Flag of Ukraine

Енергетика та енергетична безпека

Language: English | Ukrainian
Повість про два будинки: будинок ліворуч пройшов термомодернізацію завдяки проекту USAID.
Повість про два будинки: будинок ліворуч пройшов термомодернізацію завдяки проекту USAID; будинок праворуч і досі марно витрачає енергію.
Rachel Chilton

USAID відіграє провідну роль у впровадженні заходів допомоги, що мають знизити залежність України від імпорту енергоресурсів та скоротити викиди CO2 за рахунок зменшення втрат енергії у системах централізованого теплопостачання.

Програми Агентства у сфері енергетики сприяють покращенню енергоефективності економіки України та зниженню її залежності від імпорту енергоносіїв, яка нині перебуває на критичному рівні. У співпраці з лідерами України USAID працює над реформуванням муніципального сектору, який сьогодні є дуже енерговитратним; інструментом цього є зміцнення законодавчої, нормативної та інституційної бази з метою вдосконалення систем теплозабезпечення. Ще одним напрямом діяльності Агентства є допомога українській стороні у створенні системи соціального захисту, завдяки якій тепло має залишитися доступним для вразливих верств суспільства.

Поточні проекти:

Проект «Енергетична безпека»
«Тетра Тек, ЕС Інк.»
1 липня 2018 року – 30 червня 2023 року

Проект "Енергетична безпека" має допомогти Україні підвищити рівень її енергетичної безпеки. Сприяючи вдосконаленню нормативно-правового середовища діяльності енергетичного сектору та вищій надійності енергопостачання, USAID допоможе Україні досягти стійкого економічного розвитку на широкій суспільній основі як засобу забезпечення сталої демократії у державі.  Головним завданням діяльності проекту є допомога у створенні й розвитку механізмів вільного ринку у енергетиці. Підтримка діяльності основних інститутів цього сектору закладає основу для реалізації одного з основних елементів Стратегії співпраці USAID з Україною у сфері розвитку. Проект "Енергетична безпека" надасть допомогу Уряду України у забезпеченні надійного, стійкого та безпечного постачання енергії для громадян за доступного рівня її вартості, інтеграції до європейських енергетичних ринків шляхом надання допомоги основним інститутам і регулятору енергетичного сектору у дотриманні вимог законодавства ЄС (зокрема положень Третього енергопакету), у підвищенні рівня енергобезпеки завдяки створенню конкурентних ринків у електроенергетиці, постачанні природного газу та тепла, а також у нарощуванні обсягів наявних енергоресурсів за рахунок підтримки приватних інвестицій в освоєння та більше використання відновлюваних джерел енергії.   

Проект «Прозорість енергетичного сектору»
Виконавець: DiXi Group
1 лютого 2019 року – 31 грудня 2023 року

Проект «Прозорість енергетичного сектору» допомагає зміцненню енергетичної безпеки України шляхом скорочення можливостей для корупції у цьому секторі. До його завдань належать підвищення прозорості даних про діяльність енергетики, сприяння більшій самостійності публічних наглядових структур у здійсненні моніторингу та запобіганні корупції у енергетичному секторі, а також забезпечення споживачам власного голосу у сфері управління та регулювання енергетики. 

Програма «Регуляторна підтримка енергетичного сектору України» 
Програма здійснюється на базі партнерства між Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та Національною асоціацією членів комісій з регулювання комунальних підприємств США (NEURC). Це партнерство має сприяти НКРЕКП у вдосконаленні її спроможності до ефективного регулювання секторів електроенергетики та природнього газу в Україні на основі застосування кращої міжнародної практики та відповідного досвіду США для потреб реструктуризації ринку, яка повинна зробити його більш конкурентним і прозорим.  Ще одним завданням заходів допомоги з боку NARUC, які здійснюються за підтримки USAID, є сприяти НКРЕКП у досягненні цілей регуляторної діяльності, пов’язаних із впровадженням вимог Третього енергетичного пакету ЄС.

Програма технологій та управління у енергетиці 
Програма має на меті сприяти оператору системи передачі електроенергії України – національній енергетичній компанії «Укренерго» – у здійсненні планування, статичного та динамічного аналізу діяльності системи завдяки отриманню відповідної технічної допомоги та участі у регіональних семінарах операторів систем передачі електроенергії. Вона також передбачає надання «Укренерго» технічної допомоги на підтримку інтеграції енергетичної системи України до європейської системи. 

Last updated: September 21, 2020

Share This Page