Naše priče | Srbija

Speeches Shim

Last updated: May 27, 2022

27-05-2022

Od 2001. godine, USAID je uložio preko 882 miliona dolara sa ciljem pružanja podrške ekonomskom i demokratskom razvoju Srbije. To predstavlja značajan deo od 1,2 milijarde dolara ukupne pomoći američke vlade u tom periodu. U saradnji sa Vladom Srbije, privatnim sektorom i civilnim društvom, USAID je sproveo hiljade aktivnosti širom Srbije u oblasti podizanja životnog standarda stanovništva, otvaranja novih radnih mesta i podrške aspiracijama Srbije za članstvo u EU.

19-05-2022

USAID je obezbedio više od 8 miliona dolara pomoći Srbiji od ukupno 9,1 milion sa koliko je američka vlada pomogla Srbiji da se suprotstavi posledicama pandemije COVID-19. Ova podrška pomogla je da se zadovolje one potrebe koje utvrdila Vlada Srbije. Saradnjiom sa raznim partnerima, pomogli smo Srbiji u njenom reagovanju na pandemiju nabavkom medicinske opreme, kontejnera za testiranje za bolnice, saradnjom sa Crvenim krstom i pomaganjem ugroženim porodicama da se izbore sa krizom.

19-05-2022

Srbija inovira je projekat koji traje četiri i po godine, sa budžetom 6.077.652 dolara, i ima za cilj da pomogne privredi Srbije snažnijom podrškom onim granama industrije koje pokreću inovacije. Projekat će prepoznati one domene koji najviše obećavaju kada su u pitanju inovacije i omogućiti osnovanje prvog super klastera u Srbiji u ovoj oblasti. Pristup kroz osnivanje super klastera, kojim se okuplja privatni sektor, akademska zajednica i državne ustanove kako bi radili na razvoju inovativnih industrija, već je isproban u drugim zemljama ali nije nikad u Srbiji.

19-05-2022

Zajedno protiv COVID-a je dvadesetomesečni projekat vredan 2.750.000 dolara koji ima za cilj da podrži efikasan odgovor na izazove pandemije virusom  COVID-19 u oblasti zdravstvene, socijalne i zaštite životne sredine u Srbiji. On podrazumeva partnerstvo i podršku Ministarstvu zdravlja, nacionalnom Institutu za javno zdravlje „Dr.

19-05-2022

Kampanja vakcinacije protiv COVID-19 je jednogodišnji projekat sa budžetom od 1.950.000 dolara koji nastoji da poveća stopu vakcinisanosti protiv COVID-19 mađu ciljnom populacijom u Srbiji. Projekat koristi metode komunikacije u rizičnim situacijama zasnovanu na činjenicama kao i angažovanje lokalne zajednice kako bi to postiglo. Ulažu se napori da se saslušaju, angažuju i motivišu zdravstveni radnici i drugi relevantni činioci kako bi postali snažni zagovornici vakcinacije među onima koji oklevaju.  

Pages