприятиме вдосконаленню систем фінансування й управління фармацевтичною галуззю, а також оптимізації ланцюгів постачання. Він має розвинути успіхи, досягнуті у ході реалізації проекту USAID «Системи вдосконаленого доступу до медичних препаратів і послуг» (SIAPS), та запропонувати сучасні технічні рішення, аби знизити рівень корупції у сферах фінансуванні фармацевтичної галузі та державних закупівель фармацевтичної продукції, а також забезпечити ефективнішу роботу механізмів постачання.  Проект SAFEMed сприятиме децентралізації та інтеграції медичних послуг на національному та суб-національному рівнях у багатьох секторах діяльності. Ще одне його завдання полягає у забезпеченні стабільного постачання за справедливими ринковими цінами основних препаратів і медичних товарів для лікування ВІЛ/СНІДу та проведення замісної підтримувальної терапії, лікування туберкульозу та гепатиту типу C.  Шляхом реалізації цього проекту USAID забезпечить підтримку поточних заходів Уряду України та партнерів з боку громадянського суспільства зі здійснення перетворень у системі охорони здоров'я, аби вона відповідала потребам громадян України.  Для досягнення цієї мети, проект SAFEMed визначає наступні завдання: 1) зміцнити системи управління фармацевтичним сектором; 2) оптимізувати механізми його фінансування; 3) забезпечити кращу доступність і більше використання потрібних препаратів.

Врядування та фінансування системи охорони здоров'я
Виконавець: АБТ Ессошіейтс (Abt Associates)
Період реалізації: 2 січня 2017 року – 1 вересня 2018 року

Цей проект працює над розробкою та впровадженням нової системи оплати діяльності протитуберкульозних лікарень, що передбачає відповідні зміни у формуванні бюджету, перерахуванні коштів та ступені автономії цих закладів. Нова система буде більш ефективною; кошти, заощаджені в результаті її впровадження, будуть знову вкладатися у діяльність лікарень, аби сприяти кращому фінансовому забезпеченню першочергових послуг та потреб вразливих груп населення.  Ширші заходи допомоги з боку USAID включають підтримку МОЗ у адаптації до умов України та подальшому впровадженні міжнародної системи обліку видатків; це здійснюється шляхом розробки практичних настанов з впровадження системи обліку видатків на рівні медичних закладів, допомоги МОЗ у розробці систем оплати на основі діагностично пов'язаних груп та кількості пацієнтів, а також у розбудові кадрового та інституційного потенціалу.

Розумове здоров'я

Покращення доступу до ефективних послуг щодо проблем у сфері розумового здоров'я внаслідок травм
Виконавець: Університет Джонса Гопкінса
Період реалізації: 30 вересня 2015 року – 16 червня 2018 року

Проект здійснюється на основі співпраці між Школою громадського здоров'я Університету Джонса Гопкінса та Національним університетом «Києво-Могилянська академія». Він має на меті пом'якшити вплив травматичних подій на розумове здоров'я потерпілих від конфлікту, а також сприяти розробці й зміцненню доступної та рівноправної системи послуг у сфері розумового здоров'я на рівні місцевих громад.

Завданням проекту є поліпшення стану розумового здоров'я та функціонального стану місцевих громад і груп населення, які потерпіли від конфлікту в Україні; його кінцевим результатом має стати формування більш доступної та рівноправної системи послуг у сфері розумового здоров'я на рівні місцевих громад. Проект включає також дослідницький елемент, що передбачає вивчення типів проблем у сфері розумового здоров'я, спричинених конфліктом, вироблення належних і точних засобів оцінки цих проблем, розробку методів їх лікування та оцінки його ефективності в умовах України, а також розвиток науково-дослідного потенціалу партнерів на основі навчання та практичного досвіду – шляхом розбудови відповідних науково-дослідних ресурсів (розробки вимірювального інструментарію, побудови дослідницьких мереж, тощо). 

Допомога людям з інвалідністю

The USAID Training, Economic Empowerment, Assistive Technology and Medical/Physical Rehabilitation (TEAM) 
Виконавець: UCP Wheels for Humanity
Період реалізації: 1 жовтня 2015 року – 31 січня 2018 року

Все більша кількість громадян отримують травми внаслідок конфлікту у Східній Україні. Проект сприяє вдосконаленню системи реабілітаційних послуг в Україні на основі спеціалізованого навчання фахівців з реабілітації, професійного та ділового навчання внутрішніх переселенців та членів їх родин, а також розширення доступу до допоміжного обладнання (візків, протипролежневих подушок, урологічних комплектів, тощо). Фахівці проекту співпрацюють з фізіотерапевтами, лікарями та іншими медичними працівниками, задіяними у лікуванні пацієнтів зі спинномозковими травмами, травматичними пошкодженнями головного мозку та інсультами у кількох містах України (Львів, Київ, Запоріжжя та Дніпро). До числа партнерів проекту належать Українська асоціація фізичної терапії та Національна асамблея людей з інвалідністю, які нині беруть участь у розробці політики, що має забезпечити регуляторний нагляд за діяльністю фізіотерапевтів в Україні.  

Last updated: February 09, 2018

Share This Page