Flag of Kosovo

Kosovo

Language: English | Serbian | Shqip
 • Direktor misije Džejms Houp u razgovoru sa decom tokom posete centru za učenje dece iz Romske, Aškalijske, i Egipćanske (RAE) zajednice, kojeg podržava USAID

  Learn More
 • Obrazovanje kroz učenje od vršnjaka u sklopu aktivnosti “devojke i tehnologija”

  Learn More
 • Osnaživanje žena kroz generisanje radnih mesta u privatnom sektoru

  Learn More
 • Različite sorte ukusnih kosovskih jabuka rezultat USAID-ovih poljoprivrednih aktivnosti

  Learn More
Trzište prevaziđe etničku podelu na Kosovu
Šta se dešava kada preduzeća sa Kosova prevaziđu etničku podelu
Stipendistkinja zastupa interese Kosovara sa ostomijom
Stipendistkinja zastupa interese Kosovara sa ostomijom
Promovisanje učenja i timskog rada kroz obnovu sportskog terena
Promovisanje učenja i timskog rada kroz obnovu sportskog terena

About Kosovo

USAID-ovi projekti na Kosovu su usredsređeni na ekonomski razvoj, demokratiju i sistem upravljanja, u cilju postizanja trajne bezbednosti, prosperiteta i stabilnosti. Poboljšanje prilika u obrazovanju i ekonomiji kao i viši kvalitet života uopšte, rezultira povećanim poverenje Kosovskih Srba u mogućnost održive budućnosti na Kosovu.

Neke od aktivnosti u koje Agencije ulaže napore uključuju:

 • Aktivnosti ekonomskog rasta u cilju razvoja privatnog sektora na Kosovu, moderniziranja preduzetničke okoline, povećanja lokalne produktivnosti i zapošljavanja u svrhe kratkoročnog i dugoročnog razvoja lokalnih preduzeća, i smanjenje uvoza.
 • Jačanje vladavine zakona, sistema upravljanje i demokratije.
 • Programe usredsređene na zajednicu, koji su osposobili i izgradili lokalnu infrastrukturu, angažovali omladinu, i podržali preduzeća u manjinskim predelima Kosova.

Partnership Opportunities

Last updated: April 17, 2017

Share This Page

Contact Information

Mission Contact

USAID/Kosovo
Arberia, Ismail Qemali Street, House NO. 1
10000 Pristina
Kosovo
Phone 
+038 5959 2000
Fax 
381-(0)38-249-493

USAID Contact

Conan Peisen
U.S. Agency for International Development
Bureau for Europe and Eurasia, SA-44
Washington
, DC 
20523
USA
Phone 
(202) 567-4052
Fax 
(202) 567-4261