Flag of Kosovo

Kosovo

Language: English | Serbian | Shqip
 • Direktor misije Džejms Houp u razgovoru sa decom tokom posete centru za učenje dece iz Romske, Aškalijske, i Egipćanske (RAE) zajednice, kojeg podržava USAID

  Learn More
 • Obrazovanje kroz učenje od vršnjaka u sklopu aktivnosti “devojke i tehnologija”

  Learn More
 • Osnaživanje žena kroz generisanje radnih mesta u privatnom sektoru

  Learn More
 • Različite sorte ukusnih kosovskih jabuka rezultat USAID-ovih poljoprivrednih aktivnosti

  Learn More
Promovisanje učenja i timskog rada kroz obnovu sportskog terena
Promovisanje učenja i timskog rada kroz obnovu sportskog terena
Stipendistkinja zastupa interese Kosovara sa ostomijom
Stipendistkinja zastupa interese Kosovara sa ostomijom
Kosovski sudovi smanjuju broj zaostalih predmeta i kašnjenja
Kosovski sudovi smanjuju broj zaostalih predmeta i kašnjenja

About Kosovo

USAID-ovi projekti na Kosovu su usredsređeni na ekonomski razvoj, demokratiju i sistem upravljanja, u cilju postizanja trajne bezbednosti, prosperiteta i stabilnosti. Poboljšanje prilika u obrazovanju i ekonomiji kao i viši kvalitet života uopšte, rezultira povećanim poverenje Kosovskih Srba u mogućnost održive budućnosti na Kosovu.

Neke od aktivnosti u koje Agencije ulaže napore uključuju:

 • Aktivnosti ekonomskog rasta u cilju razvoja privatnog sektora na Kosovu, moderniziranja preduzetničke okoline, povećanja lokalne produktivnosti i zapošljavanja u svrhe kratkoročnog i dugoročnog razvoja lokalnih preduzeća, i smanjenje uvoza.
 • Jačanje vladavine zakona, sistema upravljanje i demokratije.
 • Programe usredsređene na zajednicu, koji su osposobili i izgradili lokalnu infrastrukturu, angažovali omladinu, i podržali preduzeća u manjinskim predelima Kosova.

Partnership Opportunities

Last updated: March 15, 2017

Share This Page

Contact Information

Mission Contact

USAID/Kosovo
Arberia, Ismail Qemali Street, House NO. 1
10000 Pristina
Kosovo
Phone 
+038 5959 2000
Fax 
381-(0)38-249-493

USAID Contact

Conan Peisen
U.S. Agency for International Development
Bureau for Europe and Eurasia, SA-44
Washington
, DC 
20523
USA
Phone 
(202) 567-4052
Fax 
(202) 567-4261