БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ
Під час проведення виставки «Містечко USAID», представниця Альянсу USETI надає консультації майбутнім абітурієнтам з питань ЗНО. Стандартизоване тестування при вступі до вишів вже показало себе як дієвий засіб зниження корупції.
 
СИТУАЦІЯ

Влада та суспільство України визнають, що високий рівень корупції став суттєвою перепоною на шляху економічного, політичного та соціального розвитку країни.

У Індексі сприйняття корупції за 2014 рік, підготованому організацією «Трансперенсі Інтернешнл», Україна обіймає 142 місце зі 175 країн – поряд з такими державами, як Нігерія, Центральноафриканська республіка та Папуа-Нова Гвінея.

СВІДЧЕННЯ УСПІХУ

  • Зміцнено організаційний потенціал понад 200 структур громадянського суспільства України
  • ЗМІ, які є партнерами програм USAID, провели 230 глибинних журналістських розслідувань
  • Відбулося посилення громадського контролю та розширення участі громадян у формуванні цін на енергоресурси та розвитку об’єктів енергетичної інфраструктури
  • Впроваджено жорсткіші вимоги щодо звітності та розкриття фінансової інформації
  • Надано допомогу визначеним територіальним громадам у розробці прозорих бюджетних процесів
  • Близько 1,6 млн. молодих громадян України стали студентами завдяки власним знанням та рівню підготовки, відображеному у результатах зовнішнього незалежного оцінювання – а не родинним зв’язкам чи можливості заплатити за вступ до вишу.

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД

У Індексі сприйняття корупції за 2014 рік, підготованому організацією «Трансперенсі Інтернешнл», Україна обіймає 142 місце зі 175 країн – поряд з такими державами, як Коморські острови та Уганда. USAID сприяє боротьбі з корупцією в Україні в рамках реалізації цілої низки програм - у т.ч. у таких сферах, як сприяння зовнішньому незалежному оцінюванню знань, допомога у сфері децентралізації влади, реформуванні фінансової системи територіальних громад та здійсненні судової реформи.

USAID допомагає протидіяти корупції в Україні шляхом підтримки відповідних ініціатив у сфері державної політики, а також сприяння більшій прозорості та підзвітності влади на місцевому і загальнодержавному рівні.

ВІДКРИТЕ ТА ПРОЗОРЕ ВРЯДУВАННЯ

USAID впроваджує програми, спрямовані на широкий спектр українського суспільства, включаючи ЗМІ, громадський сектор, органи законодавчої та виконавчої влади. 

Програма сприяння розвитку громадянського суспільства допомагає підвищенню громадської активності, впровадженню реформ та розбудові сталих, самостійних громадських організацій. Вона підтримує громадський сектор у реалізації заходів, спрямованих на розширення участі громадян у виробленні державної політики, формування правових засад діяльності громадянського суспільства, а також підвищення інституційної та фінансової самостійності його структур по всій території країни. Організації громадянського суспільства, які отримують допомогу  USAID, здійснюють моніторинг діяльності народних депутатів України, що включає аналіз декларацій про фінансовий стан та визначення можливих конфліктів інтересів.   USAID надає допомогу ініціативі «Реанімаційний пакет реформ», аби сприяти заходам громадянського суспільства з розробки, обґрунтування та сприяння реалізації ключових законодавчих актів та ініціатив у сфері боротьби з корупцією.

Програма допомоги незалежним медіа сприяє підвищенню якості місцевих ЗМІ, а також проведенню   журналістських розслідувань, що забезпечує кращу підзвітність влади та прозорість публічної діяльності.

У співпраці з судовою владою України, USAID допомагає підвищенню прозорості та підзвітності судових установ та скороченню можливостей для корупції. Одним з напрямів допомоги Агентства є розробка та впровадження механізмів відбору кандидатів на суддівські посади, що базується на їх особистих здібностях та кваліфікації, стандартизація процедур дисциплінарного впливу на суддів, а також моніторинг цих процесів з боку громадянського суспільства. Сьогодні у 51 судовій установі громадські організації проводять опитування громадян, що має визначити рівень їх задоволеності роботою цих судів; це забезпечує ширший громадський контроль за діяльністю судової влади.  

У 2015 р. USAID розпочало програму допомоги міській владі Києва у здійсненні антикорупційної реформи, яка включає шість напрямків надання муніципальних послуг: паркування; видалення відходів; міські закупівлі; виділення земельних ділянок, видачу дозволів та будівництво; доступність громадського транспорту; підтримку та супровід інвестицій.

Розвиток потенціалу електронного врядування в Україні

Проект «Розвиток потенціалу електронного врядування в Україні» сприятиме діяльності зацікавлених сторін у складі Уряду України за трьома основними напрямами у сфері електронного врядування: напрям стратегічних комунікацій, що має забезпечити розуміння громадянами та усіма органами влади ролі електронного врядування у підтримці реформ в Україні; підтримка діяльності Міжвідомчої ради з інформаційних та комунікаційних технологій, що являє собою багатосторонній підхід до розробки та впровадження стратегії електронного врядування в Україні; розробка системи електронних послуг, що повинна забезпечити громадянам і бізнесу переваги від отримання послуг у більш ефективний і прозорий спосіб.

КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ З ЗАОХОЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Допомога USAID у сфері розвитку фінансового сектору має на меті зміцнити вимоги щодо звітності та розкриття фінансової інформації, а також підтримати втілення інформаційних та інших заходів з захисту прав споживачів фінансових послуг, аби сприяти прозорості та підзвітності у цій галузі.  USAID також ініціювало розробку пілотних юридичних оглядів впливу корупції (Legal Corruption Impact Reviews – LCIR) як інструменту, що допомагає виявити й усунути корупціогенні чинники з законодавства про діяльність фінансової галузі, а також розпочало оцінку управління ризиками інституційної корупції (Institutional Corruption Risk Management - ICRM), що покликана визначити та звести до мінімуму корупційні ризики у системі державних установ фінансового сектору.

У аграрному секторі, спільно з галузевими об'єднаннями й Міністерством аграрної політики та продовольства USAID підтримує дієву співпрацю між приватним бізнесом і державою, а також здійснення громадського нагляду за процесами прийняття державних рішень. З метою протидії корупції у сфері управління земельними ресурсами, Агентство сприяло розробці стратегічної програми під назвою "Десять кроків для подолання корупції у земельних відносинах – рекомендації щодо дій влади". З врахуванням положень цієї програми вже підготовано чотири законопроекти, які нині перебувають на різних етапах розгляду та внесення змін у Верховній Раді України.

У галузі енергетики, USAID сприяє впровадженню механізмів громадського контролю  та участі громадян у питаннях формування цін на енергоресурси та розвитку об’єктів енергетичної інфраструктури, а також надає органам влади допомогу у впровадженні плану антикорупційних дій у енергетиці.    

USAID надає Урядові України допомогу у розробці «Громадського бюджету», який має представити інформацію з питань бюджету у форматі, зрозумілому для широкого загалу, сприяти активній участі громадян у бюджетному процесі та зміцненню незалежного громадського контролю за витрачанням державних коштів.

На рівні місцевих громад,  Агентство сприяє боротьбі з корупцією, допомагаючи органам місцевого самоврядування впроваджувати прозорі бюджетні процеси. USAID також підтримує створення державно-приватних партнерств у межах територіальних громад на основі механізмів, що забезпечують справедливий і прозорий конкурсний відбір приватних підприємств-партнерів.  

Окрім того, USAID розпочало впровадження ініціатив на підтримку концепції відкритого публічного бюджетування, що має забезпечити кращий доступ громадян до інформації про доходи і видатки державного та місцевих бюджетів. Агентство також надаватиме допомогу українській владі у зміцненні механізмів внутрішнього бюджетного контролю, що дасть змогу краще відстежувати ефективність використання державних коштів.  

Аби підтримати участь громадських організацій в Ініціативі прозорості видобувних галузей (Extractive  Industries Transparency Initiative - EITI), USAID надаватиме допомогу у реформуванні відповідного законодавства, сприятиме розбудові потенціалу громадських організацій, а також здійснюватиме програму малих грантів, яка допоможе громадському сектору налагодити ефективну взаємодію з бізнесом і владою для забезпечення належного розкриття інформації та підготування звітності в рамках EITI.     

Ще одним напрямом діяльності  Агентства є допомога у реформуванні нормативно-правового середовища, спрямована на гармонізацію законодавства України з європейськими стандартами. Це має сприяти впровадженню прозорих методів ведення бізнесу, включаючи правову основу прозорого корпоративного управління, доступ акціонерів до інформації, захист інвесторів від нечесної конкуренції, а також розвиток потенціалу судових установ, що має забезпечити послідовне застосування судових процедур та виконання судових рішень у сфері комерційного права.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОГО ДОСТУПУ ДО ВИЩОЇ ОСВІТИ

У 2007 році USAID підтримало започаткування Ініціативи зі сприяння стандартизованому зовнішньому тестуванню в Україні (USETI), основна мета якої полягає у ліквідації корупційної практики, пов’язаної зі вступом до вишів, шляхом впровадження стандартизованого зовнішнього тестування як обов’язкового критерію зарахування до ВНЗ.     

За оцінками, до кінця 2015 року близько 1,6 млн. молодих громадян України стали студентами завдяки власним знанням та рівню підготовки, відображеному у результатах зовнішнього незалежного оцінювання – а не родинним зв’язкам чи можливості заплатити за вступ до вишу.

У 2015 р. спільно з компанією «Майкрософт-Україна», Американськими радами з міжнародної освіти, Міністерством освіти і науки (МОН) України та ДП «Інфоресурс» USAID розпочало проект «Альянс з прозорого управління освітою в Україні», який має створити інституційну основу для прозорого електронного управління та розробити систему електронного документообігу у структурі МОН, а також здійснити розробку й апробацію електронної системи підготування українськими ВНЗ фінансових звітів та подання їх до Міністерства.

ВИРОБЛЕННЯ ПРОЗОРИХ ПРОЦЕДУР ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Повсюдна корупція у сфері державних закупівель для охорони здоров'я спричиняє високу вартість медичних послуг для пацієнтів, недостатній рівень забезпечення ліками та медичними товарами. Аби подолати цю проблему, спільно з організаціями громадянського суспільства та МОЗ України USAID сприяє впровадженню інструментів та нормативно-правової бази, які забезпечують прозорі й ефективні процедури держзакупівель. Нормативна основа прозорого процесу закупівель, що створюється за підтримки USAID, включає такі елементи, як впровадження переліку основних лікарських засобів, використання механізму рамкових контрактів, а також розробку загальнодоступного інтернет-інструментарію для моніторингу держзакупівель медичної продукції. За сприяння USAID, громадські організації-партнери успішно обґрунтували необхідність передачі функції закупівель від МОЗ до спеціалізованих міжнародних організацій, що дало змогу ліквідувати корупційні схеми та вже заощадило державі до 60% вартості закупівель.

 

Last updated: July 27, 2016

Share This Page