Transforming Lives

Every day, all over the world, USAID brings peace to those who endure violence, health to those who struggle with sickness, and prosperity to those who live in poverty. It is these individuals — these uncounted thousands of lives — that are the true measure of USAID’s successes and the true face of USAID's programs.

Na zahtev USAID-ovog Programa za Jačanje Pravosudnog Sistema, 16 diplomiranih studenata pravnog fakulteta je dobilo priliku da radi zajedno sa sudijama, na pozicijama strućnih saradnik u Kosovskim sudovima, kako bi pomogli u sprovodjenju istraživanja, sastavljanju odluka i kretanju predmeta kroz sistem. Zauzvrat, sudije služe kao mentori budučim radnicima pravosuđa, dok istovremeno dobijaju značajnu pomoč od mladih stručnjaka u završavanju višegodišnjih predmeta.

Me kërkesën e Programit të USAID-it për Fuqizimin e Drejtësisë në Kosovë, 16 të diplomuarve nga fakulteti juridik u është dhënë mundësia që të punojnë në krah të gjyqtarëve si bashkëpunëtorë profesionalë në gjykatat e Kosovës duke ndihmuar në realizimin e hulumtimeve, përpilimin e vendimeve dhe përcjelljen e lëndëve përgjatë sistemit. Me këtë rast, gjyqtarët shërbejnë si mentorë për valën e ardhshme të punonjësve gjyqësorë ndërkohë që nga këta profesionistë të rinj pranojnë ndihmë tejet të rëndësishme në mbylljen e lëndëve disa-vjeçare.

The livestock export industry is an essential component of the Somali agricultural sector, accounting for 80 percent of Somalia’s exports. In 2015 alone, traders earned $384 million in livestock exports, and the industry witnessed an annual growth of 6 percent.

Thirty years ago, families in Mozambique’s village of Nhantumbi could rely on regular rainfall to cultivate their crops and feed their families. Since then, unpredictable rains, deforestation and unsustainable agricultural practices have caused a steep decline in productivity in Nhantumbi and neighboring villages.

In Mali’s rural community of Tienfala, the emergency evacuation and referral system was not functioning, due in part to poor financial management. In most cases, no funding was available for emergency transport to health facilities for women developing problems during pregnancy or childbirth.

Tucked away at the back of the Caribbean Christian Center for the Deaf in Kingston, Jamaica, sits the quaint E3 Café, home of Deaf Can! Coffee. With a megawatt smile and warm welcome, 21-year-old Fabian Jackson eagerly greets his customers and directs them to a board with instructions on how to order coffee.

After founding the Sahib Zaman Carpet Manufacturer Co. in Kabul in 2008, they found their success hampered by the poor availability of wool yarn. Unable to invest in more spinning machines to employ more spinners, the company had no choice but to rely on costly, low-quality wool yarn imported from Pakistan.

Wildlife crime is on the rise throughout sub-Saharan Africa and, with over 20 national parks and 34 game management areas, Zambia is not immune. Accounting for over 7 percent of the country’s gross domestic product, Zambia’s tourism industry is under threat from poaching and illegal wildlife trafficking.

Avgust 2017 – Trimor Hiseni, 27-godišnjak koji je inače gradsko dete, nikada nije ni sanjao da će jednog dana postati uspešni poljoprivrednik uzgajivač malina i inspiracija mladim ljudima na Kosovu.

U proleće 2016. godine, koristeći sopstvena sredstva, kupio je 24.000 sadnica maline vrhunskog kvaliteta i zasadio ih na 3 hektara zemlje, koje je iznajmio. Njegova ideja da započne biznis u poljoprivredi i investira u uzgoju malina došla je kao rezultat ispitivanja i razgovora sa već postojećim uzgajivačima.

Pages

Last updated: September 19, 2017