Flag of Ukraine

Сільське господарство

Language: English | Ukrainian
USAID допомагає Україні у розвитку її аграрного потенціалу.
USAID допомагає Україні у розвитку її аграрного потенціалу. Зі своїми родючими ґрунтами та значними площами орних земель, країна здатна зробити суттєвий внесок до продовольчого забезпечення світу.
Руслан Тормосов

Сьогодні понад мільярд людей на нашій планеті страждають від хронічного голоду. Без значного збільшення обсягів продовольчого забезпечення у світі, можна очікувати, що кількість людей, невпевнених у тому, чи буде у них завтра їжа, лише зростатиме. Потужний сільськогосподарський потенціал України здатний допомогти нагодувати світ, який, за оцінками ООН, у 2050 році потребуватиме на 70% більше харчів, аніж сьогодні. USAID допомагає Україні повернути собі статус житниці нашої планети та активізувати ті рушійні сили, що мають стати запорукою економічного зростання на широкій суспільній базі. До основних напрямів цієї допомоги належать формування сталого, ринково орієнтованого стратегічного середовища, розвиток механізмів фінансового забезпечення аграрного сектору, а також розбудова більш ефективної інфраструктури ринку для потреб малих та середніх виробників. Агентство сприяє впровадженню ефективної державної політики у сфері сільського господарства та майнових прав, отриманню українськими підприємствами доступу до міжнародних ринків, а також впровадженню механізмів фінансування для потреб малих і середніх с/г виробників.

Поточні проекти:

Вода для сільськогосподарського сектору
Інститут розвитку аграрних ринків (AMDI)
22 січня 2015 року – 20 квітня 2017 року
http://www.amdi.org.ua/uk.html

Метою цього дворічного проекту USAID є відновлення інфраструктури систем водопостачання з метою поліпшення водопостачання для сільського населення та сільськогосподарського виробництва у вибраних громадах Херсонської області. Проект спрямовано на підвищення потенціалу пілотних громад для нарощування виробництва та підвищення врожайності високорентабельних культур; мобілізацію та залучення місцевих громад до управління водними ресурсами; забезпечення доступу до поліпшеної інфраструктури водопостачання, що є громадською власністю; створення стійкої власності громади на використання та управління стабільними поставками водних ресурсів (кооператив, що управляє водними ресурсами як член державно-приватного партнерства); розробку та реалізацію механізмів сталого фінансування систем водопостачання, які можна буде поширювати на інші господарства.

Проект «Ініціатива з аграрного партнерства»
Період реалізації: 2015 – червень 2017 рр.

Проект «Ініціатива з аграрного партнерства» є одним з елементів програми «Партнерство заради інновацій», яка, у свою чергу, є складовою частиною ініціативи Уряду США «Нагодуємо майбутнє» (Feed the Future). Проект співпрацює з приватним аграрним бізнесом у розробці та спільному фінансуванні заходів для подолання тих проблем, що вже тривалий час стоять на заваді розвитку українського аграрного сектору. Він спрямований на виконання одного з визначених завдань діяльності Місії USAID в Україні, що полягає у підвищенні продуктивності малих і середніх сільськогосподарських підприємств. При тому, що обсяг фінансування проекту з боку USAID складає 4,1 млн. доларів США, йому вже вдалося залучити додаткові кошти на суму 10 млн. дол. на основі надання грантів аграрним компаніям-партнерам: ТОВ «Байєр» спільно з Міжнародною фінансовою корпорацією, компанії «Данон Україна» спільно з Міжнародним благодійним фондом «Добробут громад», компанії «Агробонус» та ТОВ «Агріко Україна».

Проект «Підтримка розвитку сільського господарства та сільських територій»
Виконавець: «Кемонікс Інтернешнл»
Період реалізації: 7 серпня 2016 року – 3 липня 2020 року

Проект спрямований на підтримку стійкого економічного зростання на широкій суспільній базі на основі підвищення конкурентоздатності та якості управління у аграрному секторі з залученням до нього ширшого спектру учасників економічної діяльності, що дасть змогу забезпечити належні джерела доходів для мешканців сільських територій. Він сприятиме формуванню кращих умов для діяльності малих і середніх аграрних підприємств (МСП) завдяки зміцненню потенціалу Міністерства аграрної політики України до реалізації реформ на рівні сектору, створенню прозорих нормативно-правових засад функціонування ринку землі, а також впровадженню реформ, що дозволять залучити кошти до модернізації систем зрошення земель. Проект сприятиме зростанню конкурентоздатності аграрного сектору, надаючи допомогу аграрним МСП у впровадженні міжнародних стандартів якості та безпечності продукції. Ще одним завданням проекту є підтримка розвитку сільських територій на основі розширення можливостей громадян для працевлаштування й отримання доходів, а також надання допомоги визначеним територіальним громадам у розробці реальних стратегій розвитку місцевої економіки, що стимулюватимуть її зростання.  

Проект «Кредитні ресурси для сільськогосподарських виробників»
Виконавець: VEGA
Період реалізації: 25 серпня 2016 року – 24 серпня 2020 року

Проект спрямований на підтримку стійкого економічного зростання на широкій суспільній базі завдяки розбудові спроможності українських кредитних спілок до розширеного кредитування с/г виробників, що дозволить створити нові робочі місця для мешканців сільських територій та поліпшити їхні можливості для отримання доходів. Проект сприятиме формуванню нормативно-правового середовища для зміцнення кредитних спілок як небанківських установ-надавачів фінансових послуг. Він допоможе розвинути потенціал двох загальнонаціональних асоціацій кредитних спілок до розробки досконаліших стратегічних заходів та надання більш якісних послуг тим спілкам, які входять до цих об'єднань. Проект також допоможе кредитним спілкам розширити портфель с/г кредитів та водночас забезпечити своєчасне кредитування своїх членів.  Для того, щоб допомогти кредитним спілкам усунути обмеження у сфері ліквідності, проект впроваджуватиме рішення, які забезпечують мобілізацію заощаджень та доступ до зовнішніх джерел капіталу на прийнятних умовах.  Проект також надаватиме допомогу п'яти кредитним спілкам у використанні вже діючого механізму портфельних гарантій за програмою USAID «Кредити для розвитку».   

Last updated: January 27, 2017

Share This Page