АГРАРНИЙ СЕКТОР

Учасники П'ятого Всеукраїнського ярмарку органічних продуктів, що проводиться за підтримки проекту «АгроІнвест», вересень 2013 р
Учасники П'ятого Всеукраїнського ярмарку органічних продуктів, що проводиться за підтримки проекту «АгроІнвест», вересень 2013 р.
 
СИТУАЦІЯ

Існує кілька чинників, що обмежують здатність України до сталого зростання на широкій суспільній базі. До них належать:

 • непередбачуваність та неповнота державної аграрної політики;
 • обмежений обсяг фінансових послуг на адресу с/г виробників;
 • слабка інфраструктура с/г ринку, яка призводить до невисоких врожаїв та знижує конкурентоздатність малих та середніх виробників.

За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), аграрний сектор України нині використовує лише третину свого виробничого потенціалу та робить лише половину свого можливого внеску до ВВП країни.

Україна потребує допомоги для того, щоб реалізувати свої велетенські потенційні можливості у сфері сільського господарства, що дасть їй змогу урізноманітнити джерела свого добробуту, забезпечити більш комплексне відновлення економіки та зробити свій внесок до підвищення продовольчої безпеки у світі.

ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Сприяти відновленню та зростанню економіки на широкій суспільній базі шляхом допомоги у розширенні діяльності агропромислового сектору та у підвищенні його конкурентоздатності.

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД
Сьогодні понад мільярд людей на нашій планеті страждають від хронічного голоду. Без значного збільшення обсягів продовольчого забезпечення у світі, можна очікувати, що кількість людей, невпевнених у тому, чи буде у них завтра їжа, лише зростатиме. Завдяки плодючим ґрунтам та значним земельним ресурсам Україна потенційно здатна зробити суттєвий внесок до виконання цього завдання та допомогти нагодувати світ, який, за прогнозом ООН, до 2050 року має виробляти на 70% більше харчової продукції. USAID допомагає Україні повернути собі роль житниці світу та активізувати ті рушійні сили, що мають стати запорукою економічного зростання на широкій суспільній базі. До основних напрямів цієї допомоги належать формування сталого, ринково орієнтованого стратегічного середовища, розвиток механізмів фінансового забезпечення аграрного сектору, а також розбудова більш ефективної інфраструктури ринку для потреб малих та середніх виробників.

НАШІ ПРОГРАМИ
Проект «АгроІнвест»

Завдання цього проекту, який розрахований на п’ять років та має загальну вартість 18,7 млн. доларів США – сприяти швидшому та більш широкомасштабному відновленню економіки України, а також допомогти їй зробити свій внесок до забезпечення світової продовольчої безпеки за рахунок підвищення конкурентоздатності с/г виробництва та розширення кола с/г виробників. Зокрема, проект «АгроІнвест» має сприяти кращій обізнаності господарів земельних ділянок та с/г виробників на селі з їхніми правами як землевласників, ухваленню законодавчої бази земельної реформи, зростанню обсягів с/г кредитування малих та середніх виробників, створенню оптових та регіональних ринків, а також зміцненню потенціалу галузевих об'єднань та асоціацій виробників.

Вода для агросектору
Проект сприяє реабілітації системи водопостачання, відновленню та покращенню водопостачання сільських районів, а також вдосконаленню сільськогосподарського виробництва у Херсонській обл.

Кредити для розвитку: програма гарантування портфелю кредитів малим і середнім підприємствам аграрного сектору
Ця програма, партнерами у реалізації якої виступають п’ять кредитних спілок Львівської, Харківської та Херсонської областей, сприятиме їм у розбудові потенціалу до кредитування та дозволить їм надати аграрним МСП у своїх регіонах нові кошти загальною сумою 6 млн. дол. США.

Програма допоможе знизити вимоги щодо надання застави, які досі були суттєвою перепоною для отримання кредитів малими фермерськими господарствами. Також очікується, що вона викличе додатковий інтерес з боку кредитних спілок України до розширення інвестицій у аграрну галузь, особливо у сектор малого фермерства, який має мінімальні можливості для надання застави по кредитах.

СВІДЧЕННЯ УСПІХУ
Проект «АгроІнвест»

 • За сприяння проекту був ухвалені Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру», який покращить умови ведення бізнесу у аграрній галузі. Закон скасовує вимоги щодо обов’язкової сертифікації зерносховищ та якості зерна, технічного огляду с/г техніки та утримання обов’язкових мінімальних запасів с/г продукції на рівні областей. Усунення цих вимог дозволить аграріям щороку заощаджувати до 30 млн. дол.
 • У 2014 р. був ліквідований Державний земельний банк, створений за попередньої влади. Концепція діяльності цієї установи містила суттєві корупційні ризики, оскільки передбачала низку суперечливих функцій, а також надання банку певних переваг порівняно до інших учасників ринку.
 • Розроблена та впроваджена стратегічна програма, що має запобігти можливостям для корупції та зловживання владою у земельних відносинах. За сприяння програми вже підготовані чотири законопроекти, які нині перебувають на різних етапах розгляду у Верховній Раді України.
 • З метою вдосконалення діяльності реєстру майнових прав, у співпраці з Міністерством юстиції, Державною реєстраційною службою та Державним агентством земельних ресурсів проект «Агроінвест» визначив найнагальніші питання та шляхи оптимізації роботи реєстру. Проект також надав підтримку у реалізації національної програми навчання реєстраторів та нотаріусів, за якою підготовку пройшли 3 тис. фахівців реєстраційної служби. Це вже допомогло скоротити тривалість реєстраційного процесу на 18 днів.
 • Проект забезпечив навчання 85 фахівців фінансової галузі, які представляли 14 фінансових установ, з питань агротехнологій, що дозволило їм краще ознайомитися з поточними методами аграрного виробництва.
 • Розроблені та впроваджені два нові кредитні продукти: 1) кредити на розвиток фермерських господарств та 2) кредити на розвиток індивідуальних господарств; ще один продукт з використанням векселів був розроблений у співпраці з банком «Хрещатик». Ці продукти нині прийняті до використання кількома великими постачальниками обладнання і матеріалів для с/г виробництва (компаніями «Дюпон», БАСФ та «Ерідон»), а ПАТ «Кредобанк» вже надало малим с/г виробникам перші три кредити загальною вартістю 2 млн. грв.
 • Завдяки заходам проекту з розширення доступу аграрних МСП до фінансових ресурсів, протягом року було здійснено 7 тис. кредитних операцій, які забезпечили видачу с/г виробникам позикових коштів загальною сумою 19,2 млн. дол. США.

Вода для агросектору

 • Укладено Меморандум про співпрацю між проектом та Херсонською обласною державною адміністрацією.
 • Розпочався процес визначення об’єктів реалізації проекту, який має бути завершений до травня 2015 р.

 

Last updated: August 04, 2015

Share This Page