Flag of Ukraine

Енергетика та енергетична безпека

Language: English | Ukrainian
Повість про два будинки: будинок ліворуч пройшов термомодернізацію завдяки проекту USAID.
Повість про два будинки: будинок ліворуч пройшов термомодернізацію завдяки проекту USAID; будинок праворуч і досі марно витрачає енергію.
Rachel Chilton

USAID відіграє провідну роль у впровадженні заходів допомоги, що мають знизити залежність України від імпорту енергоресурсів та скоротити викиди CO2 за рахунок зменшення втрат енергії у системах централізованого теплопостачання.

Програми Агентства у сфері енергетики сприяють покращенню енергоефективності економіки України та зниженню її залежності від імпорту енергоносіїв, яка нині перебуває на критичному рівні. У співпраці з лідерами України USAID працює над реформуванням муніципального сектору, який сьогодні є дуже енерговитратним; інструментом цього є зміцнення законодавчої, нормативної та інституційної бази з метою вдосконалення систем теплозабезпечення. Ще одним напрямом діяльності Агентства є допомога українській стороні у створенні системи соціального захисту, завдяки якій тепло має залишитися доступним для вразливих верств суспільства.

Поточні проекти:

Проект «Енергетична безпека»
«Тетра Тек, ЕС Інк.»
1 липня 2018 року – 30 червня 2023 року

Проект "Енергетична безпека" має допомогти Україні підвищити рівень її енергетичної безпеки. Сприяючи вдосконаленню нормативно-правового середовища діяльності енергетичного сектору та вищій надійності енергопостачання, USAID допоможе Україні досягти стійкого економічного розвитку на широкій суспільній основі як засобу забезпечення сталої демократії у державі.  Головним завданням діяльності проекту є допомога у створенні й розвитку механізмів вільного ринку у енергетиці. Підтримка діяльності основних інститутів цього сектору закладає основу для реалізації одного з основних елементів Стратегії співпраці USAID з Україною у сфері розвитку. Проект "Енергетична безпека" надасть допомогу Уряду України у забезпеченні надійного, стійкого та безпечного постачання енергії для громадян за доступного рівня її вартості, інтеграції до європейських енергетичних ринків шляхом надання допомоги основним інститутам і регулятору енергетичного сектору у дотриманні вимог законодавства ЄС (зокрема положень Третього енергопакету), у підвищенні рівня енергобезпеки завдяки створенню конкурентних ринків у електроенергетиці, постачанні природного газу та тепла, а також у нарощуванні обсягів наявних енергоресурсів за рахунок підтримки приватних інвестицій в освоєння та більше використання відновлюваних джерел енергії.   

Муніципальна енергетична реформа в Україні (MERP)
Виконавець: Research Triangle International (RTI)
Період реалізації програми: 27 вересня 2013 року – 31 березня 2019 року

Основною метою проекту «Муніципальна енергетична реформа» є зміцнення енергетичної безпеки України. Проект сприятиме зміцненню та просуванню терміново необхідних реформ у сфері централізованого теплопостачання та реалізації критично важливих заходів зі вдосконалення відповідної інфраструктури на рівні міст. До його завдань також належать підтримка практичного впровадження законодавства, що забезпечує реформи, та сприяння приватним інвестиціям у реабілітацію та модернізацію міських мереж теплопостачання у тих територіальних громадах, де ці потреби є найбільш нагальними. Проект сприятиме вищій ефективності надання послуг з теплопостачання їхнім кінцевим споживачам, а також переходу від використання викопного палива до відновлюваних джерел енергії.

Програма «Регуляторна підтримка енергетичного сектору України» 
Період реалізації програми: червень 2016 року – грудень 2019 року

Програма здійснюється на базі партнерства між Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та Національною асоціацією членів комісій з регулювання комунальних підприємств США (NARUC). Це партнерство має сприяти НКРЕКП у вдосконаленні її спроможності до ефективного регулювання секторів електроенергетики та природнього газу в Україні на основі застосування кращої міжнародної практики та відповідного досвіду США для потреб реструктуризації ринку, яка повинна зробити його більш конкурентним і прозорим.  Ще одним завданням заходів допомоги з боку NARUC, які здійснюються за підтримки USAID, є сприяти НКРЕКП у досягненні цілей регуляторної діяльності, пов’язаних із впровадженням вимог Третього енергетичного пакету ЄС.

Програма технологій та управління у енергетиці 
Період реалізації програми: червень 2016 року – грудень 2019 року

Програма має на меті сприяти оператору системи передачі електроенергії України – національній енергетичній компанії «Укренерго» – у здійсненні планування, статичного та динамічного аналізу діяльності системи завдяки отриманню відповідної технічної допомоги та участі у регіональних семінарах операторів систем передачі електроенергії. Вона також передбачає надання «Укренерго» технічної допомоги на підтримку інтеграції енергетичної системи України до європейської системи. 

Розвиток енергетичних ринків
Виконавець: Управління ООН з обслуговування проектів (UNOPS)
Період реалізації проекту: 8 лютого 2018 року – 8 червня 2019 року

Проект «Розвиток енергетичних ринків» допомагає зміцненню енергетичної безпеки України на основі заходів, впроваджуваних за угодою про співпрацю з Управлінням ООН з обслуговування проектів (UNOPS), яка розрахована на один рік та має вартість 5 млн. дол. США. Проект сприятиме впровадженню закону про ринок електроенергії, а також надасть підтримку м. Києву у забезпеченні послуг централізованого теплопостачання.    

Last updated: March 14, 2019

Share This Page