Fact Sheets

CGCS invests in labor-intensive urban clean-up, repair, beautification, and basic solid-waste management activities. CGCS improves the well-being of citizens and urban environmental quality, increases trust between citizens and municipalities, and strengthens government legitimacy. It also provides an economic stimulus to some of the poorest households in partner municipalities.

Бул долбоордун алкагында, студенттерди муктаждыктарына жана окуудагы жетишкендиктерине жараша стипендиялар менен камсыз кылуу, студенттер менен профессордук-окутуучулук курамдын илимий изилдөө дараметин күчөтүү жана Борбор Азиядагы Америка Университетинин (БААУ) “Бизнести башкаруу” программасына эл аралык аккредитацияны алуу максаттарын көздөп, АКШ Эл аралык өнүктүрүү агенттиги (USAID) БААУ менен кызматташтыкты ишке ашырууда.

В рамках проекта «Построим будущее вместе!», USAID поддерживает Американский университет в Центральной Азии (АУЦА) в предоставлении стипендий талантливым и нуждающимся студентам, усилении исследовательского потенциала преподавателей и студентов, и международной аккредитации программы «Управление бизнесом».

“Медиа-К” долбоору, АКШнын Эл аралык өнүктүрүү боюнча агенттигинин (USAID) колдоосу менен, FHI360 жана Кыргызстандагы Интерньюс менен өнөктөштүктө ишке ашырып жатат. Бул долбоор айрым ММКларга ар тараптуу колдоону көрсөтөт, жогорку сапаттуу жергиликтүү контентти өндүрүүгө чакан гранттарды уюштуруп турат, журналистика боюнча тренингдерди өткөрөт,  медиа коомчулукту жылдык конференцияда бириктирет, пипилметрия деген телеаудиториянын көлөмүн өлчөөчү системасын өнүктүрүү мүмкүнчүлүгү боюнча иш жүргүзөт, ошондой эле жергиликтүү уюмдардын медиа чөйрөдөгу негизги реформаларын коргоо иш аракеттерин колдойт.

Медиа-К – трехлетний проект, запущенный в октябре 2017 года при финансовой поддержке USAID и реализуемый Internews и FHI 360. Проект предоставляет разностороннюю поддержку отобранным СМИ, выдает малые гранты на производство высококачественного местного контента, проводит тренинги для журналистов, объединяет медиасообщество, проводя ежегодные конференции, содействует запуску медиаизмерений аудитории и поддерживает усилия местных организаций по адвокации ключевых реформ в медиасфере.

Программа направлена на повышение доверия общества к судебной системе как независимой ветви власти, которая защищает права граждан и поддерживает верховенство закона в Кыргызской Республике.

Программа Кыргыз Республикасында жарандардын укуктарын коргогон жана укук үстөмдүгүн колдогон бийликтин көз карандысыз бутагы катары коомчулуктун сот тутумуна ишенимин көтөрүүгө багытталган.

USAID partner WFP reaches more than 1 million people in Mozambique with food and nutrition assistance. Zimbabwean President Mnangagwa launches $614 million appeal to fund recovery activities. Road access in Malawi improves, while authorities continue to repair key infrastructure used for the delivery of humanitarian assistance.

More than 63,300 people displaced by fighting between Syrian Democratic Forces (SDF) and Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) elements in Dayr az Zawr Governorate arrived at Al Hasakah Governorate’s Al Hol camp from December 4–March 31, bringing the camp’s total population to more than 73,000 people, according to the UN. Many individuals arrived at the camp in poor health; nearly 210 people had died while transiting to Al Hol or shortly after arriving at the camp as of March 21, the UN reports.

On April 10, U.S. Vice President Michael R. Pence announced nearly $61 million in additional U.S. Government (USG) assistance in response to the Venezuela regional crisis. The assistance includes $13.3 million from USAID/OFDA, $16.2 million from USAID/FFP, and $31.4 million from State/PRM to address needs throughout the region. Vice President Pence made the announcement during a convening of the UN Security Council to discuss the worsening humanitarian crisis in Venezuela.

Pages

Last updated: July 18, 2019

Share This Page