АГРАРНИЙ СЕКТОР

Проект «Вода для агросектору»
USAID сприяє реабілітації системи водопостачання, покращенню водопостачання для індивідуальних та виробничих потреб у Херсонській області.

СИТУАЦІЯ

Існує кілька чинників, що обмежують здатність України до сталого зростання на широкій суспільній базі. До них належать:

 • Низька продуктивність малих і середніх сільськогосподарських підприємств (МСП)
 • Обмежений доступ сільськогосподарських МСП до ринків збуту
 • Недосконала допоміжна інфраструктура
 • Недостатньо сприятливе середовище для інвестицій

За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), аграрний сектор України нині використовує лише третину свого виробничого потенціалу та робить лише половину свого можливого внеску до ВВП країни.

Україна потребує допомоги для того, щоб реалізувати свої велетенські потенційні можливості у сфері сільського господарства, що дасть їй змогу диверсифікувати свою економіку – що, у свою чергу, забезпечить кращий розподіл добробуту та вищий рівень продовольчої безпеки.

ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Сприяти відновленню та зростанню економіки на широкій суспільній базі шляхом допомоги у розширенні діяльності агропромислового сектору та у підвищенні його конкурентоздатності.

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД

Понад мільярд людей на нашій планеті страждають від хронічного голоду. Без збільшення обсягів продовольчого забезпечення у світі, можна очікувати, що кількість людей, невпевнених у тому, чи буде у них завтра їжа, зростатиме і надалі. Завдяки плодючим ґрунтам та значним земельним ресурсам Україна потенційно здатна зробити суттєвий внесок до виконання цього завдання та допомогти нагодувати світ, який, за прогнозом ООН, до 2050 року має виробляти на 70% більше харчової продукції. USAID допомагає Україні повернути собі роль житниці Європи та активізувати ті рушійні сили, що мають стати запорукою економічного зростання. До основних напрямів цієї допомоги належать формування сталого, ринково орієнтованого середовища, розвиток механізмів фінансового забезпечення агросектору, а також розбудова ефективної інфраструктури ринку для потреб м/с виробників.

НАШІ ПРОГРАМИ

У 2016 році USAID надаватиме підтримку стійкому економічному зростанню, сприяючи розвитку аграрного сектору з більш досконалим управлінням, вищим рівнем конкурентоздатності та ширшим спектром учасників ринку, який забезпечує кращий рівень добробуту на селі. Спільно з партнерами, які представляють приватний бізнес, з фінансовими установами, іншими донорами та Урядом України, USAID допомагатиме розвитку сільського господарства, яке робить свій внесок до процесу стабільного економічного зростання та сприяє інтеграції України до ЄС.

Проект «Вода для агросектору»

Цей проект USAID сприяє реабілітації системи водопостачання, покращенню водопостачання для індивідуальних та виробничих потреб у Херсонській області.

Кредити для розвитку: програма гарантування портфелю кредитів с/г МСП у співпраці з ПАТ «ПроКредит Банк»

Програма гарантування портфелю кредитів для розвитку аграрних МСП, що здійснюється у співпраці з ПАТ «ПроКредит Банк», розпочала свою діяльність у вересні 2015 року і триватиме 8 років. Вона має забезпечити стимули для більш довготермінового фінансування агросектору та проектів екологічно чистої енергетики, та продемонструвати фінансову доцільність таких заходів у обох секторах. Загальна вартість нових кредитів складає 9,5 млн. дол. США.

Кредити для розвитку: програма гарантування портфелю кредитів с/г МСП

Партнерами у реалізації цієї програми, яка працює з 2014 року, виступають п’ять кредитних спілок Львівської, Харківської та Херсонської областей. Програма допомагає їм розробляти спеціалізовані кредитні продукти та досліджувати можливості для співпраці з позичальниками аграрного сектору на основі гарантії, термін дії якої складає вісім років. Вона також дозволить кредитним спілкам надати аграрним МСП, яким нині бракує доступу до кредитних ресурсів, нові кредити на загальну суму 6 млн. дол. США.

Проект «Ініціатива з аграрного партнерства»

Цей проект є частиною програми «Партнерство заради інновацій», яка, у свою чергу, є елементом програми Уряду США «Нагодуємо майбутнє». У співпраці з бізнесом, проект забезпечує спільне фінансування та розробку заходів, які сприяють вирішенню довготривалих проблем українського аграрного сектору. Це забезпечує виконання одного з головних завдань USAID в Україні: сприяти вищій продуктивності роботи аграрних МСП. Проект, наявне фінансування якого складає 4,1 млн. дол. США, вже залучив ще 10 млн. дол. шляхом надання грантів приватним партнерам: Байєр/МФК, Данон/МФК, Агробонус та Агріко.

СВІДЧЕННЯ УСПІХУ

Проект «Агроінвест»

 • Сприяв розробці національної стратегії розвитку с/г у 2015-2020 р.
 • Допоміг 30 об'єднанням с/г виробників надати узгоджені стратегічні рекомендації у розробці заходів державної політики, що мають вплив на діяльність підприємств-учасників цих об'єднань
 • У співпраці з компанією «Пайонір-Дюпон», провів програму навчання у сфері фінансової грамотності та нових технологій с/г виробництва шляхом створення трьох демонстраційних ділянок для вирощування соняшнику у Львівській, Харківській та Херсонській обл. Представники агропідприємств мали змогу відвідати ці ділянки під час сівби, вирощування та збирання врожаю.

Проект «Вода для агросектору»

 • Створив три об'єкти покращеного водопостачання, які мають почати свою діяльність навесні 2016 року
 • Сприяв створенню та реєстрації двох кооперативів з управління водопостачанням
 • Здійснив підготовку 62 фахівців у сфері створення та діяльності кооперативів з управління водопостачанням.

Проект «Ініціатива з аграрного партнерства»

 • Провів 4 навчальні програми з питань досконалого управління діяльністю сільськогосподарських підприємств та маркетингу їх продукції, участь у яких взяли 116 представників сільськогосподарських підприємств та 32 представники компаній-дистрибуторів обладнання і матеріалів для сільськогосподарського виробництва.

Last updated: August 02, 2016

Share This Page