Fact Sheets

On September 23, U.S. Secretary of State Michael R. Pompeo announced nearly $119 million in additional U.S. Government (USG) humanitarian funding to support efforts to respond to the Venezuela regional crisis, including inside of Venezuela. The funding—comprising more than $78.8 million from State/PRM, nearly $21.3 million from USAID/FFP, and more than $18.6 million from USAID/OFDA—will enable non-governmental organization (NGO), public international organization (PIO), and UN partners to continue providing critical multi-sector support to vulnerable populations.

USAID recently contributed $7.5 million to Samaritan’s Purse to support health, shelter, and water, sanitation, and hygiene (WASH) projects in The Bahamas’ Abaco and Grand Bahama islands, which experienced widespread destruction due to Hurricane Dorian. Samaritan’s Purse established a field hospital in Grand Bahama and is delivering critical health services to more than 100 patients daily, as well as providing access to safe drinking water for affected populations on the islands.

USAID đang hỗ trợ các nỗ lực hiện đại hóa hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam. Thông qua hợp tác với Chính phủ Việt Nam và khu vực tư nhân nhằm giúp một số trường đại học hàng đầu của Việt Nam cải tiến giáo trình và phương pháp giảng dạy, các trường này sẽ có vai trò là các hình mẫu cho một hệ thống giáo dục đại học thế kỷ 21. Mục tiêu là giúp đào tạo đội ngũ sinh viên ra trường có tay nghề, đủ kỹ năng cần thiết để sẵn sàng làm việc và cạnh tranh trong môi trường toàn cầu hóa ngày càng cao. Các dự án hỗ trợ của USAID trong lĩnh vực giáo dục đại học đã có tác động tới trên 30.000 sinh viên và tập trung vào 3 lĩnh vực mà Chính phủ Việt Nam xác định là ưu tiên: 1) Công nghệ và kỹ thuật; 2) Y tế; và 3) Giáo dục khai phóng.

USAID is supporting Vietnam’s efforts to modernize its higher education system. By partnering with the Government of Vietnam as well as the private sector to help some of the country’s leading universities reform their curriculum and teaching practices, these institutions will serve as models for a 21st century system of higher education. The goal is to produce trained, job-ready graduates that have the skills necessary to compete in an increasingly global market.

USAID bắt đầu hỗ trợ các chương trình phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam từ giữa thập niên 90. Tháng 6/2004, ngân sách phòng, chống HIV/AIDS cho Việt Nam tăng lên trong khuôn khổ Kế hoạch Cứu trợ Khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về phòng chống HIV/AIDS (PEPFAR). USAID phối hợp cùng và thông qua Chính phủ Việt Nam ở cấp trung ương, cấp tỉnh và huyện để hỗ trợ các mục tiêu được xác định trong Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS. Cùng với các tổ chức xã hội dân sự và tổ chức phi chính phủ, USAID giúp kiểm soát đại dịch thông qua các hoạt động dự phòng, chăm sóc và điều trị, đồng thời vận động chính sách nhằm nâng cao tính bền vững, tăng khả năng tiếp cận và chất lượng của các dịch vụ và củng cố toàn diện hệ thống y tế.

The United States Agency for International Development (USAID) began supporting HIV/AIDS programs in Vietnam in the mid-1990s. In June 2004, HIV/AIDS funding to Vietnam was increased under the U.S. President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR). USAID works in collaboration with and through the Government of Vietnam at the national, provincial and district levels in support of goals identified in the National HIV/AIDS Strategy. Together with civil society and non-governmental organizations, USAID helps to achieve epidemic control by delivering prevention, care and treatment services, and advocating for policies that will improve sustainability, improve access to quality of HIV/AIDS services, and strengthen the overall health system.

On September 22, Prime Minister (PM) of The Bahamas Hubert Minnis announced the creation of the Ministry of Disaster Preparedness, Management, and Reconstruction. The new government agency will oversee early recovery efforts on The Bahamas’ Abaco and Grand Bahama islands, which sustained extensive damage due to Hurricane Dorian.

Các chương trình hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương của USAID tập trung vào các dịch vụ cho người khuyết tật, các nhóm có nguy cơ nhiễm HIV cao, người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT), người Việt Nam bị ảnh hưởng bởi thiên tai, người dân tộc thiểu số và những người nghèo cùng cực.

USAID’s programs to assist vulnerable groups focus on services for persons with disabilities; key populations at high risk of HIV infection; lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) communities; Vietnamese people affected by disasters; minorities; and the extremely poor.

Do hầu hết các mối đe dọa bệnh truyền nhiễm mới nổi đều phát sinh trong mối quan hệ giữa con người và động vật, USAID hợp tác với các phòng xét nghiệm thú y và y tế công cộng nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn và năng lực chẩn đoán, cải thiện chất lượng an ninh và an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm và tăng cường công tác đảm bảo chất lượng.

Pages

Last updated: January 17, 2020

Share This Page