АГРАРНИЙ СЕКТОР

Проект «Вода для агросектору»
USAID сприяє реабілітації системи водопостачання, покращенню водопостачання для індивідуальних та виробничих потреб у Херсонській області.

СИТУАЦІЯ

Існує кілька чинників, що обмежують здатність України до сталого зростання на широкій суспільній базі. До них належать:  

 • Низька продуктивність малих і середніх с/г підприємств (МСП)
 • Обмежений доступ с/г МСП до ринків збуту
 • Недосконала допоміжна інфра­стру­ктура
 • Недостатньо сприятливе середовище для інвестицій

За даними Продовольчої та сільськогоспо­дарської організації ООН (ФАО), аграрний сектор України нині використовує лише третину свого виробничого потенціалу та робить лише половину свого можливого внеску до ВВП країни.

Україна потребує допомоги для того, щоб реалізувати свої велетенські потенційні можли­вості у сфері сільського господарства, що дасть їй змогу диверсифікувати свою економіку, сприятиме її відновленню, кращому розподілу добробуту та зниженню бідності серед сільського населення.

ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Сприяти відновленню та зростанню економіки на широкій суспільній базі шляхом допомоги у розширенні діяльності агропромислового сектору та у підвищенні його конкурентоздатності.

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД

Сільське господарство є одним з небагатьох секторів, які продовжували зростати у період економічної кризи. В Україні цей сектор, частка якого у ВВП країни складає 11%, а у надходженнях від експорту – 37% (найбільше з усіх галузей економіки), має центральну роль, яка може стати ще більшою за умови успішного втілення стратегічних та інституційних реформ. Україна є одним з небагатьох регіонів світу, які здатні суттєво підвищити продуктивність с/г виробництва та наростити його обсяги. Таке зростання буде особливо корисним для тих 14 млн. українців, які мешкають на селі та нині страждають від високого рівня безробіття, широко розповсюдженої бідності та недосконалості логістичної та соціальної інфраструктури. Ці чинники змушують молодь залишати село, позбавляючи сільські громади того людського ресурсу, що здатний очолити процес відродження українського села. Аграрний сектор вимагає реформ, які мають стимулювати приватні інвестиції та технічні інновації поряд зі зменшенням регуляторного навантаження на підприємців. До критично важливих реформ слід віднести впровадження повноцінного та прозорого ринку с/г землі, реформування державної політики у сфері зрошування земель, впровадження міжнародних стандартів безпеки харчової продукції з метою диверсифікації експорту, а також інституційне зміцнення Мінагрополітики України.

НАШІ ПРОГРАМИ

USAID сприяє стійкому економічному зростанню на широкій суспільній базі, підтримуючи розвиток аграрного сектору з більш досконалим управлінням, вищим рівнем конкурентоздатності та ширшим спектром учасників ринку, який забезпечує кращий рівень добробуту на селі. Спільно з партнерами, які представляють приватний бізнес, з фінансовими установами, іншими донорами та органами влади України, Агентство підтримує розвиток сільського господарства, яке робить свій внесок до процесу стабільного економічного зростання на широкій суспільній  основі та сприяє інтеграції України до ЄС.

Проект «Підтримка розвитку сільського господарства та сільських територій»

Проект спрямований на підтримку стійкого економічного зростання на широкій суспільній базі на основі підвищення конкурентоздатності та якості управління у аграрному секторі з залученням до нього ширшого спектру учасників економічної діяльності, що дасть змогу забезпечити належні джерела доходів для мешканців сільських територій. До його завдань належать: 1) вдосконалення систем управління в аграрному секторі та поліпшення середовища для його діяльності; 2) збільшення обсягу інвестицій, зайнятості та доходів у сільському господарстві; 3) підвищення добробуту сільських територіальних громад та вразливих виробників.

Проект «Кредитні ресурси для с/г виробників»

Цей проект має зміцнити спроможність українських кредитних спілок розширювати с/г кредитування, що має підвищити зайнятість та розширити можливості для отримання доходів у сільських територіальних громадах України.

Кредити для розвитку: програма гарантування портфелю кредитів у співпраці з ПАТ «ПроКредит Банк»

Програма гарантування портфелю кредитів для розвитку, що здійснюється у співпраці з ПАТ «ПроКредит Банк», розпочала свою діяльність у вересні 2015 року. Вона має забезпечити стимули для більш довготермінового фінансування аграрного сектору та проектів екологічно чистої енергетики та продемонструвати фінансову доцільність таких заходів у обох секторах. Загальна вартість нових кредитів, що будуть надані в рамках програми протягом наступних восьми років, складає 9,5 млн. дол. США.

Кредити для розвитку: програма гарантування портфелю кредитів у співпраці з OikoCredit

В рамках програми гарантування кредитів, компанія  OIKOCREDIT Україна має надати групі визначених кредитних спілок кредитні ресурси загальним обсягом 900 тис. дол. США, аби підвищити їхню здатність до кредитування позичальників з аграрного сектору. Кооператив «Товариство екуменічного соціального розвитку OIKOCREDIT U.A.» надаватиме позики малим і середнім с/г виробникам, що належать до ланцюжків доданої вартості у виробництві фруктів і овочів, м'ясної та молочної продукції. 

Проект «Ініціатива з аграрного партнерства»

Цей проект є частиною програми «Партнерство заради інновацій», яка, у свою чергу, є елементом програми Уряду США «Нагодуємо майбутнє» (Feed the Future). У співпраці з приватним бізнесом, проект забезпечує співфінансування та розробку заходів, які сприяють вирішенню довготривалих проблем українського аграрного сектору. Ця діяльність забезпечує виконання одного з головних завдань Місії USAID в Україні: сприяти вищій продуктивності роботи малих і середніх с/г виробників. Проект, наявне фінансування якого складає 4,1 млн. дол. США, вже залучив ще 10 млн. дол. додаткових фінансових ресурсів шляхом надання грантів приватним партнерам: Байєр/МФК, Данон/МФК, Агробонус та Агріко.    

СВІДЧЕННЯ УСПІХУ

Проект «Підтримка розвитку сільського господарства та сільських територій»:

 • При Мінагрополітики створено Групу підтримки реформ;
 • Створено ланцюг постачання з використанням річкового транспорту, що дозволяє знизити транспортні витрати на 25%;
 • Партнерство з Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК) забезпечило кращий доступ с/г виробників до кредитних ресурсів на основі інноваційних фінансових інструментів;
 • У 12 об'єднаних територіальних громадах розроблені стратегії розвитку сільських територій.

Проект «Кредитні ресурси для сільсько­господарських виробників»:

 • Розроблено та зареєстровано у парламенті критично важливий проект Закону України «Про кредитні спілки»

Проект «Вода для агросектору»:

 • Введено в дію 6 об'єктів покращеного водопостачання, що забезпечують зрошення 1925 га земель на користь 9161 місцевих мешканців;
 • Створено та зареєстровано 3 кооперативи з управління системами водопостачання;
 • Створено навчальний центр, що забезпечує розповсюдження оптимального досвіду в межах регіону.

Проект «Ініціатива з аграрного партнерства»:

 • Партнер проекту уклав з мережею «Новус» дві нові угоди на постачання картоплі загальним обсягом 4300 тон.

Last updated: November 14, 2017

Share This Page