Flag of Serbia

Priče o našim uspesima

Language: English | Serbian
Srbija unapredila poslovno okruženje ukidanjem nepotrebnih naknada

Nije lako motivisati vladu da započne važne reforme ali USAID-ov Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) uradio je upravo to. Aprila 2012. godine, BEP je objavio studiju kojom je identifikovano 370 različitih naknada koje firme i građani plaćaju a da dobijaju malo ili ništa za uzvrat. Nakon intenzivne medijske kampanje, Vlada Srbije je ukinula 138 ovih para-fiskalnih naknada koje su opterećivale kompanije i obeshrabrivale potencijalne investitore.

Bolje poslovanja rezultat boljeg upravljanja

Mnoge kompanije u Srbiji pate od slabog korporativnog upravljanja, i često je vlasnik u isto vreme i generalni direktor koji se u rukovođenju firmom oslanja na intuiciju. Zato veliki broj kompanija u Srbiji u ranoj fazi nije u stanju da napravi uspeh u prvih nekoliko ključnih godina poslovanja. Čak i firme koje uspevaju da rade dugi niz godina, na kraju propadnu zbog lošeg upravljanja. Kao deo napora da unapredi uslove poslovanja u Srbiji, USAID je predvodio aktivnosti izrade smernica za rukovođenje u firmama u Srbiji.

Jedinstveni šalteri unose revoluciju u prekršajne sudove u Srbiji

Prekršajni sud u Zrenjaninu je 2012. godine bio sumoran prizor za oči. Krov je prokišnjavao, enterijer je bio star i prljav a kancelarije pretrpane. Zajedničkim naporima USAID-ovog Projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast i Ministarstva pravde, sud je prošao kroz kompletno renoviranje leta 2012. i pretvoren je u modernu instituciju, sa prostranim kancelarijama i sudnicama kao i kabinetima sudija, kako bi prostor odgovarao kako zaposlenima tako i građanima. 

Snažnija podrška žrtvama porodičnog nasilja u Srbiji

Za žrtve nasilja u porodici u Srbiji statistika je sumorna. 2013. godine, 76 ljudi je izgubilo živote u slučajevima nasilja u porodici - od kojih je 45 žena i petoro dece. Od početka 2014, 11 žena je ubijeno a čak njih 1.883 je pozvalo servis Savetovališta protiv nasilja u porodici, nevladine organizacije koja pruža pomoć žrtvama. 

Lečenje zdravstva u Srbiji

Avgust 2014—Bez obzira da li čekaju u punoj čekaonici nakon udesa ili samo na rutinski pregled, pacijenti svuda traže olakšanje, razumevanje i blagovremenu pomoć od svojih lekara. Ni u Srbiji nije drugačije.

Pages

Last updated: February 03, 2015

Share This Page