Flag of Ukraine

Енергетика та енергетична безпека

Language: English | Ukrainian
Повість про два будинки: будинок ліворуч пройшов термомодернізацію завдяки проекту USAID.
Повість про два будинки: будинок ліворуч пройшов термомодернізацію завдяки проекту USAID; будинок праворуч і досі марно витрачає енергію.
Rachel Chilton

USAID відіграє провідну роль у впровадженні заходів допомоги, що мають знизити залежність України від імпорту енергоресурсів та скоротити викиди CO2 за рахунок зменшення втрат енергії у системах централізованого теплопостачання.

Програми Агентства у сфері енергетики сприяють покращенню енергоефективності економіки України та зниженню її залежності від імпорту енергоносіїв, яка нині перебуває на критичному рівні. У співпраці з лідерами України USAID працює над реформуванням муніципального сектору, який сьогодні є дуже енерговитратним; інструментом цього є зміцнення законодавчої, нормативної та інституційної бази з метою вдосконалення систем теплозабезпечення. Ще одним напрямом діяльності Агентства є допомога українській стороні у створенні системи соціального захисту, завдяки якій тепло має залишитися доступним для вразливих верств суспільства.

Поточні проекти:

Муніципальна енергетична реформа в Україні (MERP)
Виконавець: International resources group Ltd. (IRG)
Період реалізації програми: 27 вересня 2013 року – 31 березня 2018 року

Метою проекту є зменшення та пом’якшення впливу викидів парникових газів в Україні, які є наслідком неналежного використання джерел енергії і, таким чином, забезпечити кращу енергетичну безпеку країни та економічне зростання.

В рамках проекту 1) підтримуватиметься удосконалення нормативно-правового середовища на забезпечення низьковуглецевого розвитку; 2) підтримуватимуться інвестиції у низьковуглецеві технології та засоби виробництва; 3) надаватиметься навчання з метою підвищення спроможностей та поінформованості; 4) підтримуватиметься спроможність Уряду України в реалізації стратегій низьковуглецевого розвитку.

Ініціатива з протидії корупції та забезпечення фіскальної прозорості енергетичного сектору (проект «Прозора енергетика»)
Виконавець: DiXi Group
Період реалізації програми: 15 червня 2016 року – 14 грудня 2018 року

Ініціатива з протидії корупції та забезпечення фіскальної прозорості енергетичного сектору (проект «Прозора енергетика») бореться з корупцією та підвищує рівень фіскальної прозорості енергетичного сектору України на основі розкриття, аналізу та оприлюднення тих видів інформації про його діяльність, що як правило є прихованими від суспільства. Проект є корисним для багатьох зацікавлених сторін, зокрема побутових споживачів енергії, журналістів, експертів та бізнесу. Він передбачає спостереження та збір даних, започаткування журналістських розслідувань та інформаційних запитів, сприяння заходам громадського тиску, а також вивчення можливостей для застосування інноваційних моделей розкриття фіскальної інформації та доведення її до суспільства, у т.ч. на основі законодавчих ініціатив, що мають забезпечити регулярне оприлюднення основних даних про діяльність енергетичного сектору. 

Програма «Регуляторна підтримка енергетичного сектору України» 
Період реалізації програми: червень 2016 – 2018 рр.

Програма здійснюється на базі партнерства між Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та Національною асоціацією членів комісій з регулювання комунальних підприємств США (NARUC). Це партнерство має сприяти НКРЕКП у вдосконаленні її спроможності до ефективного регулювання секторів електроенергетики та природнього газу в Україні на основі застосування кращої міжнародної практики та відповідного досвіду США для потреб реструктуризації ринку, яка повинна зробити його більш конкурентним і прозорим.  Ще одним завданням заходів допомоги з боку NARUC, які здійснюються за підтримки USAID, є сприяти НКРЕКП у досягненні цілей регуляторної діяльності, пов’язаних із впровадженням вимог Третього енергетичного пакету ЄС.

Програма технологій та управління у енергетиці 
Період реалізації програми: червень 2016 – грудень 2018 рр.

Програма має на меті сприяти оператору системи передачі електроенергії України – національній енергетичній компанії «Укренерго» – у здійсненні планування, статичного та динамічного аналізу діяльності системи завдяки отриманню відповідної технічної допомоги та участі у регіональних семінарах операторів систем передачі електроенергії. Вона також передбачає надання «Укренерго» технічної допомоги на підтримку інтеграції енергетичної системи України до європейської системи. 

Last updated: January 24, 2018

Share This Page