Flag of Ukraine

Сільське господарство

Мова: English | Ukrainian

Speeches Shim

Сьогодні понад мільярд людей на нашій планеті страждають від хронічного голоду. Без значного збільшення обсягів продовольчого забезпечення у світі, можна очікувати, що кількість людей, невпевнених у тому, чи буде у них завтра їжа, лише зростатиме. Потужний сільськогосподарський потенціал України здатний допомогти нагодувати світ, який, за оцінками ООН, у 2050 році потребуватиме на 70% більше харчів, аніж сьогодні. USAID допомагає Україні повернути собі статус житниці нашої планети та активізувати ті рушійні сили, що мають стати запорукою економічного зростання на широкій суспільній базі. До основних напрямів цієї допомоги належать формування сталого, ринково орієнтованого стратегічного середовища, розвиток механізмів фінансового забезпечення аграрного сектору, а також розбудова більш ефективної інфраструктури ринку для потреб малих та середніх виробників. Агентство сприяє впровадженню ефективної державної політики у сфері сільського господарства та майнових прав, отриманню українськими підприємствами доступу до міжнародних ринків, а також впровадженню механізмів фінансування для потреб малих і середніх с/г виробників.

Поточні проекти:

Проект «Кредитні ресурси для сільськогосподарських виробників»
Період реалізації: 25 серпня 2016 року – 31 березня 2023 року

Проект спрямований на підтримку стійкого економічного зростання на широкій суспільній базі завдяки розбудові спроможності українських кредитних спілок до розширеного кредитування с/г виробників, що дозволить створити нові робочі місця для мешканців сільських територій та поліпшити їхні можливості для отримання доходів. Проект сприятиме формуванню нормативно-правового середовища для зміцнення кредитних спілок як небанківських установ-надавачів фінансових послуг. Він допоможе розвинути потенціал двох загальнонаціональних асоціацій кредитних спілок до розробки досконаліших стратегічних заходів та надання більш якісних послуг тим спілкам, які входять до цих об'єднань. Проект також допоможе кредитним спілкам розширити портфель с/г кредитів та водночас забезпечити своєчасне кредитування своїх членів.  Для того, щоб допомогти кредитним спілкам усунути обмеження у сфері ліквідності, проект впроваджуватиме рішення, які забезпечують мобілізацію заощаджень та доступ до зовнішніх джерел капіталу на прийнятних умовах.  Проект також надаватиме допомогу п'яти кредитним спілкам у використанні вже діючого механізму портфельних гарантій за програмою USAID «Кредити для розвитку».    

Проект «Аграрний розвиток» (АГРО)
Період реалізації: 15 листопада 2019 року – 14
листопада 2024 року

Мета проекту АГРО полягає у прискоренні економічного розвитку тих сільських територіальних громад України, які відчувають найбільшу потребу у зростанні економіки. Основою цього розвитку має стати аграрний сектор з досконалішими механізмами управління, що заохочують більш продуктивну, сучасну та прибуткову діяльність мікро-,  малих і середніх с/г виробників, які є успішно інтегрованими до конкурентних ринків в Україні та за її межами. На макрорівні, результатами проекту стануть: 1) зростання доходів малих і середніх підприємств (МСП) агросектору; 2) розширення доступу аграрних МСП до фінансових ресурсів; 3) створення справедливого та прозорого ринку земель с/г призначення (земельна реформа); 4) зниження корупції в аграрному секторі.    

Last updated: November 01, 2022

Share This Page