Flag of Ukraine

Енергетика та енергетична безпека

Language: English | Ukrainian
Повість про два будинки: будинок ліворуч пройшов термомодернізацію завдяки проекту USAID.
Повість про два будинки: будинок ліворуч пройшов термомодернізацію завдяки проекту USAID; будинок праворуч і досі марно витрачає енергію.
Rachel Chilton

USAID відіграє провідну роль у впровадженні заходів допомоги, що мають знизити залежність України від імпорту енергоресурсів та скоротити викиди CO2 за рахунок зменшення втрат енергії у системах централізованого теплопостачання.

Програми Агентства у сфері енергетики сприяють покращенню енергоефективності економіки України та зниженню її залежності від імпорту енергоносіїв, яка нині перебуває на критичному рівні. У співпраці з лідерами України USAID працює над реформуванням муніципального сектору, який сьогодні є дуже енерговитратним; інструментом цього є зміцнення законодавчої, нормативної та інституційної бази з метою вдосконалення систем теплозабезпечення. Ще одним напрямом діяльності Агентства є допомога українській стороні у створенні системи соціального захисту, завдяки якій тепло має залишитися доступним для вразливих верств суспільства.

Поточні проекти:

Муніципальна енергетична реформа в Україні (MERP)
Виконавець: Research Triangle International (RTI)
Період реалізації програми: 27 вересня 2013 року – 31 березня 2019 року

Основною метою проекту «Муніципальна енергетична реформа» є зміцнення енергетичної безпеки України. Проект сприятиме зміцненню та просуванню терміново необхідних реформ у сфері централізованого теплопостачання та реалізації критично важливих заходів зі вдосконалення відповідної інфраструктури на рівні міст. До його завдань також належать підтримка практичного впровадження законодавства, що забезпечує реформи, та сприяння приватним інвестиціям у реабілітацію та модернізацію міських мереж теплопостачання у тих територіальних громадах, де ці потреби є найбільш нагальними. Проект сприятиме вищій ефективності надання послуг з теплопостачання їхнім кінцевим споживачам, а також переходу від використання викопного палива до відновлюваних джерел енергії.

Ініціатива з протидії корупції та забезпечення фіскальної прозорості енергетичного сектору (проект «Прозора енергетика»)
Виконавець: DiXi Group
Період реалізації програми: 15 червня 2016 року – 14 грудня 2018 року

Ініціатива з протидії корупції та забезпечення фіскальної прозорості енергетичного сектору (проект «Прозора енергетика») бореться з корупцією та підвищує рівень фіскальної прозорості енергетичного сектору України на основі розкриття, аналізу та оприлюднення тих видів інформації про його діяльність, що як правило є прихованими від суспільства. Проект є корисним для багатьох зацікавлених сторін, зокрема побутових споживачів енергії, журналістів, експертів та бізнесу. Він передбачає спостереження та збір даних, започаткування журналістських розслідувань та інформаційних запитів, сприяння заходам громадського тиску, а також вивчення можливостей для застосування інноваційних моделей розкриття фіскальної інформації та доведення її до суспільства, у т.ч. на основі законодавчих ініціатив, що мають забезпечити регулярне оприлюднення основних даних про діяльність енергетичного сектору. 

Програма «Регуляторна підтримка енергетичного сектору України» 
Період реалізації програми: червень 2016 – 2018 рр.

Програма здійснюється на базі партнерства між Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та Національною асоціацією членів комісій з регулювання комунальних підприємств США (NARUC). Це партнерство має сприяти НКРЕКП у вдосконаленні її спроможності до ефективного регулювання секторів електроенергетики та природнього газу в Україні на основі застосування кращої міжнародної практики та відповідного досвіду США для потреб реструктуризації ринку, яка повинна зробити його більш конкурентним і прозорим.  Ще одним завданням заходів допомоги з боку NARUC, які здійснюються за підтримки USAID, є сприяти НКРЕКП у досягненні цілей регуляторної діяльності, пов’язаних із впровадженням вимог Третього енергетичного пакету ЄС.

Програма технологій та управління у енергетиці 
Період реалізації програми: червень 2016 – грудень 2018 рр.

Програма має на меті сприяти оператору системи передачі електроенергії України – національній енергетичній компанії «Укренерго» – у здійсненні планування, статичного та динамічного аналізу діяльності системи завдяки отриманню відповідної технічної допомоги та участі у регіональних семінарах операторів систем передачі електроенергії. Вона також передбачає надання «Укренерго» технічної допомоги на підтримку інтеграції енергетичної системи України до європейської системи. 

Розвиток енергетичних ринків
Виконавець: Управління ООН з обслуговування проектів (UNOPS)
Період реалізації проекту: 8 лютого 2018 року – 8 лютого 2019 року

Проект «Розвиток енергетичних ринків» допомагає зміцненню енергетичної безпеки України на основі заходів, впроваджуваних за угодою про співпрацю з Управлінням ООН з обслуговування проектів (UNOPS), яка розрахована на один рік та має вартість 5 млн. дол. США. Проект сприятиме впровадженню закону про ринок електроенергії, а також надасть підтримку м. Києву у забезпеченні послуг централізованого теплопостачання.    

Last updated: August 31, 2018

Share This Page