Flag of Serbia

Priče o našim uspesima

Language: English | Serbian
Preduzetnici u Srbiji povezuju se sa novim tržištima- ali i međusobno

Ljudi u Leskovcu, smeštenom na jugu Srbije, već dva veka se bave trgovinom i proizvodnjom tekstila. Većina ljudi koja živi u ovom delu zemlje nekad se izdržavala tako što je gajila i prerađivala konoplju, koja se koristila za čuvenu kvalitetnu užad. Kasnije, tokom socijalističkih vremena, razvila se tekstilna industrija, sa velikim tekstilnim fabrikama u državnom vlasništvu.

Negde, tu iza duge - Pomoć LGBTI građanima u Srbiji da postanu ekonomski nezavisni

Vlada Republike Srbije napravila je velike korake u oblasti poštovanja prava pripadnika LGBTI populacije, što je najvidljivije bilo 2014. i 2015. godine kada je omogućila da se održe Parade ponosa. Te poslednje parade su protekle mirno, što je očigledna suprotnost u odnosu na prethodne godine tokom kojih je ovaj događaj uvek bio otkazivan zbog pretnji nasiljem. Iako su nedavno održane parade bile vrlo uspešne, još uvek postoje brojna nerešena pitanja.

Lečenje zdravstva u Srbiji

December 2016—Bez obzira da li čekaju u punoj čekaonici nakon udesa ili samo na rutinski pregled, pacijenti svuda traže olakšanje, razumevanje i blagovremenu pomoć od svojih lekara. Ni u Srbiji nije drugačije.

Uzbuna zbog korupcije

Marija Beretka dobila je na sudu svog poslodavca kao uzbunjivač u junu 2016. godine. To je bila prva presuda jednog prvostepenog suda po tužbi zbog uzbunjivanja od kad je Srbija usvojila novi Zakon o zaštiti uzbunjivača, koji je stupio na snagu u junu 2015. godine. 

Snažnija podrška žrtvama porodičnog nasilja u Srbiji

Za žrtve nasilja u porodici u Srbiji statistika je sumorna. 2015. godine, 36 žena je izgubilo živote u slučajevima nasilja u porodici. Od početka 2016, 16 žena je ubijeno a čak njih 3.530 je pozvalo servis Savetovališta protiv nasilja u porodici, nevladine organizacije koja pruža pomoć žrtvama.

 

 

Pages

Last updated: April 20, 2018

Share This Page