Flag of Ukraine

Енергетика та енергетична безпека

Мова: English | Ukrainian

Speeches Shim

відновлювана енергетика
Енергетична безпека є життєво важливою запорукою незалежності та національного суверенітету України. У співпраці з органами влади, приватним бізнесом і лідерами громадянського суспільства, USAID сприяє підвищенню рівня енергобезпеки та перетворенню української енергетики на сучасний, інтегрований до ЄС, ринково орієнтований сектор, який є рушієм зростання країни. USAID надає підтримку розвитку електроенергетичної та газової галузей, відновлюваної енергетики та централізованого теплопостачання. До інших напрямів діяльності Агентства належать зміцнення кібернетичної безпеки в енергетиці, ширше використання відновлюваних джерел енергії, а також сприяння інтеграції енергетичних ринків України до відповідних ринків ЄС. Окрім того, справжня енергетична безпека вимагає забезпечення якісних, надійних і доступних за ціною енергетичних послуг для всіх українців.
 

Поточні проекти:

Проект «Енергетична безпека»
Виконавець: «Тетра Тек, ЕС Інк.»
Період реалізації: 1 липня 2018 року – 30 червня 2023 року
https://energysecurityua.org/
https://www.facebook.com/usaidesp

Проект "Енергетична безпека" допомаеає Україні підвищити рівень її енергетичної безпеки. Сприяючи вдосконаленню нормативно-правового середовища діяльності енергетичного сектору та вищій надійності енергопостачання, USAID допомагає Україні досягти стійкого економічного розвитку на широкій суспільній основі як засобу забезпечення сталої демократії у державі.  Головним завданням діяльності проекту є допомога у створенні й розвитку механізмів вільного ринку у енергетиці. Підтримка діяльності основних інститутів цього сектору закладає основу для реалізації одного з основних елементів Стратегії співпраці USAID з Україною у сфері розвитку. Проект "Енергетична безпека" надасть допомогу Уряду України у забезпеченні надійного, стійкого та безпечного постачання енергії для громадян за доступного рівня її вартості, інтеграції до європейських енергетичних ринків шляхом надання допомоги основним інститутам і регулятору енергетичного сектору у дотриманні вимог законодавства ЄС (зокрема положень Третього енергопакету), у підвищенні рівня енергобезпеки завдяки створенню конкурентних ринків у електроенергетиці, постачанні природного газу та тепла, а також у нарощуванні обсягів наявних енергоресурсів за рахунок підтримки приватних інвестицій в освоєння та більше використання відновлюваних джерел енергії.   

Проект «Прозорість енергетичного сектору»
Виконавець: DiXi Group
Період реалізації: 1 лютого 2019 року – 31 грудня 2023 року
https://ua-energy.org/
https://www.facebook.com/uaenergy

Проект «Прозорість енергетичного сектору» допомагає зміцненню енергетичної безпеки України шляхом скорочення можливостей для корупції у цьому секторі. До його завдань належать підвищення прозорості даних про діяльність енергетики, сприяння більшій самостійності публічних наглядових структур у здійсненні моніторингу та запобіганні корупції у енергетичному секторі, а також забезпечення споживачам власного голосу у сфері управління та регулювання енергетики. 

Програма «Регуляторна підтримка енергетичного сектору України» 

Програма здійснюється на базі партнерства між Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та Національною асоціацією членів комісій з регулювання комунальних підприємств США (NEURC). Це партнерство має сприяти НКРЕКП у вдосконаленні її спроможності до ефективного регулювання секторів електроенергетики та природнього газу в Україні на основі застосування кращої міжнародної практики та відповідного досвіду США для потреб реструктуризації ринку, яка повинна зробити його більш конкурентним і прозорим.  Ще одним завданням заходів допомоги з боку NARUC, які здійснюються за підтримки USAID, є сприяти НКРЕКП у досягненні цілей регуляторної діяльності, пов’язаних із впровадженням вимог Третього енергетичного пакету ЄС.

Програма технологій та управління у енергетиці 

Програма має на меті сприяти оператору системи передачі електроенергії України – національній енергетичній компанії «Укренерго» – у здійсненні планування, статичного та динамічного аналізу діяльності системи завдяки отриманню відповідної технічної допомоги та участі у регіональних семінарах операторів систем передачі електроенергії. Вона також передбачає надання «Укренерго» технічної допомоги на підтримку інтеграції енергетичної системи України до європейської системи. 

Last updated: July 21, 2021

Share This Page