Flag of Ukraine

Демократія, права людини та врядування

Language: English | Ukrainian

За рахунок підтримки прозорих і підзвітних процесів врядування, які передбачають широку участь громадян, USAID допомагає Україні стати більш демократичною країною. У співпраці з українським парламентом Агентство сприяє вдосконаленню законодавчих процесів, вищому рівню підзвітності влади, активнішій участі громадян у законодавчій діяльності та зміцненню верховенства права на основі підвищення рівня підзвітності та  незалежності судів. USAID допомагає створити основу для децентралізації влади, підвищити рівень підзвітності органів місцевого самоврядування, а також здійснює програми протидії торгівлі людьми та допомоги потерпілим від цієї злочинної діяльності.

Громадянське суспільство є критично важливим елементом забезпечення стійкої демократії в Україні, тож ще одним напрямом діяльності Агентства є допомога у підвищенні здатності громадських організацій спостерігати за діями влади, захищати права людини та забезпечувати громадянам власний голос у процесі прийняття державних рішень. Здійснюючи програми освіти та підготовки представників незалежних українських ЗМІ, USAID сприяє вдосконаленню професійного рівня журналістів, етичних стандартів роботи ЗМІ та їх здатності відслідковувати дії влади. Програми Агентства у сфері політичних процесів підтримують проведення вільних і справедливих виборів, та поряд з цим забезпечують вищий рівень підзвітності політичних партій і виборних посадовців перед їхніми виборцями.

Поточні проекти:

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ТА ПРАВА ЛЮДИНИ:

Проект «Нове правосуддя» (програма допомоги у реформуванні судової влади)
Виконавець: «Кемонікс Інтернешнл»
1 вересня 2016 року – 7 лютого 2021 року

https://newjustice.org.ua/uk/

На основі координації дій з українськими партнерами, іншими програмами американської державної допомоги, а також з міжнародними донорами, ця програма підтримуватиме заходи органів влади та громадських організацій з побудови незалежної, підзвітної, прозорої та ефективної судової системи, здатної забезпечити верховенство права та протидіяти корупції. Практична діяльність програми буде спрямована на зміцнення суддівської незалежності, підвищення рівня підзвітності та прозорості судової влади, впровадження верховенства права, вдосконалення механізмів судочинства та управління діяльністю судів, покращення якості юридичної освіти, а також на розширення доступу до правосуддя поряд з ширшим забезпеченням прав людини.

Проект «Реагування на порушення прав людини та забезпечення можливостей громадян і захисників прав людини» («Права людини в дії»)
Виконавець: Українська Гельсінська спілка з прав людини
30 вересня 2017 року – 30 вересня 2022 року

«Права людини в дії» - це перша окрема програма Місії USAID в Україні, присвячена питанням захисту прав людини. Вона має забезпечити реагування на порушення цих прав і надати захисникам прав людини додаткові можливості для їхньої діяльності за рахунок таких інструментів, як: 1) моніторинг дотримання прав людини, їх обстоювання та захист; 2) ведення стратегічних судових справ у сфері прав людини; 3) просвіта громадян у питаннях прав людини, а також надання їм додаткових можливостей та інструментів для захисту власних прав; 4) правова допомога людям, що постраждали від конфлікту.

Глобальна трудова програма: Україна
Виконавець: Американський центр міжнародної профспілкової солідарності (Центр солідарності)
лютий 2016 року – січень 2021 року 

Глобальна програма забезпечення прав трудящих допомагатиме зміцненню організацій трудящих та інших правозахисних об'єднань, як обстоюють робітничі права. Програма сприятиме доступу трудящих до правосуддя, забезпеченню рівних прав на працю для жінок і представників вразливих соціальних груп, а також розвитку спроможності та навичок, що дозволять скоротити кількість випадків торгівлі людьми та порушень прав трудящих. У співпраці з партнерами – профспілками, що діють у всіх регіонах України – програма спрямовує свою діяльність на розбудову потенціалу та лідерства на місцях, включаючи заходи з протидії корупції, а також забезпечення права на об'єднання у профспілкові організації для вимушених переселенців, трудових мігрантів та інвалідів.    

Боротьба з торгівлею людьми
Виконавець: Міжнародна організація з міграції
20 липня 2004 року – 1 січня 2023 року

www.iom.int

Мета цього проекту полягає у скороченні обсягів торгівлі людьми в Україні шляхом поступової передачі послуг потерпілим (реєстрація, направлення, реінтеграційна допомога) під повну оруду української сторони. Діяльність проекту передбачає заходи зі зміцнення національного механізму взаємодії установ, задіяних у справі допомоги потерпілим від торгівлі людьми, розширення участі громадських організацій-надавачів допомоги у діяльності цього механізму, а також сприяння поступовому підвищенню обсягів державного фінансування заходів на протидію торгівлі людьми. Ще одним завданням проекту є надання економічних можливостей внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та підвищення їх соціального добробуту з метою реагування на наслідки конфлікту, що нині триває в Україні та є одним з основоположних чинників торгівлі людьми. 

РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА:

Програма сприяння малим проектам
Виконавець: Корпус миру США
1 жовтня 2018 року – 30 вересня 2023 року

Програма сприяння малим проектам – це спільна програма USAID та Корпусу миру США, спрямована на розвиток потенціалу місцевих громад і організацій.

Мета програми – забезпечити стимули та підтримку у втіленні заходів самодопомоги на рівні місцевих громад і спільнот, надаючи невеликі обсяги фінансування для реалізації проектів, які здатні принести негайні результати. Ще одне її завдання полягає у розвитку фахових навичок, які допоможуть місцевим лідерам вдосконалити процеси розробки та втілення проектів зі сталого розвитку місцевих громад.

Програма сприяє впровадженню ефективних проектів сталого розвитку у низці секторів – від охорони здоров'я до сільського господарства та розвитку малого бізнесу. У її рамках волонтери Корпусу миру надають допомогу у розробці й впровадженні малих проектів за ініціативою місцевих громад за такими напрямами, як охорона здоров'я, санітарія та гігієна, базова освіта (у т.ч. позашкільні освітні заходи для молоді, програми просвіти у співпраці з жіночими організаціями або розраховані на представників вразливих соціальних груп), розвиток аграрного сектору та інших галузей економіки, екологія, громадська просвіта та розвиток демократії. 

Секторальна підтримка громадянського суспільства в Україні
Виконавець: Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину «Єднання» як основний виконавець у складі консорціуму з Українським центром незалежних політичних досліджень (УЦНПД) та Центром демократії та верховенства права (CEDEM)
1 жовтня 2019 року – 30 вересня 2024 року

Програма секторальної підтримки громадянського суспільства в Україні спрямована на поліпшення суспільно-політичного середовища діяльності громадянського суспільства, на зміцнення потенціалу організацій громадянського суспільства (ОГС) до автономного забезпечення своєї роботи та на підвищення загального рівня самостійності громадського сектору в Україні. Вона ставить перед собою три завдання: 1) зміцнити здатність ОГС до автономного забезпечення свого сталого існування та діяльності; 2) підтримувати розвиток сприятливого правового середовища для діяльності громадянського суспільства; 3) заохочувати більші обсяги досліджень і навчання з метою кращого розуміння викликів, які існують на секторальному рівні, використання наявних можливостей та оптимальної практики.  Аби сприяти вищому рівню сталості й самостійності ОГС, ця програма, розрахована на п'ять років, надаватиме допомогу широкій низці ОГС і громадських об'єднань по всій території України на основі визначених потреб у тих напрямах, що розглядаються як критично важливі для забезпечення їхньої довготермінової сталої роботи. Програма передбачає дії, що мають сприяти розширенню заходів ОГС у сферах моніторингу та адвокації на підтримку більш досконалого нормативно-правового забезпечення повсякденної діяльності громадянського суспільства, кращої обізнаності з новими законодавчими положеннями, а також забезпечення достатнього рівня юридичної допомоги громадським активістам та організаціям.

РОЗВИТОК ЗМІ:

Медіа програма в Україні
Виконавець: МГО «Інтерньюз»
1 жовтня 2018 року – 30 вересня 2023 року
http://internews.in.ua

Медіа-програма USAID має посилити роль медіа у демократичних процесах в Україні, сприяти більш якісному висвітленню новин, розширенню доступу громадян до якісної інформації з метою протидії зловмисному впливу та для підтримки європейської інтеграції України. Загальна вартість програми, розрахованої на п'ять років, становить 35 млн. дол. США, з яких 50% чи більше складатимуть субгранти на адресу українських організацій у різних регіонах країни.   Медіа-програма ставить перед собою такі основні завдання: (1) збільшити обсяги виробництва якісного, змістовного, цікавого медіа-контенту по всій території України, передусім у східних і південних регіонах; (2) сприяти зростанню суспільного попиту на якісну інформацію; (3) допомогти впровадженню критично важливих медіа-реформ; (4) сприяти зміцненню та забезпеченню сталої діяльності організацій медіа-сектору і процесів його розвитку.   

ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС:

Місцеве спостереження за політичними процесами в Україні
Виконавець: Всеукраїнська громадська організація «Громадянська мережа ОПОРА»
1 січня 2014 року – 31 грудня 2020 року

www.oporaua.org/

Проект має на меті сприяти вдосконаленню виборчих процесів в Україні та їх нормативно-правової бази, аби вони краще відображали волю українського народу. До шляхів досягнення цієї мети належать: підвищення рівня доброчесності при проведенні виборів завдяки внутрішньому спостереженню, допомога у розробці й впровадженні відповідних нормативно-правових актів, які повинні бути прозорими, забезпечувати залучення якнайширших верств суспільства та відповідати європейським стандартам, а також вдосконалення організаційно-технічного потенціалу Громадянської мережі ОПОРА.

Програма "Відповідальна та підзвітна політика в Україні"
Виконавець: Консорціум зі зміцнення виборчого та політичного процесу (СЕРРS)
1 квітня 2016 року – 31 березня 2020 року

Програма USAID «Відповідальна та підзвітна політика в Україні» підтримує впровадження політичних процесів, які забезпечують більш представницьке, прозоре  та підзвітне врядування. До головних напрямів її діяльності належать сприяння більшій підзвітності та інклюзивності у роботі політичних партій на національному рівні, підвищення здатності політичних партій і державних посадовців представляти інтереси громадян на місцевому рівні, а також формування сприятливого середовища для політичної конкуренції.  Програма надає рівну підтримку широкій низці демократичних партій за дотримання принципу територіальної рівноваги у масштабах країни. У визначених регіонах вона допомагатиме виборним учасникам політичного процесу на місцях краще усвідомлювати та реагувати на потреби громадян, а також сприятиме вдосконаленню навичок української молоді у сферах лідерства та політичної діяльності. Ще одним напрямом діяльності програми стане підтримка багаторівневого діалогу з національних питань реформи на теренах місцевих громад. Вона сприятиме підвищенню ролі громадянського суспільства у розробці та впровадженні нових положень виборчого законодавства, та забезпечить технічну допомогу Центральній виборчій комісії (ЦВК) – передусім у справі навчання членів виборчих комісій. Програма розроблятиме матеріали з просвіти виборців, та спільно з ЦВК працюватиме над тим, щоб підвищити рівень інформованості громадян про нові норми виборчого процесу. Її виконавцями є організації «Національний демократичний інститут» (НДІ), «Міжнародний республіканський інститут» (МРІ) та «Міжнародна фундація виборчих систем» (IFES).

ВРЯДУВАННЯ:

Проект «Демократичне врядування у Східній Україні»
Виконавець: «Кемонікс Інтернешнл»
жовтень 2018 року – вересень 2023 року

Розрахований на п'ять років проект «Демократичне врядування у Східній Україні» має сприяти зростанню суспільної впевненості та довіри між громадянами та органами влади на сході країни, що стане одним із інструментів досягнення ширшої мети USAID у сфері розвитку, а саме пом’якшення наслідків російської агресії проти України. До основних завдань проекту належать розширення участі громадян у процесах спільного вирішення питань на рівні місцевих громад, підвищення ефективності надання державних послуг на сучасному рівні, інтеграція відокремлених, маргіналізованих та ізольованих спільнот, краще розуміння ключових реформ і зростання довіри до них з боку громадян, а також сприяння різним формам активної участі громадян у суспільному житті на основі інклюзивних і демократичних громадянських цінностей.

RADА: підзвітність, відповідальність, демократичність
Виконавець: Фонд «Східна Європа»
25 листопада 2013 року – 30 червня 2020 року

Програма RADA має сприяти подальшому зміцненню дієвої і незалежної законодавчої влади в Україні та ширшій участі громадян у процесах розробки державної політики. До конкретних завдань програми належать допомога народним депутатам у розбудові відносин з виборцями та вдосконаленні своїх представницьких функцій, розширення заходів громадської просвіти та моніторингу діяльності народних депутатів, що має забезпечити їхню кращу підзвітність, а також сприяння вищому рівню незалежності парламенту за рахунок більш досконалого дотримання норм його діяльності.

Стратегія для розвитку місцевого самоврядування в Україні (PULSE)
Виконавець: Асоціація міст України
14 грудня 2015 року – 13 грудня 2020 року

Метою проекту є зміцнення місцевого самоврядування, поглиблення демократії, покращення умов для розвитку територіальних громад та забезпечення стабільності. Він допомагає Урядові України та місцевим органам влади започаткувати й впровадити раціональні підходи до здійснення децентралізації, починаючи з законодавства, що забезпечує цей процес, з врахуванням думок та пропозицій місцевої влади, а також на основі збільшення ресурсів і потенціалу органів місцевого самоврядування.

Проект «Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності» (ДОБРЕ)
Виконавець: «Глобал Ком’юнітіз»
8 червня 2016 року – 7 червня 2021 року

Проект DOBRE надає комплексну допомогу місцевим громадам за рахунок підвищення ефективності дій місцевої влади, її відповідального ставлення до потреб громадян, здатності надавати їм реальні послуги та швидко впроваджувати реформи у ключових сферах економічного й суспільного життя. Він є одним з елементів узгодженого пакету міжнародної донорської допомоги Урядові України у здійсненні загальнонаціональної реформи децентралізації та забезпечення успіху нових об'єднаних громад.   

Проект DOBRE має два основні завдання: (1) сприяти розбудові потенціалу об'єднаних громад до виконання їхніх функцій та забезпечення високоякісних послуг місцевим мешканцям; (2) розширення участі членів місцевих громад та організацій громадянського суспільства у процесі прийняття рішень місцевої влади, а також забезпечення підзвітності місцевих посадовців перед громадою на основі спостереження та громадського контролю.

ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ:

Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах
Виконавець: Фонд "Євразія"
4 серпня 2016 року – 8 березня 2021 року

Цей антикорупційний проект, загальна вартість якого складає 19 млн. доларів США, розрахований на п'ять років та фінансується USAID спільно з Департаментом міжнародного розвитку Уряду Великої Британії (UK aid). Проект має на меті скоротити можливості для корупції у державному секторі за рахунок використання інструментів  електронного врядування, а також сприяти долученню громадян до антикорупційних заходів. До проекту входять три основні елементи: підготовка державних службовців до використання автоматизованих процедур державних закупівель, що дозволить знизити рівень корупції за рахунок уникнення службових зловживань, забезпечення прозорості та підзвітності; ініціатива з відкритості даних, яка передбачає розповсюдження доступної, послідовної інформації у стандартизованому вигляді з метою забезпечення громадського, міжвідомчого та міжнародного контролю; платформа електронних послуг, яка забезпечує надання державних послуг у безпечному та зручному для користувача форматі. 

Програма «Програма сприяння активності громадян “ДОЛУЧАЙСЯ”
Виконавець: «ПАКТ, Інк.»
1 жовтня 2016 року – 30 вересня 2021 року

Програма «Підвищення сприяння активності громадян» (Enhance Non-Governmental Actors and Grassroots Engagement – ENGAGE) є одним з ключових заходів USAID та має на меті сприяти кращій інформованості й активнішій участі суспільства у громадських діях на національному, регіональному та місцевому рівні.  До основних завдань програми належать такі: (1) вдосконалення громадської просвіти; (2) підтримка діяльності громадських коаліцій та ініціатив на національному, регіональному та місцевому рівні; (3) поліпшення організаційного потенціалу громадських організацій-партнерів програми; (4) сприяння довготерміновій сталій участі громадян у здійсненні демократичних реформ.  Програма розрахована на п'ять років та повинна забезпечити фінансування, заходи з розвитку потенціалу та налагодження контактів і співпраці між громадянами, громадськими організаціями та коаліціями у найважливіших сферах демократичних реформ з особливим наголосом на антикорупційну діяльність. Програма  ENGAGE має розвинути здобутки попереднього проекту USAID у галузі зміцнення громадянського суспільства – UNITER («Об'єднуємося заради реформ»), який допомагав українським організаціям громадянського суспільства краще представляти інтереси громадян і сприяти впровадженню реформ завдяки більш ефективній правозахисній діяльності, моніторингу та громадській активності.

Проект «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія»
Виконавець: Management Systems International
14 червня 2017 року – 13 червня 2022 року

Проект «Підтримка діяльності провідних антикорупційних організацій» спрямований на зниження рівня корупції та підвищення підзвітності та прозорості у діяльності органів влади в Україні. Проектна діяльність передбачає досягнення трьох цілей: 1) розширення повноважень урядових інституцій у заходах з подолання корупції; 2) посилення громадської підтримки та залучення громадян до заходів з подолання корупції; та 3) унеможливлення суспільної терпимості до проявів корупції.

Last updated: September 21, 2020

Share This Page