Flag of Serbia

Serbia

Language: English | Serbian
 • USAID ozvaničio saradnju sa devet novih partnerskih organizacija

  Learn More
 • USAID objavio novi konkurs za dodelu bespovratnih sredstava organizacijama civilnog društva

  Learn More
 • Potrebne kvalitetne usluge za mlade u lokalnim zajednicama

  Learn More
 • USAID deli jednokratnu novčanu pomoć ugroženim porodicama kojima su domaćinstva uništena u nedavnim poplavama

  Learn More
 • Kancelarija USAID-a za međunarodnu pomoć u nesrećama odgovorila na vanrednu situaciju izazvanu poplavama u Srbiji

  Learn More
 • USAID potpisao sporazum o pokretanju novog programa direktnog finansiranja sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom

  Learn More
USAID Launches major new Civil Society Grant Opportunity
USAID's post-solicitation conference for its newly announced Annual Program Statement
Kampanja za medijsku pismenost - promo film
Kampanja za medijsku pismenost
Jer im se može
Jer im se može

About Serbia

Programi USAID-a predstavljaju podršku Srbiji u njenim nastojanjima da bude demokratska, prosperitetna i zemlja koja je u potpunosti integrisana u evro-atlantske institucije. USAID pomaže Srbiji da sprovede reforme kako bi zemlja završila svoju ekonomsku i demokratsku tranziciju u Evropsku uniju i druge međunarodne institucije.

Primarne oblasti fokusa našeg rada su ekonomski razvoj i demokratija i upravljanje. USAID pomaže Srbiji da ojača svoje institucije kao i da, podrškom nezavisnim nadzornim agencijama i civilnom društvu, radi na tome da Vlada bude otvorenija i odgovornija za svoj rad prema građanima. Naše inicijative ohrabruju učešće mladih političara, manjina i žena i Skupštini. Osim toga, USAID radi na unapređenju transparentnosti i efikasnosti sudova.

USAID radi sa odabranim partnerima iz Vlade, nevladinim organizacijama, međunarodnim donatorima i drugim američkim agencijama na podsticanju reformi koje će doprineti ekonomskom razvoju. USAID jača kapacitete opština kako bi stimulisale lokalni ekonomski razvoj. Takođe radi na unapređenju konkurentnosti privatnog sektora, posebno u ekonomski osiromašenim delovima zemlje.

DODATNE INFORMACIJE:

Skraćena verzija Strategije saradnje na razvoju zemlje

Biografija direktorke misije USAID-a Aze El-Abd

Glavne oblasti pomoći USAID-a od 2001-2013

Smernice za podnošenje predloga projekata van konkursa

Partnership Opportunities

Last updated: August 19, 2015

Share This Page

Contact Information

Mission Contact

USAID/Serbia
92 Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića
Belgrade
Serbia
Postal Code - M 
11040
Phone 
381-11-706-4000
Fax 
381-11-361-8267

USAID Contact

Jeff A. Cochrane
U.S. Agency for International Development
Bureau for Europe and Eurasia, SA-44
Washington
, DC 
20523
USA
Phone 
(202) 567-4052
Fax 
(202) 567-4261