Flag of Tanzania

Taarifa za USAID

Language: English | Swahili

Speeches Shim

Hii ni orodha ya miradi yetu kwa sasa nchini Tanzania. Unaweza kuelekea kwenye taarifa ya USAID kwa kubofya viunga hapo chini:

This is a listing of our current activities in Tanzania. You can navigate to the fact sheet section below using the following links:


Kilimo na Upatikanaji wa Chakula


Kuongeza Mifumo Ya Mbegu

Licha ya kuimarishwa na kupanuka kwa usambazaji wa mbegu, changamoto bado zipo. Ingawa kuna ongezeko kubwa la hivi karibuni la matumizi ya mbegu bora kwa baadhi ya mazao, huku kukiwa na
matarajio ya kutumia mahindi chotara, mfumo wa mbegu usio rasmi ni tatizo kubwa, takriban asilimia 75 ya soko la mbegu, bado unatawaliwa na mfumo usio rasmi. Kwa hivyo, tija ya wastani inabaki
chini ya uwezo wao. 

Lishe Endelevu

Licha ya maendeleo na msaada wa serikali, utapiamlo bado ni tatizo kubwa nchini Tanzania. USAID itaendelea na lengo la kitaifa la kupunguza udumavu kwa watoto kwa kupunguza udumavu kwa watoto walio chini ya umri wa miaka 5 katika mikoa minne inayolengwa; kuongeza idadi ya wanawake wa umri wa kuzaa wanaotumia lishe na anuwai ya anuwai ya vyakula, na kuongeza idadi ya watoto wenye umri wa miezi 6-23 wanaopokea chakula na kiwango cha chini cha kukubalika cha lishe na utofauti wa vyakula.

Feed the Future Tanzania Inua Vijana (AY)

Mradi huu wa miaka mitano wa USAID Feed the Future Tanzania Inua Vijana unaunganisha vijana wenye umri wa miaka 15-35, katika mikoa ya Iringa, Mbeya na Zanzibar na kuwapatia mafunzo mbalimbali ikiwemo mafunzo ya ujasiliamali, ujuzi wa kiufundi, mafunzo ya uongozi, na stadi za maisha na kuwaunganisha vijana kwenye fursa za ajira. .

Feed the Future SERA BORA

SERA BORA unafanya kazi ili kuharakisha upitishaji wa sera na programu madhubuti nchini Tanzania ili kukuza ukuaji wa sekta ya kilimo, kuboresha usalama wa chakula na lishe ya kaya, na kupunguza umaskini.

Ushirikishwaji wa Sekta Binafsi

Uwekezaji wa sekta binafsi na ujasiriamali ni muhimu kwa maendeleo ya uchumi wa Tanzania na juhudi zake za kudumisha hali yake ya kipato cha kati. Ukuaji wa uchumi unaoongozwa na sekta binafsi unaweza kuzalisha ajira na fursa za kiuchumi endelevu kwa idadi ya watu wanaoongezeka Tanzania, hasa vijana, huku ikichangia mapato ya kodi kwa bidhaa na huduma za umma. USAID inakuza ukuaji wa biashara ndogo ndogo na za kati na washirika na sekta binafsi, ikiwa ni pamoja na makampuni ya ndani na ya kimataifa na vyama vya biashara, ili kutambua na kukuza ufumbuzi wa soko huria kwa changamoto za maendeleo.


Demokrasia, Haki za Binadamu na Utawala Bora


Boresha Habari

Mradi wa Boresha Habari wa USAID unasaidia Kuimarisha mazingira yalio wazi, na jumuishi ambapo vyombo vya habari na asasi za kiraia hutoa habari sahihi na zilizokuwa na usawa ambazo zinakuza ushiriki, ujumuishaji, na uwajibikaji. Lengo kuu la mradi huu ni kuwashirikisha na kuwawezesha wanawake na vijana. Lengo ni kuinua sauti zao, ushawishi, na masuala mbalimbali katika nyanja ya umma kama wazalishaji na watumiaji wa habari.

Data-Driven Advocacy

Mradi wa Data Driven Advocacy unataka kuboresha na kudumisha uwezo wa asasi za kiraia za Kitanzania (AZAKI) kushawishi sera juu ya masuala ya haki kupitia utumiaji mkakati wa takwimu bora na taarifa. Data Driven Advocacy itahusika katika masuala anuwai ya kisekta, pamoja na haki za ardhi, unyanyasaji wa kijinsia, haki za elimu, watu waliotengwa, na wanawake na vijana.

Wanawake Wanaweza

Mradi huu nakuza usawa wa kijinsia, ushiriki wa kisiasa, na uwezeshwaji wa wanawake kuchukua majukumu muhimu zaidi ya uongozi. USAID inakusudia kuhakikisha kuwa wanawake wanaongoza na kushiriki katika michakato ya kisiasa na uchaguzi - kama wapiga kura, wagombea, na wawakilishi waliochaguliwa.

Mwanamke Imara

Mwanamke Imara (“Mwanamke Mwenye Nguvu”) ni mradi wa miaka mitatu wenye lengo la kukabiliana na ukatili na ubaguzi dhidi ya wanawake na vijana nchini Tanzania kama kikwazo cha uwezeshaji na maendeleo ya wanawake na vijana katika masuala ya kijamii, kiuchumi, kisiasa na kitamaduni.


Ukuaji wa Uchumi na Biashara


Elimu


Jifunze Uelewe

Jifunze Uelewe ni mradi wa miaka minne ambao unalenga kuendeleza uboreshaji wa kusoma, kuandika na kuhesabu kwa wanafunzi wote katika elimu ya awali na msingi. Tanzania imeshuhudia ukuaji wa kasi ya upatikanaji wa elimu ya msingi, lakini matokeo na ubora wa elimu na ufundishaji yanabaki kuwa chini kuliko nchi zingine.

Hesabu na Elimu Jumuishi

Mradi wa Hesabu na Elimu Jumuishi umeundwa kuboresha mafundisho ya hesabu kwa watoto katika madarasa ya awali na kushughulikia hitaji la elimu jumuishi kwa watoto wenye ulemavu. Mradi huo unajengwa juu ya mradi wa USAID wa Tusome Pamoja ("Tusome Pamoja") kusaidia elimu jumuishi katika mikoa iliyolengwa na kutoa msaada wa kimbinu, vifaa vya kufundishia, na kusaidia wanafunzi shuleni na madarasani.

Tusome Pamoja

Mradi wa Tusome Pamoja -unakusudia kuboresha ubora wa mafunzo ya elimu ya awali kuimarisha mifumo ya utoaji wa ujuzi, na kuongeza ushiriki wa wazazi na jamii katika elimu. Mradi huo unafanya kazi katika mikoa mitano inayolenga kuwafikia zaidi ya wanafunzi milioni 1.4 katika darasa la kwanza hadi la nne, na pia walimu 26,000.

Waache Wasome

Waache Wasome ni mradi wa miaka mitano ambao unakusudia kuongeza ushiriki na kuhakikisha wasichana walio katika umri balehe wanabakia katika shule za sekondari.. Jitihada za Waache Wasome zimejikita katika kanuni ya kuwawezesha wasichana kuunda na kufikia malengo ya maisha yao ya baadaye, wakati wa kushughulikia kanuni za kijamii / jinsia, vikwazo vya uchumi, na ukatili ambavyo vinaathiri uwezo wao wa kubaki na kufaulu shuleni.

Mazingira


Uhifadhi wa Mazingira Magharibi mwa Tanzania

Kwa kushirikiana na Taasisi ya Jane Goodall, Mradi wa Uhifadhi wa Mazingira Magharibi mwa Tanzania unafanya kazi ya kulinda jamii ya sokwe walio kwenye mazingira hatarishi, kulinda makazi yao kupitia mpangowa matumizi bora ya ardhi, pamoja na kuiwezesha jamii kuwa na maisha bora katika ukanda wa ikolojia wa Gombe-Masito-Ugalla. Ikolojia hii ina zaidi ya 90% ya sokwe wanaokadiriwa kuwa 2,200 wa Tanzania.


Jinsia na VijanaAfya


VVU/UKIMWI

USAID inafanya kazi kupunguza athari na kuenea kwa janga la UKIMWI kwa ujumla kwa kushirikiana na Serikali ya Tanzania, mashirika mengine ya Serikali ya Marekani, na washirika wengine wa utekelezaji kupitia Mfuko wa Dharura wa Rais wa Marekani wa UKIMWI (PEPFAR).

Afya ya Uzazi wa Mama na Mtoto

Miradi ya USAID ya Afya ya  mama na mtoto (MCH)  nchini Tanzania inaendelea kusaidia jitihada za kuzuia na kutokea Vifo vya Mtoto na vile vitokanavyo na Uzazi, ikitoa  kipaumbele cha kuboresha afya ya wanawake walio katika mazingira magumu, wasichana, watoto wachanga, na watoto walio chini ya umri wa miaka mitano.

Chanjo 

Chanjo ni afua nafuu ya uwekezaji wa afya ya kudumu, unaochangia kupunguza vifo vya watoto. Ijapokuwa Tanzania ina kiwango cha juu cha waliofikiwa na huduma ya chanjo, nakisi ya tofauti zipo katika maeneo kadhaa ya nchi, yanayoendana na hali ya kijamii na kiuchumi, na kiwango cha elimu. Marekani ni moja kati ya wafadhili wakubwa wa Muungano wa Kimataifa wa Chanjo (GAVI), ikitoa zaidi ya dola bilioni 1.2 katika kipindi cha miaka 12 iliopita ili kuwezesha upatikanaji wa chanjo kwa nchi maskini zaidi duniani. 

PMI

Mfuko wa Rais wa Marekani wa Kupambana na Malaria (PMI) unajitahidi kupunguza vifo vya malaria na kupunguza kwa kiasi kikubwa maambukizi ya malaria na lengo la muda mrefu la kutokomeza malaria. Kwa msaada kutoka kwa PMI na washirika wake, hatua za kudhibiti malaria zinaongezwa na bidhaa muhimu zinasambazwa kwa watu walio katika mazingira hatarishi.

Kifua Kikuu

Ugonjwa wa Kifua kikuu (TB) huandamana kwa karibu sana na ugonjwa wa UKIMWI na malaria na ni mojawapo ya magonjwa yanayosababisha vifo Vingi nchini Tanzania, Tanzania ni kati ya nchi 30 zenye viwango vikubwa vya maambukizi ya Kifua kikuu na kifua kikuu / UKIMWI. Mkakati wa USAID dhidi ya kifua kikuu nchini Tanzania unasaidia Mpango wa Taifa wa kupambana na Kifua Kikuu na Ukoma (NTLP) kushughulikia changamoto za kimfumo na kiutendaji kuzuia, kugundua, na kutibu ugonjwa huu. 

Afya Endelevu

Mradi wa Shirika la Marekani la Maendeleo ya Kimataifa, Afya Endelevu unasaidia Serikali ya Tanzania kushugulikia mapengo ya rasilimali watu kwa ajili ya afya (HRH) katika ngazi ya kitaifa, kikanda na serikali za mitaa. Madhumuni ya mradi wa Afya Endelevu ni kubuni na kutekeleza mbinu endelevu za uajiri, upelekaji na usimamizi wa rasilimali watu kwa ajili ya afya. 

Tulonge Afya

Mradi wa USAID Tulonge Afya umejikita kwenye kuboresha afya za Watanzania hususani wanawake na Vijana. Hii inafanyika kupitia uhamasishaji wa tabia chanya katika ngazi ya familia na Jamii. Tanzania imejitahidi kupunguza vifo vitokanavyo na magonjwa kama VVU/Ukimwi, Malaria, Kifua Kikuku na afya ya mama na mtoto, Hata hivyo kasi ya magonjwa haya imeendelea kuwa kubwa miongoni mwa wanawake na Vijana, yaani wasichana

SHOPS PLUS

SHOPS Plus ni mradi wa USAID unaoongoza katika afya kwenye sekta binafsi. Mradi huu unajumuisha wataalam na rasilimali za sekta binafsi na za kimataifa kutengeneza utatuzi endelevu wa mahitaji mbalimbali ya huduma za afya kwa umma nchini Tanzania. Mradi unafanya kazi kuongeza kutoa kipaumbele kwenye bidhaa na huduma za afya nchini Tanzania kupitia upanuzi wa kimkakati wa mbinu za sekta binafsi.

Boresha Afya: Lake/Western Zone

Mradi wa USAID Boresha Afya: Lake/Western Zone unashirikiana na Serikali ya Tanzania kuongeza upatikanaji wa huduma za afya zenye ubora wa hali ya juu, pana na jumuishi kupitia ujumuishi wa huduma za uzazi, malaria, mama, mtoto mchanga, na huduma za afya za vijana walio katika rika balehe.

Boresha Afya: Southern Zone

Boresha Afya: Southern Zone hutumia njia inayomhusisha mteja katika kutoa huduma katika maeneo yenye maambukizi makubwa ya VVU, Kifua Kikuu, Malaria, na mahitaji yasiyotoshelezwa ya uzazi wa mpango na huduma za afya ya mama / mtoto.

Kizazi Kipya

Kizazi Kipya huongeza fursa za kuongeza mahitaji ya huduma za VVU, hupunguza vizuizi vya upatikanaji na utumiaji wa huduma za VVU, kuhakikisha ufuatiliaji kushughulikia mahudhurio ya huduma za VVU, na kuwezesha marejeleo mazuri ya mwelekeo wa VVU yanakuwa timilifu.

Polisi na Magereza

Polisi na Magereza ni mradi wa miaka mitano ambao unalenga kuboresha utoaji wa huduma za VVU/UKIMWI na kifua kikuu katika vituo 64 vya afya vya Magereza na polisi. Serikali ya Marekani na Serikali ya Tanzania zinafanya kazi kupitia miradi yake  kupunguza athari na kuenea kwa  virusi vya ukimwi nchini Tanzania.

Okoa Maisha Dhibiti Malaria

Mradi wa OMDM unalenga kuimarisha uwezo wa ufuatiliaji wa mwenendo wa maambukizi ya ugonjwa wa malaria katika ngazi zote za Serikali ya Tanzania (GoT), kuongeza ubora wa matokeo ya afua zinanzotumika dhidi ya Malaria kwa kuboresha ulengaji  na utekelezaji wa afua kwenye maeneo husika, kuboresha mbinu za kudhibiti vyanzo vya maambukizi na kukabiliana na milipuko, na kutoa takwimu muhimu kwa serikali na wadau kwa ajili ya maendeleo na maamuzi ya  kisera ya mpango wa kudhibiti malaria.

Afya

Marekani na Tanzania wameshirikiana kwa miongo kadhaa kushughulikia mahitaji muhimu ya afya, kwa kuzingatia huduma bora zilizojumuishwa, kuimarisha mifumo ya afya, na mienendo bora. Jitihada hizi zinasaidia kujitolea kwa Tanzania kuboresha matokeo ya afya na huduma za afya, kwa kuzingatia ufanisi, na uwajibikaji. Kazi ya USAID na Serikali ya Tanzania ni pamoja na miradi ya kushughulikia VVU / UKIMWI, malaria, kifua kikuu, uzazi wa mpango, afya ya uzazi, lishe, usalama wa afya duniani, na afya ya mama, mtoto mchanga, na mtoto.

Uzazi wa Mpango na Afya ya Uzazi

USAID ilianza kusaidia uzazi wa mpango nchini Tanzania mwishoni mwa miaka ya 1980 kwa kuzingatia kuongeza kiwango cha matumizii ya njia za uzazi wa mpango wa kisasa, ikitoa nyenzo muhimu katika kuimarisha mpango wa kitaifa wa Tanzania wa uzazi wa mpango. Mpango wa USAID  wa Uzazi wa mpango  umejumuishwa na huduma zingine za afya na inachangia malengo ya kupunguza vifo vya akina mama na kuboresha maisha ya mtoto.

Uimarishwaji Wa Mifumo Katika Sekta Ya Umma

Mradi wa uimarishaji wa mifumo katika sekta ya umma awamu ya pili unakusudia kuweka mikononi mwa serikali ya Tanzania mifumo ambayo inalenga kuboresha huduma bora kwa wananchi hususani kwa wale waishiyo katika mazingira magumu.

VEKTA Tanzania

Maambukizi ya malaria yamepungua nchini Tanzania kutoka wastani wa asilimia 18.1 mwaka 2008 hadi asilimia 7.3 mwaka 2017. Idadi ya watu wote inaonekana katika hatari ya kupata ugonjwa wa malaria, ingawa maambukizi yanatofautiana kwa kiasi kikubwa kati ya mikoa na ndani ya mikoa. Kupitia msaada wa ufadhili wa USAID, mradi wa Tanzania Vector Control (TVCA) unatoa vyandarua vyenye viuadudu (ITNs) bila malipo kupitia vituo vyote vya afya kwa wajawazito katika ziara ya kwanza ya kliniki ya ujauzito na watoto kupitia chanjo ya kwanza ya surua. Huko Zanzibar, viuadudu hutolewa kupitia afya ya uzazi, mama na mtoto (RCH). 


Maji na Usafi wa MazingiraMada zinazohusiana


Last updated: June 23, 2022

Share This Page