Flag of Serbia

Serbia

Language: English | Serbian
 • Vlade SAD i Srbije proslavljaju uspehe u lokalnom ekonomskom razvoju

  Learn More
 • Fondacija Divac i USAID ojačavaju odgovor Srbije na evropsku migrantsku krizu

  Learn More
 • Firma Hera iz Prokuplja, koju je podržao USAID, izvozi srpski burek u SAD

  Learn More
 • Ambasador Kirbi otvorio postrojenje za tretman džinsa ozonom u Novom Pazaru

  Learn More
Negde, tu iza duge - Pomoć LGBTI građanima u Srbiji da postanu ekonomski nezavisni
Pomoć LGBTI građanima u Srbiji da postanu ekonomski nezavisni
Internet stranica otvara nove mogućnosti za marketing i prodaju
Internet stranica otvara nove mogućnosti za marketing i prodaju
Uvođenje proizvodnih standarda odskočna daska za izvoz
Uvođenje proizvodnih standarda srpskoj firmi odskočna daska za izvoz

About Serbia

Programi USAID-a predstavljaju podršku Srbiji u njenim nastojanjima da bude demokratska, prosperitetna i zemlja koja je u potpunosti integrisana u evro-atlantske institucije. USAID pomaže Srbiji da sprovede reforme kako bi zemlja završila svoju ekonomsku i demokratsku tranziciju u Evropsku uniju i druge međunarodne institucije.

Primarne oblasti fokusa našeg rada su ekonomski razvoj i demokratija i upravljanje. USAID pomaže Srbiji da ojača svoje institucije kao i da, podrškom nezavisnim nadzornim agencijama i civilnom društvu, radi na tome da Vlada bude otvorenija i odgovornija za svoj rad prema građanima. Naše inicijative ohrabruju učešće mladih političara, manjina i žena i Skupštini. Osim toga, USAID radi na unapređenju transparentnosti i efikasnosti sudova.

USAID radi sa odabranim partnerima iz Vlade, nevladinim organizacijama, međunarodnim donatorima i drugim američkim agencijama na podsticanju reformi koje će doprineti ekonomskom razvoju. USAID jača kapacitete opština kako bi stimulisale lokalni ekonomski razvoj. Takođe radi na unapređenju konkurentnosti privatnog sektora, posebno u ekonomski osiromašenim delovima zemlje.

DODATNE INFORMACIJE:

Skraćena verzija Strategije saradnje na razvoju zemlje

Biografija direktorke misije USAID-a Aze El-Abd

Last updated: September 20, 2016

Share This Page

Contact Information

Mission Contact

USAID/Serbia
92 Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića
Belgrade
Serbia
Postal Code - M 
11040
Phone 
381-11-706-4000
Fax 
381-11-361-8267

USAID Contact

Conan Peisen
U.S. Agency for International Development
Bureau for Europe and Eurasia, SA-44
Washington
, DC 
20523
USA